HSY
HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa22.6.2020 11:42:27 EEST | Tiedote

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen. Tavoitteen eteen on tehty yhteistyötä jo vuodesta 2012, ja pitkäjänteisen työn tuloksena jätevesiylivuotojen määrää on saatu vähennettyä merkittävästi. Laitosten yhteisessä VIPPA-hankkeessa on valmistunut kiinteistönomistajille suunnattuja videoita, jotta kiinteistöjen toimenpiteillä pystyttäisiin vähentämään jätevesiylivuotoja entisestään.

Kevään ilmanlaatu oli tavanomaista parempi pääkaupunkiseudulla - Mittaushistorian pisin puhtaan ilmanlaadun jakso15.6.2020 10:39:01 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudulla ei ole ollut liikenteen pakokaasujen osalta yli 30-vuotisen mittaushistorian aikana näin pitkää puhdasta ilmanlaadun jaksoa kuin tänä keväänä. HSY:n mittausten mukaan typpidioksidin pitoisuudet laskivat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla 40–60 prosenttia verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen. Poikkeustilanteesta huolimatta katupöly heikensi ilmanlaadun ajoittain jopa huonoksi, vaikka katupölyäkin oli normaalia vähemmän ilmassa.

HSY:n hallituksen päätökset 12.6.202012.6.2020 10:25:02 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa pyytää lausunnot Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021 - 2023. Hallitus päätti valita osaltaan Kalasataman raitiotiehankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi konsortioksi osahankinnan 1 osalta ryhmittymän Sörkän spora, johon kuuluvat Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy sekä nimettyinä alihankkijoina Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Engineering Oy. Toinen valittu osahankintaryhmittymä on Karaatti, johon kuuluvat GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY / Pöyry Finland Oy sekä nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Hallitus päätti lisäksi seuraavista hankinnoista: - valita urakkaan Yksittäiskohteet 4/2020 viemäreiden saneeraus kaivamattomilla menetelmillä urakoitsijaksi Putkistosaneeraus Eerola Oy:n - tilata Vanhankaupungin v

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 12.6.20209.6.2020 16:13:44 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 12.6.2020 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa http://hsy01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa lausuntojen pyytämisestä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021 - 2023. Hallitus päättää seuraavista hankinnoista: - konsortioiden valinta HSY:n osalta vastaamaan Kalasataman raitiotiehankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta - urakoitsijoiden valinta viemäreiden saneeraukseen kaivamattomilla menetelmillä yksittäiskohteisiin 4/2020 - Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen julkisivun ja vesikaton korjaus - jätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiden valinta sekajätteelle Helsingin kantakaupunkiin ja Länsi-Vantaalle sekä kartongille Espooseen ja Kirkkonummelle. Hallitus saa tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2016 - 2019 kev

Typpikuorma ja ravinteiden hyödyntäminen puhuttavat jätevedenpuhdistuksessa28.5.2020 07:58:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n strategisena tavoitteena on jätteiden ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteen nostaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa niin sisäisesti kuin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ravinteiden talteenotossa ja nykyistä tehokkaammassa kierrätyksessä on potentiaalia. Jätevesilietteen sisältämä orgaaninen aines, ja mm. lietteeseen sitoutunut fosfori ja osa typestä siirtyy tällä hetkellä erilaisiin multatuotteisiin, joiden kautta ravinteet saadaan hyötykäyttöön ja takaisin kiertoon. Tulevaisuus voi kuitenkin olla ravinteiden erillisessä talteenotossa.

HSY:n hallituksen päätökset 15.5.202015.5.2020 12:15:49 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2021 - 2030, ohjelmat lähetetään edelleen lausunnoille jäsenkuntiin. Hallitus hyväksyi seuraavat hankesuunnitelmat: - vesihuollon hankekokonaisuuden Kivistö-Koillis-Espoo hankesuunnitelman kaksi osaa, jotka koskevat runkoviemärin rakentamista Vehkalan ja Askiston välillä - Puistolan jätevedenpumppaamon siirron hankesuunnitelma. Hallitus hyväksyi seuraavat hankinnat: - vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat valurautaiset vesijohtoputket ja putkiyhteet vuosille 2020 - 2022 tilataan Saint-Gobain Finland (PAM) Oy:ltä ja Ulefos Oy:ltä - vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat muoviputket ja muoviputkien yhteet vuosille 2020 - 2022 tilataan Onninen Oy:ltä - vesi- ja viemäriverkon asennus- ja huoltotöihin liittyvät kartoitus- ja mittauspalvelut vuosille 2020 - 2022

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 15.5.202013.5.2020 07:48:25 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 15.5.2020 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa http://hsy01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2021-2030, ohjelmat lähetetään edelleen lausunnoille jäsenkuntiin. Hallitus päättää seuraavien hankesuunnitelmien hyväksymisestä: - vesihuollon hankekokonaisuuden Kivistö-Koillis-Espoo hankesuunnitelman kaksi osaa, jotka koskevat runkoviemärin rakentamista Vehkalan ja Askiston välillä - Puistolan jätevedenpumppaamon siirron hankesuunnitelma. Hallitus päättää seuraavien hankintojen hyväksymisestä: - vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat valurautaiset vesijohtoputket ja putkiyhteet vuosille 2020 - 2022 - vesijohto-, hulevesi- ja viemäriverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat muoviputket ja muoviputkien yhteet vuo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea