Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
 • ruotsinkieliset palvelut
 • hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.

Tiedotteet
335
Valikko

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 26.3.201922.3.2019 13:00:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 26. maaliskuuta klo 16.00.Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla ovat muun muassa seuraavat asiat: Toimialan talousarvion toteutuminen vuonna 2018 Lautakunnalle esitetään yhteenveto kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta. Toimialan vuoden 2018 käyttötalouden määrärahat olivat 1 140 675 000 euroa ja tulotavoite 56 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menot olivat noin 1 138 784 000 euroa ja tulot noin 66 miljoonaa euroa. Tulojen ennakoitua suurempi kertyminen johtui ulkopuolisesta hankerahoituksesta sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Toimialalla oli käytettävissä investointimäärärahoja 43,1 miljoonaa euroa. Määrärahoista käytettiin 20,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi noin 22,6 miljoonaa euroa, josta noin 21,5 miljoonaa euroa johtui hankintojen siirtymisestä vuodelle 2019. Pääosa siirtyneistä hankinnoista oli ICT-hankintoja,

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 19.3.201915.3.2019 12:46:14 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu ensi viikon tiistaina 19. maaliskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Muun muassa seuraavat asiat ovat esityslistalla: Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen valintaperusteet Stadin ammatti- ja aikuisopistolle on myönnetty järjestämislupa englanninkieliselle koulutukselle matkailualan perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ravintola- ja cateringalan perustutkintoon. Suomenkieliselle jaostolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat opiskelijavalinnan valintaperusteet: Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, joita arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kielitaidon lähtötasokuvausten perusteella. Peruskoulun tai lukion päättötodistus tai vastaava ulkomailla suoritettu koulutus Mikäli 1. ja 2. valintaperusteen pohjalta usealla hakijalla on sama pistemäärä, valinta suoritetaan arpomalla. Eng

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 5.3.20191.3.2019 13:00:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 5. maaliskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla ovat muun muassa tarveselvitykset Itä-Helsinkiin tulevista uusista päiväkodeista ja koulusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi päiväkoti Kukkaniityn - daghemmet Blomängenin uudisrakennuksen tarveselvitystä. Päiväkodin nykyiset tilat ovat tulleet elinkaarensa päähän. Uudisrakennus korvaa myös daghemmet Botbyn. Uuteen rakennukseen tulee 190 tilapaikkaa, joka on 55 tilapaikkaa enemmän kuin aikaisemmin ja se perustetaan osoitteeseen Kukkaniityntie 19. Päiväkoti palvelee erityisesti Vartiokylän ja sen lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Tavoitteena on joustavat ja monipuoliset oppimisympäristöt. Tilasuunnittelussa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta. Toteutus on kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2023. Lautakunta käsittelee m

Ilmiöoppimista joka päivä – Jätkäsaaren peruskoululle palkinto oppimisen uudistamisesta / Fenomenbaserat lärande varje dag – pris för innovativt lärande till Jätkäsaaren peruskoulu1.3.2019 11:23:54 EET | Tiedote

Jätkäsaaren peruskoulu on lähtenyt rohkeasti ja innovatiivisesti toteuttamaan tutkivaa ilmiöoppimista joka päivä. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöjaksoon, joissa perehdytään monialaisesti esimerkiksi turvalliseen lähiympäristöön, kulttuuriin, luonnontutkimiseen tai teknologiaan.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Viimeinen
 • >>

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
 • ruotsinkieliset palvelut
 • hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.