Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
 • ruotsinkieliset palvelut
 • hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.

Tiedotteet
282
Valikko

Information om den upplevda kvaliteten på inomhusluften erhölls av undervisningspersonal på Helsingfors grundskolor11.12.2018 11:34 | Tiedote

Helsingfors har fått omfattande information om hur personalen upplever kvaliteten på inomhusluften i stadens grundskolor. I april i år utförde Arbetshälsoinstitutet en enkät som riktade sig till lärare och skolgångsbiträden i stadens alla 101 finsk- och svenskspråkiga grundskolor. Över 2 500 svar inkom och svarsprocenten var 65. Enkäten utfördes elektroniskt.

Behovsutredningarna gällande paviljonger för daghem och lekparker inom Staffansslättens område framskrider22.11.2018 11:51 | Tiedote

Nämnden för fostran och utbildning beslutade på det möte som den höll tisdagen 20.11 godkänna behovsutredningarna gällande de paviljonger som ska ersätta daghemmet Päiväkoti Immola, Daghemmet Staffan och lekparken Leikkipuisto Tervapääsky. Lokalerna ligger inom Staffansslättens område. Beslutet utesluter inte olika alternativ för var första och andra klasserna placeras.

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 20.11.20.11.2018 18:51 | Tiedote

Lautakunnan tiistaina 20.11.2018 pidetyn kokouksen päätöstiedote on saatavilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta. Kokouksen esityslista on saatavilla osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Viimeinen
 • >>

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta ja hallinto.

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
 • ruotsinkieliset palvelut
 • hallinto

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Koko toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnassa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto.