Finanssiala ry

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Pankkien lisäpääomavaatimuksia harkittava tarkoin3.7.2020 10:39:00 EEST | Tiedote

Kansallista luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädäntöä ollaan muuttamassa EU:ssa hyväksytyn ns. pankkipaketin myötä. Paketin kansallista toimeenpanoa selvittäneen valtiovarainministeriön työryhmän mietinnössä esitetään viranomaisille mahdollisuutta asettaa pankeille tuntuvasti nykyistä suurempia lisäpääomavaatimuksia. Työryhmässä edustettuna ollut Finanssiala ry (FA) on jättänyt mietintöön eriävän mielipiteen, jossa se ehdottaa muutoksia sääntelyyn, viime kädessä sääntelyn osittaista lykkäämistä. FA peräänkuuluttaa tarkempia perusteita riskien laskentatapaan sekä selkeitä sääntöjä viranomaisten harkintavallalle määrätä lisäpääomavaatimuksista.

Lainakaton nosto takaisin 90 prosenttiin tärkeä päätös kotitalouksille ja asuntomarkkinoille29.6.2020 14:20:10 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta (Fiva) on päättänyt 29.6. nostaa asuntoluottoja koskevan lainakaton takaisin laissa määritellylle perustasolle eli 90 prosenttiin suhteessa vakuuksien käypään arvoon. Nosto ei koske ensiasunnon ostajia. Finanssiala ry (FA) pitää päätöstä hyvänä uutisena asunnon ostamista tai vaihtamista suunnitteleville. Koronapandemian seurauksena asuntomarkkinoiden ja reaalitalouden tukeminen kaikin mahdollisin keinoin on ensiarvoisen tärkeää.

270 000 kotitaloutta ja yritystä on hakenut lainanhoitoon joustoa16.6.2020 13:31:35 EEST | Tiedote

Suomessa toimivat pankit ovat auttaneet asiakkaitaan monin eri tavoin koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin yli. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on lainanhoitoon myönnetyt joustot. Kolmen kuukauden aikana kotitalouksilta ja yrityksiltä on tullut hakemuksia lainanlyhennysvapaista ja muista joustoista yhteensä 270 000 kappaletta. Kuukausi sitten hakemuksia oli yhteensä 210 000. Suurin osa hakemuksista on ollut henkilöasiakkaiden asuntolainojen lyhennysvapaita.

Nuorten mielenterveysongelmat uhkaavat työkykyä – 11.6. keskustelussa mukana ministeri Hanna Kosonen10.6.2020 10:41:30 EEST | Tiedote

Nuorten lisääntyvät mielenterveysongelmat ennustavat massiivista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Alle 45-vuotiailla mielenterveyden häiriöt ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja. Finanssiala ry järjestää virtuaalisen keskustelutilaisuuden 11. kesäkuuta kello 9-11. Keskustelemassa muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, joka vastaa myös nuoriso- ja liikuntapoliittisista asioista.

Rahastoihin uusia merkintöjä 480 miljoonaa - Rahastoraportti sisältää jatkossa ESG-luokituksen9.6.2020 07:20:13 EEST | Tiedote

Sijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen on jo pitkään ollut kasvussa. Toukokuun Rahastoraportti sisältääkin nyt ensimmäistä kertaa uuden ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa. Toukokuussa Suomeen rekisteröityihin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 480 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115 miljardia euroa.

Terveydenhuollon asiakirjojen sähköistäminen on jo tuonut merkittäviä ilmasto- ja tehokkuushyötyjä8.6.2020 14:14:10 EEST | Tiedote

Terveydenhuollon asiakirjoja välitetään postitse organisaatiolta toiselle vuosittain satojatuhansia kappaleita. Asiakirjoissa olevia tietoja tarvitaan mm. etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen. Digitalisaatio on jo tuonut terveydenhuollon asiakirjojen digitalisaation myötä merkittäviä ilmasto- ja tehokkuushyötyjä. Sähköistämisen tiellä on kuitenkin vielä haasteita. Osa niistä liittyy asiakaskäyttäytymiseen, osa lainsäädäntöön tai järjestelmien yhteensopimattomuuteen.

Laittoman uhkauksen siirtyminen virallisen syytteen alaiseksi on oiva päätös pitkälle uralle29.5.2020 08:02:58 EEST | Tiedote

Oikeusministeriö esittää, että laiton uhkaus muuttuisi virallisen syytteen alaiseksi, jos rikos kohdistuu työtään tekevään henkilöön. Tällä hetkellä laiton uhkaus on asianomistajarikos, eli syytettä ei voida nostaa, ellei uhri sitä vaadi. Finanssiala ry:n eläköityvä vahingontorjunnasta ja turvallisuudesta vastaava johtaja Risto Karhunen on odottanut tätä hetkeä yhdeksän vuotta.

Suomalaispankkeja uhkaa mittava yhteisvastuulasku – voi vaarantaa talouden elpymistä27.5.2020 09:51:53 EEST | Tiedote

Koronapandemian laukaisema talouskriisi voi aiheuttaa suomalaispankeille pahimmassa tapauksessa lähes 2 miljardin euron lisälaskun muissa pankkiunionimaissa tapahtuvien kriisien vuoksi. ”Jos suomalaispankit joutuvat maksamaan tuntuvia määriä ylimääräisiä vakausmaksuja EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, se heikentää niiden kykyä jatkaa kotitalous- ja yritysasiakkaidensa luotottamista. Tämä vaikuttaa koko Suomen talouden kykyyn toipua talouskriisistä”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Miten meitä huijataan? – seuraa Luotain-tilaisuutta suorana tänään kello 8:3027.5.2020 07:30:00 EEST | Tiedote

Toukokuun 27. päivänä Finanssiala ry (FA) järjestää virtuaalisen Luotain-tilaisuuden. Tilaisuus alkaa kello 8.30, ja sen aiheena ovat erilaiset huijaukset ja niiden tunnistaminen. Puhujina ovat Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Kyberturvallisuuskeskuksen Juha Tretjakov sekä Finanssialan turvallisuus- ja varautumisjohtaja Niko Saxholm. Lisäksi FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi esittelee finanssialan tuoretta julistusta, jossa kerrotaan muun muassa kuinka pankit auttavat kotitalous- ja yritysasiakkaitaan koronakriisissä.

Miten meitä huijataan? – seuraa Luotain-tilaisuutta suorana 27.5. kello 8:3026.5.2020 15:16:53 EEST | Tiedote

​Toukokuun 27. päivänä Finanssiala ry (FA) järjestää virtuaalisen Luotain-tilaisuuden. Tilaisuus alkaa kello 8.30, ja sen aiheena ovat erilaiset huijaukset ja niiden tunnistaminen. Puhujina ovat Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, Kyberturvallisuuskeskuksen Juha Tretjakov sekä Finanssialan turvallisuus- ja varautumisjohtaja Niko Saxholm. Lisäksi FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi esittelee finanssialan tuoretta julistusta, jossa kerrotaan muun muassa kuinka pankit auttavat kotitalous- ja yritysasiakkaitaan koronakriisissä.

Finanssialan julistus: Suomessa toimivat pankit tukevat kansantaloutta koronakriisissä20.5.2020 06:30:00 EEST | Tiedote

Suomessa toimivat pankit auttavat kotitalous- ja yritysasiakkaitaan koronakriisissä. Tästä ovat konkreettisena näyttönä yli 200 000 laina-asiakkaalle myönnetyt joustot lainanlyhennyksiin. Nyt julkistettava finanssialan julistus sisältää toimet, miten toimiala on mukana taloustalkoissa. Jokainen pankki päättää itse, minkälaisia helpotuksia se tarjoaa, ja tekee niitä koskevat päätökset itsenäisesti arvioiden asiakkaidensa tilanteen tapauskohtaisesti. Finanssiala tekee yhdessä maan hallituksen ja viranomaisten kanssa töitä, jotta taloutemme ja hyvinvointimme saadaan turvattua koronakriisin yli. Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus osoittaa voimansa näinä poikkeuksellisina aikoina.

PISA-tutkimus: Suomalaisnuoret kakkossijalla – Talousosaamisessa tarvitaan yhteistyötä7.5.2020 13:43:15 EEST | Tiedote

Suomalaisnuorten taidot olivat talousosaamisen PISA-tutkimukseen osallistuneiden 20 maan toisiksi parhaat Viron jälkeen. Suomi osallistui ensimmäistä kertaa oppilaiden talouslukutaitoa mittaavaan PISA-testiin. Jo testiin osallistuminen kertoo siitä, että nyt talouslukutaito otetaan Suomessa vakavasti. Talousosaamisen parantaminen on työtä, jota on tehtävä nimenomaan yhdessä. 15-vuotiaille tehty PISA-tutkimus tehtiin vuonna 2018 ja tulokset julkistettiin tänään.

Kuluttajaluottojen korkokattosääntelyn rajaukset tarkoituksenmukaisia23.4.2020 17:08:04 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys väliaikaisesta korkokattosääntelystä on Finanssiala ry:n (FA) mielestä nykyisessä tilanteessa perusteltu. FA pitää viisaana ratkaisuna, että hyödykesidonnaiset luotot, kuten esimerkiksi yleisluottokorttiluotot, autojen osamaksukauppa ja verkkokaupan erämaksumahdollisuus, eivät sisälly väliaikaisen sääntelyn piiriin. FA ymmärtää, että kulutusluottojen suoramarkkinointi on tarpeen väliaikaisesti kieltää.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni