Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

- varhaiskasvatus ja esiopetus
- perusopetus
- lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
- ruotsinkieliset palvelut
- hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.9.202018.9.2020 12:00:00 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 22. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 sekä tilahankkeita. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankintaa kolmelta eri yritykseltä. Hankintahinta ilman arvonlisäveroa on noin 4,8 miljoonaa euroa. Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan sekä ruoka-, siivous- että käyttäjäpalvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Siivouspalvelujen tarjoajalla tulee olla ympäristöä säästävät siivousmenetelmät. Vähimmäisvaatimusten lisäksi ruokapalveluissa laadun yhtenä arviointikriteerinä on käytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamista. Tilahankkeista lautakunnalle e

Kundnöjdheten i Helsingfors stads grundskolor är på en god nivå – skolornas styrkor är bland annat lärarna och stödet för lärandet18.9.2020 11:00:00 EEST | Tiedote

Helsingfors kartlade i början av år 2020 hur nöjda klienterna inom den grundläggande utbildningen är. Enligt svaren är eleverna och vårdnadshavarna nöjda med skolan och undervisningen. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna högsta betyg i helhetsbedömningen. Grundskolornas styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki18.9.2020 11:00:00 EEST | Tiedote

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

Oppilaat mukana liikuntaan innostavien koulun pihojen suunnittelussa - kymmenen pihaa jo uudistettu15.9.2020 15:22:25 EEST | Tiedote

Ruoholahden ala-asteen koulun piha on välitunnilla täynnä toimintaa ja tohinaa, onnistumisia ja pehmeitä pyllähdyksiä, iloisia huudahduksia ja naurua – yhdessäoloa, ulkoilua ja liikuntaa parhaimmillaan. Koulun piha kunnostettiin osana kaupungin liikkumisohjelmaa, ja avajaisia vietettiin 8. syyskuuta. Oppilaat olivat mukana ideoimassa liikkumiseen innostavaa pihaa.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 15.9.202011.9.2020 11:14:54 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 15. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023 sekä useita tilahankkeita. Talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023 Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään vuoden 2021 talousarvioehdotus ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaehdotus kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Talousarvioehdotuksen laatimisen perustana ovat olleet kaupunginhallituksen antamat laatimisohjeet. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksen keskeiset strategiset painotukset ovat: - Jokaiselle hyvä oppiminen - Hyvinvoinnin vahvistaminen - Kestävä kasvatus - Vastuullinen taloudenpito - Osallisuus ja yhteisöllisyys Talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi sitovaa tavoitetta: - Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu 8.9.4.9.2020 11:25:30 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 8. syyskuuta klo 16.30. Jaosto käsittelee mm. seuraavia esityksiä: Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet 1.1.2021 alkaen Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteet 1.1.2021 alkaen Helsingin kaupungin peruskoulujen kuntakohtaisen opetussuunnitelman tarkistaminen Jaoston kokouksen esityslista Kokouksen päätöstiedote julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla kokouksen päätyttyä.

Kannelmäen peruskoulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin4.9.2020 08:37:15 EEST | Tiedote

Kannelmäen peruskoulussa siirrytään maanantaina 7.9.2020 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jolloin osa koulun oppilaista opiskelee etäyhteyksiä hyödyntäen. Suurin osa oppilaista jatkaa edelleen lähiopetuksessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja teki perusopetuslain perusteella päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin Kannelmäen peruskoulussa ajalle 7.–11.9.2020.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

- varhaiskasvatus ja esiopetus
- perusopetus
- lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
- ruotsinkieliset palvelut
- hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.