Finnboat
Finnboat

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi

Suomiveneilee.fi boat testing days in Lauttasaari, Helsinki 4–5 June1.6.2021 10:03:09 EEST | Press release

At the beginning of June, anyone interested in boating will have the opportunity to try different boats at sea. More than 20 different boats, from small outboard motorboats to sailboats, will be available for testing at the suomiveneilee.fi (“Finland goes boating”) test days. The test rides are free of charge for the participants and the boats always have a skilled professional skipper.

Under Suomiveneilee.fi-testdagarna kan man provköra båtar på Drumsö i Helsingfors 4.–5.6.1.6.2021 10:03:08 EEST | Tiedote

För alla som är intresserade av båtlivet och av att röra sig till sjöss öppnar sig i början av juni en möjlighet att på havet prova olika båtar. Under Suomiveneilee.fi-testdagarna kommer drygt 20 olika båtar att finnas för provkörning, från små aktersnurror till segelbåtar. Provkörningarna är gratis för deltagarna och i båtarna finns alltid en kunnig professionell skeppare.

Suomiveneilee.fi -koeajopäivillä pääsee koeajamaan veneitä Helsingin Lauttasaaressa 4.–5.6.1.6.2021 10:03:07 EEST | Tiedote

Kaikille veneilystä ja vesillä liikkumisesta kiinnostuneille avautuu kesäkuun alussa mahdollisuus päästä kokeilemaan merellä erilaisia veneitä. Suomiveneilee.fi -koeajopäiville tulee testattavaksi yli 20 erilaista venettä pienistä perämoottoriveneistä purjeveneisiin. Koeajot ovat osallistujille maksuttomia ja veneissä on aina osaava ammattilainen kipparina.

COVID-19 raised in particular the demand of small motor boats in Finland12.2.2021 05:00:00 EET | Press release

The Finnish boat industry experienced both disadvantages and benefits from COVID-19. The latter part of the year showed a strong growth after the sudden stop in the spring 2020: business grew 11 per cent and the boat exports, which had suffered the most during first half of 2020, were back in growth in the second half of the year. Boating industry employs approximately 3,500 people in Finland and the turnover of Finnboat member companies is more than 600 million euros.

Coronaåret ökade efterfrågan på speciellt små motorbåtar12.2.2021 05:00:00 EET | Tiedote

Finlands båtbransch hade både nytta och besvär av coronan. Efter vårens plötsliga stopp har slutåret präglats av en stark tillväxt: företagens omsättning steg med 11 procent och även båtexporten, som under början av året led stort, uppnådde en tillväxt under årets senare hälft. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning överstiger 600 miljoner euro.

Uiva 2020 Flytande vauhditti loppukesän venekauppaa19.8.2020 12:43:55 EEST | Tiedote

Aurinkoinen ja lämmin sää suosi viime viikon lopulla Helsingin Lauttasaaressa järjestettyä Uiva 2020 Flytande -venenäyttelyä. Kokonaiskävijämäärä oli tänä vuonna yli 10 000 henkilöä. Määrä putosi odotetusti jonkin verran, mutta paikalle saapuneet olivat tosimielellä liikkeellä ja venekauppa kävi hyvin. Poikkeuksellinen aika toi lisähaasteita järjestelyihin, mutta kokonaisuutena näyttelyyn oltiin tyytyväisiä.

Uiva 2020 Flytande satte fart på sensommarens båthandel19.8.2020 12:43:55 EEST | Tiedote

Ett soligt och varmt väder gynnade Uiva 2020 Flytande-båtutställningen, som senaste veckoslut arrangerades på Drumsö i Helsingfors. Totalantalet besökare i år översteg 10 000 personer. Antalet sjönk enligt förväntningarna något, men de som var på plats var där i akt och mening och båthandeln förlöpte väl. Den exceptionella tiden medförde flera utmaningar för arrangemangen, men som helhet var man nöjd med utställningen.

Helsinki Boat-Afloat Show 2020 boosts late-summer boat sales19.8.2020 12:43:54 EEST | Press release

Sunny and warm weather favoured the Helsinki Boat-Afloat Show, which was held last weekend in Lauttasaari, Helsinki. The total number of visitors this year exceeded 10,000. Although this was slightly down from the previous year, as expected, this year’s visitors clearly came with the intention of buying, which boosted boat sales. The ongoing crisis created additional challenges to the arrangements of the event, but on the whole everyone was satisfied with the show.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi