Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Ateneum on Suomen taiteen koti ja osa Kansallisgalleriaa. Kokoelmaamme kuuluu yli 20 000 kansallisaarretta, jotka ovat meidän kaikkien yhdessä omistamia taideteoksia. Meiltä löytyy taidetta 1800-luvulta moderniin.

Ateneum är den finska konstens hem och hör till Finlands Nationalgalleri. I vår samling finns över 20 000 nationalskatter som är allas vår gemensamma egendom. Hos oss finns konst från 1800-talet och fram till modern tid.

The Ateneum is the home of Finnish art and part of the Finnish National Gallery. Our collection includes more than 20,000 national treasures; works of art that we all own together. We have art dating from the 19th century to modern.

The Ateneum presents: an Edelfelt exhibition in Paris and a Gallen-Kallela exhibition in Moscow27.10.2021 11:55:21 EEST | Press release

Two of the best-known artists of the golden age of Finnish art will be presented in international exhibitions produced by the Ateneum Art Museum in 2022. An exhibition of works by Albert Edelfelt will be shown at the Petit Palais in Paris, from 10 March to 10 July 2022. An exhibition of works by Akseli Gallen-Kallela will be shown at the State Tretyakov Gallery in Moscow, from 15 April to 14 August 2022.

Ateneum exhibitions in spring 2022: The Modern Woman and Dialogue: Elina Brotherus and Hannele Rantala29.9.2021 13:40:24 EEST | Press release

From 10 February to 27 March 2022, the third floor of the Ateneum Art Museum will be divided between two exhibitions. The Modern Woman will discuss the role and position of Finnish women artists in the decades of 20th century modernism. Dialogue will present works by photographic artists Elina Brotherus (b. 1972) and Hannele Rantala (b. 1952) that are based on assignments and messages exchanged between the two artists. The artists featured in both exhibitions are role models for today’s young people: the themes are linked to the debate on equality and the opportunities of women to pursue careers as artists. When the exhibitions end, the Ateneum’s ventilation systems will be renovated, which means that the museum will be closed to the public for about eight months.

Vårens utställningar 2022 på Ateneum är Den moderna kvinnan och Dialog: Elina Brotherus och Hannele Rantala29.9.2021 13:38:35 EEST | Tiedote

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas två utställningar under tiden 10.2–27.3.2022. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärers roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog presenterar fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) verk som baserar sig på deras gemensamma projekt och budskap. Båda utställningarnas konstnärer är förebilder för dagens unga: temana anknyter till diskussionen om jämställdhet och möjligheten att som kvinna göra en konstnärskarriär. När utställningarna stängs ska luftkonditioneringen på Ateneum renoveras, vilket betyder att museet kommer att vara stängt för publik i åtta månader.

Ateneumissa keväällä 2022 näyttelyt Moderni nainen sekä Vuoropuhelua: Elina Brotherus ja Hannele Rantala29.9.2021 13:37:44 EEST | Tiedote

Ateneumin taidemuseon kolmannen kerroksen jakavat 10.2.–27.3.2022 kaksi näyttelyä. Moderni nainen tarkastelee suomalaisten naistaiteilijoiden roolia ja asemaa 1900-luvun modernismin vuosikymmeninä. Vuoropuhelua esittelee valokuvataiteilijoiden Elina Brotherus (s. 1972) ja Hannele Rantala (s. 1952) teoksia, jotka pohjautuvat taiteilijoiden yhteisiin tehtäviin ja viesteihin. Molempien näyttelyiden taiteilijat ovat esikuvia tämän päivän nuorille: teemat nivoutuvat keskusteluun tasa-arvosta ja mahdollisuudesta tehdä taiteilijanuraa naisena. Näyttelyiden päätyttyä Ateneumissa alkaa ilmanvaihtoremontti, jonka vuoksi museo suljetaan yleisöltä noin kahdeksan kuukauden ajaksi.

Press conference on Thu 7 October at 10:15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:55 EEST | Press Invitation

You are cordially invited to the press conference for the arts academician Outi Heiskanen’s exhibition on Thursday 7 October 2021 at 10:15. The event will be held in the Ateneum Hall. The exhibition on the Ateneum’s third floor will be open for preview until 13:00. Outi Heiskanen’s retrospective exhibition brings together different facets of her diverse and multidisciplinary art. The exhibition, featuring more than 300 works, presents prints, drawings, paintings and installations, as well as recordings of performances from a period of more than fifty years.

Pressvisning to 7.10 kl. 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:20 EEST | Kutsu

Välkommen till pressvisningen av akademiker Outi Heiskanens utställning torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 10.15 (i Ateneumsalen). Utställningen i Ateneums tredje våning är öppen för medierna till klockan 13. I denna retrospektiva utställning sammanförs de olika delområdena av Outi Heiskanens mångsidiga och sektorsövergripande konst. Utställningen som omfattar över 300 verk presenterar grafik, teckningar, målningar och installationer samt performanceinspelningar från en över femtio år lång karriär.

Tiedotustilaisuus to 7.10. klo 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:02 EEST | Kutsu

Tervetuloa akateemikko Outi Heiskasen näyttelyn tiedotustilaisuuteen Ateneum-saliin torstaina 7. lokakuuta 2021 klo 10.15. Näyttelyyn Ateneumin kolmannessa kerroksessa voi tutustua klo 13 asti. Heiskasen retrospektiivinen näyttely kokoaa yhteen hänen monipuolisen ja monialaisen taiteensa eri osa-alueet. Yli 300:n teoksen näyttely esittelee grafiikkaa, piirustuksia, maalauksia ja installaatioita sekä performanssien taltiointeja yli viidenkymmenen vuoden ajalta.

From 21 to 29 August, tickets for the Ateneum’s Repin exhibition only available through Lippu.fi17.8.2021 10:37:33 EEST | Press release

Due to the deteriorating coronavirus situation and in order to prevent queues forming at the main entrance, the Ateneum Art Museum will transfer ticket sales for its Repin exhibition exclusively to Lippu.fi for the remaining days of the exhibition, from 21 to 29 August. Ticket sales will begin on Thursday 19 August 2021 at 9:00. Starting from Thursday 19 August, the opening hours of the exhibition will be extended. Starting from Saturday 21 August, it will no longer be possible to buy a ticket at the main entrance. Changes are possible.

Biljetter till Ateneums Repin-utställning 21.–29.8 endast via Lippu.fi17.8.2021 10:37:13 EEST | Tiedote

På grund av den åtstramade coronasituationen och för att förhindra köer vid huvudentrén överför Ateneum försäljningen av samtliga biljetter till Repin-utställningens sista dagar 21–29.8 till enbart Lippu.fi. Biljettförsäljningen inleds torsdagen 19.8.2021 kl. 9.00. Från och med to 19.8 förlängs museets öppethållningstider. Från och med lördagen 21.8 kan inga biljetter köpas vid huvudentrén. Ändringar är möjliga.

Ateneumin Repin-näyttelyyn liput 21.–29.8. vain Lippu.fi:stä17.8.2021 10:36:53 EEST | Tiedote

Kiristyneen koronavirustilanteen vuoksi ja pääoville muodostuvien jonojen estämiseksi Ateneumin taidemuseo siirtää kaikki Repin-näyttelyn viimeisten päivien 21.–29.8. liput myyntiin ainoastaan Lippu.fi:hin. Lipunmyynti alkaa torstaina 19.8.2021 klo 9.00. Näyttelyn aukioloaikoja pidennetään torstaista 19.8. alkaen. Pääovelta ei ole mahdollista ostaa lippua lauantaista 21.8. alkaen. Muutokset ovat mahdollisia.

The Ateneum to admit more visitors from Tuesday 22 June17.6.2021 09:41:56 EEST | Press release

Admission to exhibitions at the Ateneum Art Museum is becoming easier. The Ateneum is increasing the number of daily visitors, and tickets will also be sold at the door from Tuesday 22 June 2021. The same day marks the start of the sale of additional tickets at Lippu.fi for the period from 6 July to 29 August (selling begins at 9:00). Pre-booking tickets is still recommended if you want to guarantee your admission to the museum at a preferred time. The number of visitors admitted can be increased now that the Regional State Administrative Agency for Southern Finland has relaxed the restrictions on assembly and safe distances that were in force in the Helsinki metropolitan area.

Ateneum tar emot fler besökare fr.o.m. tisdagen den 22 juni17.6.2021 09:40:59 EEST | Tiedote

Inträdet till Konstmuseet Ateneums underlättas. Från och med den 22 juni kan Ateneum ta in flera besökare per dag, och biljetter säljs igen också vid dörren. Samma dag kl. 9.00 börjar Lippu.fi också sälja biljetter för tiden 6.7–29.8. Fortfarande rekommenderas förköp för besökare som önskar försäkra sitt inträde vid en viss tidpunkt. Antalet besökare kan utökas nu då regionförvaltningsverket i Södra Finland har underlättat de samlings- och säkerhetsavståndsbegränsningar som varit gällande i huvudstadsregionen.

Ateneum ottaa enemmän yleisöä ti 22. kesäkuuta alkaen17.6.2021 09:40:32 EEST | Tiedote

Pääsy Ateneumin taidemuseon näyttelyihin helpottuu. Ateneum kasvattaa päiväkohtaisia kävijämääriä ja lippuja myydään myös ovelta ti 22.6.2021 alkaen. Samana päivänä klo 9.00 alkaa myös lisälippujen myynti Lippu.fi:ssä 6.7.–29.8. väliselle ajalle. Ennakkolipun ostoa suositellaan edelleen, jos haluaa varmistaa pääsyn museoon haluamanaan ajankohtana. Kävijämääriä voidaan kasvattaa nyt, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lieventänyt pääkaupunkiseudulla voimassa olleita kokoontumis- ja turvavälirajoituksia.

Outi Heiskanen’s retrospective exhibition at the Ateneum from October 20213.6.2021 08:57:00 EEST | Press release

From 8 October 2021 to 9 January 2022, a retrospective exhibition by the arts academician Outi Heiskanen will be on display on the third floor of the Ateneum Art Museum. Heiskanen is a virtuoso printmaker, but also an experimenter who questions the rules and breaks boundaries. Heiskanen is also known as a pioneer of performance art and land and environmental art. The exhibition is curated by an expert on Heiskanen’s art and her long-time friend, Tuula Karjalainen PhD, together with the chief curator at the Ateneum, Sointu Fritze.

Outi Heiskanens retrospektiva utställning till Ateneum i oktober 20213.6.2021 08:56:00 EEST | Tiedote

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 8.10.2021–9.1.2022 konstakademiker Outi Heiskanens retrospektiva utställning. Heiskanen är en virtuosmässig konstgrafiker som också experimenterar med att ifrågasätta regler och spränga gränser. Heiskanen är även känd som en pionjär inom performanskonst samt jord- och miljökonst. Utställningens kurator är Heiskanens mångåriga vän och konstkännare FD Tuula Karjalainen tillsammans med Ateneums intendent Sointu Fritze.

Outi Heiskasen retrospektiivinen näyttely Ateneumiin lokakuussa 20213.6.2021 08:55:00 EEST | Tiedote

Ateneumin taidemuseon kolmannessa kerroksessa nähdään 8.10.2021–9.1.2022 taiteen akateemikko Outi Heiskasen retrospektiivinen näyttely. Heiskanen on virtuoosimainen taidegraafikko, mutta myös sääntöjä kyseenalaistava ja rajoja rikkova kokeilija. Heiskanen tunnetaan myös performanssitaiteen sekä maa- ja ympäristötaiteen edelläkävijänä. Näyttelyn on kuratoinut Heiskasen taiteen tuntija ja pitkäaikainen ystävä FT Tuula Karjalainen yhdessä Ateneumin intendentin Sointu Fritzen kanssa.

The Ateneum to open and admission ticket sales to be transferred to Lippu.fi19.4.2021 11:02:00 EEST | Press release

The Ateneum Art Museum is to open to the public on Tuesday 27 April 2021. The museum has been closed since 30 November 2020 to prevent the spread of the coronavirus. Until further notice, all visitors to the Ateneum must purchase a ticket with a set arrival time through Lippu.fi to ensure a safe visit to the museum. Ticket sales for the ongoing exhibition of work by the painter Ilya Repin will start on Tuesday 20 April 2021 at 9:00. The number of tickets is limited. Changes are possible.

Ateneum öppnas och biljettförsäljningen går över till Lippu.fi:s kanaler19.4.2021 11:01:00 EEST | Tiedote

Konstmuseet Ateneum öppnas för publik tisdagen den 27 april 2021. Museet har varit stängt sedan den 30 november 2020 för att förhindra coronavirusets spridning. Tillsvidare måste alla museibesökare köpa biljett med en bestämd ankomsttid via Lippu.fi för att ett tryggt museibesök ska kunna garanteras. Försäljningen av biljetter till målaren Ilja Repins aktuella utställning öppnas tisdagen den 20 april kl. 9.00. Ett begränsat antal biljetter kommer att säljas. Ändringar är möjliga.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Ateneum on Suomen taiteen koti ja osa Kansallisgalleriaa. Kokoelmaamme kuuluu yli 20 000 kansallisaarretta, jotka ovat meidän kaikkien yhdessä omistamia taideteoksia. Meiltä löytyy taidetta 1800-luvulta moderniin.

Ateneum är den finska konstens hem och hör till Finlands Nationalgalleri. I vår samling finns över 20 000 nationalskatter som är allas vår gemensamma egendom. Hos oss finns konst från 1800-talet och fram till modern tid.

The Ateneum is the home of Finnish art and part of the Finnish National Gallery. Our collection includes more than 20,000 national treasures; works of art that we all own together. We have art dating from the 19th century to modern.