Svenska handelshögskolan
Svenska handelshögskolan

Hanken är en trippelackrediterad handelshögskola som erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och doktorsnivå på två orter, Helsingfors och Vasa. På Hanken finns ungefär 2500 studenter och cirka 300 anställda, varav runt hälften är lärare och forskare.

* Kontaktuppgifter för media och kommunikation

* Bilder, logotyper och materialbank från högskolan

* Universitetets nyheter och tidigare pressmeddelanden

Hanken är en trippelackrediterad handelshögskola som erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och doktorsnivå på två orter, Helsingfors och Vasa. På Hanken finns ungefär 2500 studenter och cirka 300 anställda, varav runt hälften är lärare och forskare.

* Kontaktuppgifter för media och kommunikation

* Bilder, logotyper och materialbank från högskolan

* Universitetets nyheter och tidigare pressmeddelanden