Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Ateneum on Suomen taiteen koti ja osa Kansallisgalleriaa. Kokoelmaamme kuuluu yli 20 000 kansallisaarretta, jotka ovat meidän kaikkien yhdessä omistamia taideteoksia. Meiltä löytyy taidetta 1800-luvulta moderniin.

Ateneum är den finska konstens hem och hör till Finlands Nationalgalleri. I vår samling finns över 20 000 nationalskatter som är allas vår gemensamma egendom. Hos oss finns konst från 1800-talet och fram till modern tid.

The Ateneum is the home of Finnish art and part of the Finnish National Gallery. Our collection includes more than 20,000 national treasures; works of art that we all own together. We have art dating from the 19th century to modern.

The Modern Woman and Dialogue: online press conference on Wednesday 9 February at 11:0026.1.2022 10:25:21 EET | Press Invitation

The exhibitions The Modern Woman and Dialogue – Elina Brotherus and Hannele Rantala will be presented at the Ateneum Art Museum from Thursday 10 February to Sunday 27 March 2022. The opening day of the exhibitions has been advanced by one day. More information about the exhibitions is to be given online on 9 February from 11:00 to 12:00, and visitors can explore the exhibitions at the Ateneum from 14:00 to 16:00.

The Ateneum presents: an Edelfelt exhibition in Paris and a Gallen-Kallela exhibition in Moscow27.10.2021 11:55:21 EEST | Press release

Two of the best-known artists of the golden age of Finnish art will be presented in international exhibitions produced by the Ateneum Art Museum in 2022. An exhibition of works by Albert Edelfelt will be shown at the Petit Palais in Paris, from 10 March to 10 July 2022. An exhibition of works by Akseli Gallen-Kallela will be shown at the State Tretyakov Gallery in Moscow, from 15 April to 14 August 2022.

Ateneum exhibitions in spring 2022: The Modern Woman and Dialogue – Elina Brotherus and Hannele Rantala29.9.2021 13:40:24 EEST | Press release

From 10 February to 27 March 2022, the third floor of the Ateneum Art Museum will be divided between two exhibitions. The Modern Woman will discuss the role and position of Finnish women artists in the decades of 20th century modernism. Dialogue will present works by photographic artists Elina Brotherus (b. 1972) and Hannele Rantala (b. 1952) that are based on assignments and messages exchanged between the two artists. The artists featured in both exhibitions are role models for today’s young people: the themes are linked to the debate on equality and the opportunities of women to pursue careers as artists. When the exhibitions end, the Ateneum’s ventilation systems will be renovated, which means that the museum will be closed to the public for about nine months.

Vårens utställningar 2022 på Ateneum är Den moderna kvinnan och Dialog – Elina Brotherus och Hannele Rantala29.9.2021 13:38:35 EEST | Tiedote

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas två utställningar under tiden 10.2–27.3.2022. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärers roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog presenterar fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) verk som baserar sig på deras gemensamma projekt och budskap. Båda utställningarnas konstnärer är förebilder för dagens unga: temana anknyter till diskussionen om jämställdhet och möjligheten att som kvinna göra en konstnärskarriär. När utställningarna stängs ska luftkonditioneringen på Ateneum renoveras, vilket betyder att museet kommer att vara stängt för publik i nio månader.

Ateneumissa keväällä 2022 näyttelyt Moderni nainen sekä Vuoropuhelua – Elina Brotherus & Hannele Rantala29.9.2021 13:37:44 EEST | Tiedote

Ateneumin taidemuseon kolmannen kerroksen jakavat 10.2.–27.3.2022 kaksi näyttelyä. Moderni nainen tarkastelee suomalaisten naistaiteilijoiden roolia ja asemaa 1900-luvun modernismin vuosikymmeninä. Vuoropuhelua esittelee valokuvataiteilijoiden Elina Brotherus (s. 1972) ja Hannele Rantala (s. 1952) teoksia, jotka pohjautuvat taiteilijoiden yhteisiin tehtäviin ja viesteihin. Molempien näyttelyiden taiteilijat ovat esikuvia tämän päivän nuorille: teemat nivoutuvat keskusteluun tasa-arvosta ja mahdollisuudesta tehdä taiteilijanuraa naisena. Näyttelyiden päätyttyä Ateneumissa alkaa ilmanvaihtoremontti, jonka vuoksi museo suljetaan yleisöltä noin yhdeksän kuukauden ajaksi.

Press conference on Thu 7 October at 10:15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:55 EEST | Press Invitation

You are cordially invited to the press conference for the arts academician Outi Heiskanen’s exhibition on Thursday 7 October 2021 at 10:15. The event will be held in the Ateneum Hall. The exhibition on the Ateneum’s third floor will be open for preview until 13:00. Outi Heiskanen’s retrospective exhibition brings together different facets of her diverse and multidisciplinary art. The exhibition, featuring more than 300 works, presents prints, drawings, paintings and installations, as well as recordings of performances from a period of more than fifty years.

Pressvisning to 7.10 kl. 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:20 EEST | Kutsu

Välkommen till pressvisningen av akademiker Outi Heiskanens utställning torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 10.15 (i Ateneumsalen). Utställningen i Ateneums tredje våning är öppen för medierna till klockan 13. I denna retrospektiva utställning sammanförs de olika delområdena av Outi Heiskanens mångsidiga och sektorsövergripande konst. Utställningen som omfattar över 300 verk presenterar grafik, teckningar, målningar och installationer samt performanceinspelningar från en över femtio år lång karriär.

Tiedotustilaisuus to 7.10. klo 10.15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:02 EEST | Kutsu

Tervetuloa akateemikko Outi Heiskasen näyttelyn tiedotustilaisuuteen Ateneum-saliin torstaina 7. lokakuuta 2021 klo 10.15. Näyttelyyn Ateneumin kolmannessa kerroksessa voi tutustua klo 13 asti. Heiskasen retrospektiivinen näyttely kokoaa yhteen hänen monipuolisen ja monialaisen taiteensa eri osa-alueet. Yli 300:n teoksen näyttely esittelee grafiikkaa, piirustuksia, maalauksia ja installaatioita sekä performanssien taltiointeja yli viidenkymmenen vuoden ajalta.

From 21 to 29 August, tickets for the Ateneum’s Repin exhibition only available through Lippu.fi17.8.2021 10:37:33 EEST | Press release

Due to the deteriorating coronavirus situation and in order to prevent queues forming at the main entrance, the Ateneum Art Museum will transfer ticket sales for its Repin exhibition exclusively to Lippu.fi for the remaining days of the exhibition, from 21 to 29 August. Ticket sales will begin on Thursday 19 August 2021 at 9:00. Starting from Thursday 19 August, the opening hours of the exhibition will be extended. Starting from Saturday 21 August, it will no longer be possible to buy a ticket at the main entrance. Changes are possible.

Biljetter till Ateneums Repin-utställning 21.–29.8 endast via Lippu.fi17.8.2021 10:37:13 EEST | Tiedote

På grund av den åtstramade coronasituationen och för att förhindra köer vid huvudentrén överför Ateneum försäljningen av samtliga biljetter till Repin-utställningens sista dagar 21–29.8 till enbart Lippu.fi. Biljettförsäljningen inleds torsdagen 19.8.2021 kl. 9.00. Från och med to 19.8 förlängs museets öppethållningstider. Från och med lördagen 21.8 kan inga biljetter köpas vid huvudentrén. Ändringar är möjliga.

Ateneumin Repin-näyttelyyn liput 21.–29.8. vain Lippu.fi:stä17.8.2021 10:36:53 EEST | Tiedote

Kiristyneen koronavirustilanteen vuoksi ja pääoville muodostuvien jonojen estämiseksi Ateneumin taidemuseo siirtää kaikki Repin-näyttelyn viimeisten päivien 21.–29.8. liput myyntiin ainoastaan Lippu.fi:hin. Lipunmyynti alkaa torstaina 19.8.2021 klo 9.00. Näyttelyn aukioloaikoja pidennetään torstaista 19.8. alkaen. Pääovelta ei ole mahdollista ostaa lippua lauantaista 21.8. alkaen. Muutokset ovat mahdollisia.

The Ateneum to admit more visitors from Tuesday 22 June17.6.2021 09:41:56 EEST | Press release

Admission to exhibitions at the Ateneum Art Museum is becoming easier. The Ateneum is increasing the number of daily visitors, and tickets will also be sold at the door from Tuesday 22 June 2021. The same day marks the start of the sale of additional tickets at Lippu.fi for the period from 6 July to 29 August (selling begins at 9:00). Pre-booking tickets is still recommended if you want to guarantee your admission to the museum at a preferred time. The number of visitors admitted can be increased now that the Regional State Administrative Agency for Southern Finland has relaxed the restrictions on assembly and safe distances that were in force in the Helsinki metropolitan area.

Ateneum tar emot fler besökare fr.o.m. tisdagen den 22 juni17.6.2021 09:40:59 EEST | Tiedote

Inträdet till Konstmuseet Ateneums underlättas. Från och med den 22 juni kan Ateneum ta in flera besökare per dag, och biljetter säljs igen också vid dörren. Samma dag kl. 9.00 börjar Lippu.fi också sälja biljetter för tiden 6.7–29.8. Fortfarande rekommenderas förköp för besökare som önskar försäkra sitt inträde vid en viss tidpunkt. Antalet besökare kan utökas nu då regionförvaltningsverket i Södra Finland har underlättat de samlings- och säkerhetsavståndsbegränsningar som varit gällande i huvudstadsregionen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Ateneum on Suomen taiteen koti ja osa Kansallisgalleriaa. Kokoelmaamme kuuluu yli 20 000 kansallisaarretta, jotka ovat meidän kaikkien yhdessä omistamia taideteoksia. Meiltä löytyy taidetta 1800-luvulta moderniin.

Ateneum är den finska konstens hem och hör till Finlands Nationalgalleri. I vår samling finns över 20 000 nationalskatter som är allas vår gemensamma egendom. Hos oss finns konst från 1800-talet och fram till modern tid.

The Ateneum is the home of Finnish art and part of the Finnish National Gallery. Our collection includes more than 20,000 national treasures; works of art that we all own together. We have art dating from the 19th century to modern.