Finnvera Oyj

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.20235.5.2023 12:03:17 EEST | Finnvera Oyj | Johdon osavuotinen selvitys

Finnvera-konserni, pörssitiedote 5.5.2023 Johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2023 Yritysten kotimaan ja viennin rahoitus edelleen korkealla – Finnvera-konsernin tammi–maaliskuun tulos 39 miljoonaa euroa tappiollinen Finnvera-konserni, yhteenveto Q1/2023 (vs. Q1/2022 tai 31.12.2022) Tulos -39 Me (-58) – katsauskaudella toteutuneella isolla yksittäisellä vientitakuukorvauksella ei tulosvaikutusta aikaisemmin tehtyjen tappiovarausten purkamisen vuoksi – tulos tappiollinen vientitakuuvastuukannan muun tappiovaraustason kasvun takia. Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminta 15 Me (9) ja suuryritykset-liiketoiminta -61 Me (-77). Tytäryhtiön vaikutus konsernitulokseen oli 7 Me (10). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kotimaan toiminnan tulos 7 Me (11). Emoyhtiön vienti- ja erityistakaustoiminnan erillistulos -52 Me (-79). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 28,6 Mrd. e (26,6) kasvoivat 7 %. Tase 12,3 Mrd. e (12,6) pieneni 3 %. Taseen ulkopuoliset sitoumukset 18

2 liitettä

Finnveran yhtiökokous: Uusia jäseniä Finnveran hallitukseen ja hallintoneuvostoon17.3.2023 10:06:09 EET | Finnvera Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Finnvera Oyj, pörssitiedote, 17.3.2023 Finnveran yhtiökokous: Uusia jäseniä Finnveran hallitukseen ja hallintoneuvostoon Finnveran yhtiökokous valitsi 17.3.2023 Finnveran hallituksen I varapuheenjohtajaksi hallitusneuvos, VT, LL.M. Elise Pekkalan työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) ja II varapuheenjohtajaksi ylijohtaja, KTL Mikko Spolanderin valtiovarainministeriöstä (VM). Finnveran hallituksen puheenjohtajana jatkaa DI Petri Ekman ja jäseninä jatkavat KTM, eMBA Hannu Jaatinen, KTM Ritva Laukkanen, yrittäjä Anne Nurminen, KTM Elina Piispanen ja DI Petri Viertiö. Hallituksesta jäivät pois ylijohtaja Antti Neimala TEM:stä ja ylijohtaja Terhi Järvikare VM:sta. Finnveran hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä kansanedustaja Ville Valkonen, Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtaja Mari Laaksonen ja Finnveran henkilöstön edustajana lakimies Annika Ylätalo. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Sofia Vikman ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johannes Koskinen. Ha

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 202216.2.2023 11:00:01 EET | Finnvera Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Finnvera-konserni, pörssitiedote 16.2.2023 Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 Finnveran kotimaan ja viennin rahoitus korkealla toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta –konsernin tulos 55 miljoonaa euroa Finnvera-konserni, yhteenveto vuodesta 2022 (vs. 2021) Tulos 55 Me (153) – Venäjän vientitakuuvastuista alkuvuonna tehdyt tappiovaraukset ennallaan, risteilyvarustamoiden tappiovarauksia purettiin ja kotimaan rahoituksen tappiovaraukset kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tulokset segmenteittäin: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminta -54 Me (34) ja suuryritykset-liiketoiminta 78 Me (73). Tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen oli 32 Me (45). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kotimaan toiminnan tulos -25 Me (33) sisältäen fuusiovoiton 8 Me tytäryhtiö Veraventure Oy:n sulautumisesta. Emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos 56 Me (79). Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuut 26,6 Mrd. euroa (25,6) kasvoivat 4 %. Tase 12,6 Mrd.

8 liitettä

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi