Finnboat
Finnboat

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi

Under Suomiveneilee.fi-testdagarna i början av juni finns båtarna tillhanda på Drumsö i Helsingfors för publikens provkörningar19.5.2020 15:18:35 EEST | Tiedote

För alla som är intresserade av båtlivet och av att röra sig till sjöss öppnar sig i början av juni en möjlighet att på havet prova tiotals olika båtar. Till Suomiveneilee.fi-testdagarna kommer drygt 30 olika båtar att finnas för provkörning, från små aktersnurror till stora långfärdsbåtar. Provkörningarna är gratis för deltagarna.

Kim Koskinen styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat29.11.2019 15:03:20 EET | Tiedote

Vetus Oy:s country manager Kim Koskinen har valts till ny styrelseordförande för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf. Koskinen har från och med år 2002 verkat inom båtbranschen, först i tjänst hos Vator Oy och från och med år 2009 hos Vetus Oy. Koskinen har varit aktivt med i Finnboats verksamhet från och med år 2009 och verkat länge i styrelsen för Båtbranschens Komponentleverantörer rf och i Finnboats styrelse.

Finnish Marine Industries Federation Finnboat elects Kim Koskinen as Chairman29.11.2019 15:03:20 EET | Press release

The Finnish Marine Industries Federation Finnboat has elected Kim Koskinen, Country Manager of the company Vetus Oy, as its new chairman of the board. Mr. Koskinen has worked in the boating industry since 2002, starting out then with the company Vator Oy before changing to Vetus Oy in 2009. He has been actively involved in the operations of Finnboat since 2009 and has a long background as a board member in the federation as well as in the Finnish Marine Suppliers’ Association.

Uiva venenäyttely kasvoi koko perheen kesätapahtumaksi22.8.2019 13:19:15 EEST | Uutinen

Sunnuntaina päättyneen Helsingin Uivan venenäyttelyn kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta peräti seitsemän prosenttia. Venerekisteröintien kasvu näkyi myös tyytyväisten näytteilleasettajien määrässä: mukana oli yli 155 näytteilleasettajaa ja yli 280 venettä. Nelipäiväinen tapahtuma on viime vuosina laajentunut perinteisestä venenäyttelystä koko perheen kesätapahtumaksi, johon tullaan viettämään aikaa perheen tai ystävien kanssa.

Flytande båtutställningen växte till hela familjens sommarevenemang22.8.2019 13:19:14 EEST | Uutinen

Helsingfors Flytande båtutställning avslutades i söndags och besökarantalet steg med hela sju procent jämfört med fjolåret. Tillväxten i båtregistreringarna syntes även i mängden nöjda utställare: drygt 155 utställare deltog och båtarnas antal översteg 280 stycken. Fyradagarsevenemanget har under de senaste åren utvidgats från en traditionell båtutställning till ett sommarevenemang för hela familjen, dit man kommer för att tillbringa tid med familjen och med vänner.

The Helsinki Boat-Afloat Show evolved into a summer event for the whole family22.8.2019 13:19:14 EEST | Uutinen

The Helsinki Boat-Afloat Show that ended on Sunday saw its attendance rise by seven per cent from the previous year. New boat registrations in Finland are on an upward trend, and the number of exhibitors at the event also reflected this: there were more than 155 exhibitors present with over 280 boats on display, and they were pleased with the show. Over the past years, the four-day event has expanded from a conventional boat show into a summer event for the entire family. People come there to spend time with family and friends.

Small motorboats driving boat sales in Finland15.8.2019 12:57:55 EEST | Press release

The popularity of boating continues to grow in Finland. Early in the year, the number of new watercraft registrations in Finland increased by eight per cent over the previous year. Small motorboats provided most of the impetus, as their registrations were up by 14 per cent, a substantial increase. Their popularity goes to explain why small outboard-powered boats make up a majority of the altogether more than 280 boats exhibited at the Helsinki Boat-Afloat Show opening this Thursday. Finnish boat exports increased by almost 10 per cent over the corresponding period a year ago.

Pienet moottoriveneet vetävät venekauppaa15.8.2019 12:57:54 EEST | Tiedote

Veneilyn suosio jatkaa kasvuaan: alkuvuoden aikana vesikulkuneuvojen ensirekisteröinnit kasvoivat kahdeksan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Nousua vetivät pienet moottoriveneet, joiden rekisteröinnit lisääntyivät peräti 14 prosenttia. Myös valtaosa torstaina aukeavan Helsingin Uivan venenäyttelyn yli 280 veneestä on suosittuja pieniä perämoottoriveneitä. Venevienti kasvoi lähes 10 % edellisvuoteen verrattuna.

De små motorbåtarna lyfter båthandeln15.8.2019 12:57:53 EEST | Tiedote

Båtlivets popularitet fortsätter att öka: under inledningen av året växte vattenfarkosternas nyregistreringar med åtta procent jämfört med året innan. De små motorbåtarna stod för lyftet, registreringen av dem ökade med hela 14 procent. Också största delen av de över 280 båtarna, som finns på Helsingfors flytande båtutställning som öppnar på torsdagen, utgörs av de populär små motorbåtarna. Båtexporten växte med nästan 10 % jämfört med fjolåret.

Finnish boating summer reaches its culmination at Helsinki Boat-Afloat Show in Lauttasaari12.8.2019 07:30:00 EEST | Press release

The Helsinki Boat-Afloat Show, the mid-August culmination of the Finnish boating season, is again gearing up for opening, this time on 15 August, familiarly in the maritime Lauttasaari district. The event brings together 150 exhibitors and well over 260 different boats at HSK yacht club’s marina, which effectively transforms into one big boating village for the four-day event.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Finnish Marine Industries Federation Finnboat is the umbrella organisation for Finland's marine industry and trade. Finnboat membership represents close to one hundred percent of both the nation's domestic marine industry turnover and the value of boat exports. 

Finnish Marine Industries Federation Finnboat

Proudly Made in Finland – Export Directory of the Finnish Boat Industry

Suomiveneilee.fi