Rakennustieto Oy

Rakennustieto Oy on luotettava tietopalvelukumppani rakentamisen elinkaaressa. Arvoa tuovalla, ajantasaisella tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön. Varmasti & tehokkaasti. Rakennustieto Oy kuuluu RTS-konserniin, jonka omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr. 

  • Rakennustieto Oy
  • Malminkatu 16 A
  • 00100 Helsinki

Työmaiden kierrätysaste uudelle tasolle Rakennustiedon Tuotetiedolla19.2.2024 09:12:12 EET | Tiedote

Suomessa syntyy vuosittain noin 1,6 milj. tonnia rakennus- ja purkujätettä. Tästä vain puolet päätyy hyötykäyttöön ja meillä on vielä matkaa rakennus- ja purkujätteen 70 %:n kansalliseen hyödyntämisastetavoitteeseen. Osittain esteenä on ollut tiedon puute siitä, kuinka eri tuotteet kierrätetään. Tämän esteen Rakennustieto on poistanut juuri päättyneessä kehityshankkeessa. Hankkeen tulosten myötä Rakennustiedon Tuotetiedon palvelukokonaisuus tarjoaa nyt myös rakennustuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien kierrätettävyystiedon kattavan muun tuotetiedon, esimerkiksi teknisten tuotetietojen ja hiilijalanjälkitiedon, rinnalla. Rakennustuotteiden kierrätettävyystieto on jokaisen ulottuvilla Tuotetiedon maksuttoman haun (haku.tuotetieto.fi) kautta.

Uusi RT-sopimusasiakirjakokonaisuus vastaa julkisen ja yksityisen sektorin tilatarpeisiin ja tilojen hankkimiseen vuokramallilla17.1.2024 11:30:33 EET | Tiedote

Vuokramalli mahdollistaa tilahankinnan ilman omaa investointia. Yksityisellä puolella vuokramalli on jo vakiintunut ja nyt sen hyödyntäminen on yleistymässä myös julkisen sektorin tilojen hankintatapana. 17.1.2024 julkaistu RT-sopimusasiakirjakokonaisuus selkeyttää ja helpottaa hankkeen kaikkien osapuolien työtä ja sopimusten laadintaa hankittaessa tiloja vuokramallilla.

Uusi Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023 – Suomalainen luokitus ympäristövastuullisuuden, hyvän sisäilman ja vähähiilisyyden tavoitteiden yhteensovittamiseen rakennuksen elinkaaren aikana15.11.2023 09:14:22 EET | Tiedote

Rakennustieto tuo markkinoille Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteeristön. Kriteeristö laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytössä oleviin asuin-, toimitila- ja palvelurakennuksiin. Uusi kriteeristö ohjaa käyttämään kiinteistöjä ympäristövastuullisesti.

Rakennustieto julkaisee ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteerit käytössä olevien rakennusten ympäristövastuullisuuden johtamiseen - Kutsu julkistustilaisuuteen 15.11.202327.10.2023 07:40:03 EEST | Kutsu

Kutsun sinut osallistumaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteerien julkistustilaisuuteen, joka pidetään 15.11.2023 klo 8.30 - 12.30. Tilaisuus on hybridi, eli voit osallistua joko paikan päällä Rakennustiedon tiloissa Helsingissä tai etänä online-tilaisuudessa. Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023 -kriteeristö ovat uusi luokitustyökalu käytössä olevien rakennusten ympäristövastuullisuuden johtamiseen. Uusi luokitus laajentaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen käytettäväksi viime vuosikymmenien aikana rakennetuissa, käytössä olevissa rakennuksissa. Käyttö2023-kriteeristö auttaa kiinteistöjen omistajia, kiinteistöpäälliköitä ja isännöitsijöitä parantamaan rakennusten ympäristösuorituskykyä ja osoittamaan vastuullisuutta käyttäjille ja asukkaille sekä ohjaa ylläpitämään rakennusta sen elinkaaren aikana kestävästi ja vastuullisesti. Tilaisuudessa kuulet lisää Rakennustiedon ympäristöluokituksen Käyttö2023-kriteeristön sisällöstä ja hyödyistä sekä käytännön esim

Rakennusaineoppi on toiminut opiskelijoiden ja ammattilaisten tietolähteenä jo lähes 40 vuoden ajan - uudistettu opas tarjoaa yleistajuisen katsauksen mm. rakennusaineiden ympäristövaikutuksiin.24.10.2023 09:32:54 EEST | Tiedote

Tämän päivän rakennusmateriaalivalikoima on valtava, ja rakennusteknologian ja -materiaalien alalla on meneillään merkittäviä innovaatioita, jotka muuttavat tapaa, jolla rakennuksia suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään. Rakennusaineoppi kertoo yleistajuisesti rakennusaineista ja -tarvikkeista, niiden historiasta, valmistuksesta, ominaisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista ympäristöön.

Kutsu webinaariin 24.8.2023 klo 12.30 - 14.35: Oletko vain pelkkä digitoija vai diggaatko aidosti digiä?21.8.2023 11:27:14 EEST | Kutsu

Kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA-alan) muutosvauhti vain kiihtyy – ja haastaa jokaisen kiinteistö- ja rakentamisalalla uudistamaan osaamista ja toimialamme toimintatapoja. Enää ei riitä, että digitoit! Vakioitu, digitaalisesti virtaava tieto mahdollistaa perinteisten toimintamallien parantamisen ja koko toimialan uudistamisen‍. RTS-konserniin kuuluvat Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennustietomalli Oy kutsuvat sinut ajankohtaiseen webinaariin.

Rakennetun ympäristön energiaoptimointi tarvitsee dataekosysteemin, jossa osaaminen ja data on käytössä yli toimialarajojen29.6.2023 10:48:27 EEST | Tiedote

Rakennustietosäätiön ja Sitran Kaupunki 3.0 yhteistyöhankkeessa on alkuvuoden aikana koottu rakennusten dataohjautuvalle energiaoptimoinnille dataekosysteemin perusta. Hanke oli osa Sitran datatalouden tiekartan toimenpiteitä ja sen keskeisenä tuloksena löydettiin: yritysyhteistyöhön tarvittavat ensivaiheen käyttötapaukset ja osaaminen yli yritysrajojen tarvittavat digitaaliset tiedot ja näiden standardointitarpeet keskeiset toimenpiteet dataekosysteemin kokoamiseksi

Rakennustiedon Ilmastoseloste vastaa uuden rakentamislain vaatimuksiin8.5.2023 13:53:53 EEST | Tiedote

Uuden rakentamislain vähähiilisyystavoitteiden myötä uudisrakentamisessa käytettävistä tuotteista tarvitaan hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaalitietoja. Vastatakseen tähän tiedontarpeeseen Rakennustieto Oy julkaisee uuden Ilmastoseloste-tuotteen, joka tarjoaa uuden rakentamislain mukaiset ympäristötiedot yhdessä paketissa. Ilmastoseloste on EPD-ympäristöselosteen rinnalle tuotu tuote, joka täyttää kansallisen lainsäädännön tarpeet. Rakennustieto toimii Suomessa EPD-operaattorina.

Rakennustieto Oy on luotettava tietopalvelukumppani rakentamisen elinkaaressa. Arvoa tuovalla, ajantasaisella tiedolla mahdollistamme kestävästi rakennetun ympäristön. Varmasti & tehokkaasti. Rakennustieto Oy kuuluu RTS-konserniin, jonka omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr. 

  • Rakennustieto Oy
  • Malminkatu 16 A
  • 00100 Helsinki
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye