Eläketurvakeskus (ETK)
Eläketurvakeskus (ETK)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Asiantuntijoiden yhteystiedot Etk.fi-sivustolla

ETK:n asiantuntijoiden bloggauksia

Internationell jämförelse av pensionsfondernas avkastning: Värsta placeringsåret sedan finanskrisen ute i världen27.4.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Den genomsnittliga nominella avkastningen för de pensionsplacerare som valts ut för jämförelsen var mer än åtta procent negativ i fjol. Placerarnas reella avkastning var ännu sämre, eftersom inflationen i alla länder gjorde förlusterna större. Den genomsnittliga realavkastningen var nästan –15 procent. De finländska arbetspensionsplacerarna klarade sig emellertid bättre än genomsnittet

Eläkerahastojen kansainvälinen tuottovertailu: Maailmalla pahin sijoitusvuosi sitten finanssikriisin27.4.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Vertailuun valittujen eläkesijoittajien keskimääräinen nimellistuotto oli viime vuonna yli kahdeksan prosenttia negatiivinen. Sijoittajien reaalituotto oli tätäkin huonompi, sillä inflaatio painoi kaikissa maissa tappioita syvemmälle. Keskimääräinen reaalituotto oli lähes –15 prosenttia. Suomalaiset työeläkesijoittajat pärjäsivät kuitenkin keskimääräistä paremmin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Asiantuntijoiden yhteystiedot Etk.fi-sivustolla

ETK:n asiantuntijoiden bloggauksia