Kreate Group Oyj
Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Kreaten osavuosikatsaus: liikevaihto kasvoi 30 % – kasvupanostukset heikensivät kannattavuutta28.4.2023 08:30:00 EEST | Kreate Group Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Kreate Group Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 28.4.2023 klo 08:30 EEST Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/. Kreaten osavuosikatsaus: liikevaihto kasvoi 30 % – kasvupanostukset heikensivät kannattavuutta Tammi–maaliskuu lyhyesti Tilauskanta oli 265,7 (208,8) miljoonaa euroa Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 65,8 (50,4) miljoonaa euroa Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 30,5 % (31,6 %) Käyttökate oli 1,0 (2,1) miljoonaa euroa eli 1,5 (4,2) prosenttia liikevaihdosta EBITA oli -0,4 (1,1) miljoonaa euroa eli -0,6 (2,2) prosenttia liikevaihdosta Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,07) euroa Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,3 (-1,2) miljoonaa euroa Korollinen nettovelka oli 38,0 (23,1) miljoonaa euroa Ohjeistus ennallaan: Kreate arvioi,

4 liitettä

Kreate Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset29.3.2023 15:30:00 EEST | Kreate Group Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 29.3.2023 klo 15:30 EEST Kreate Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset Kreate Group Oyj:n ("Kreate") varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2023 Sanomatalossa Helsingissä. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus seurata kokousta verkkolähetyksenä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti: Osingon ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finla

2 liitettä

Täydennys 3.3.2023 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu3.3.2023 09:30:26 EET | Kreate Group Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 3.3.2023 klo 09:30 EET Täydennys 3.3.2023 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu Kreate Group Oyj:n 3.3.2023 julkaisemaan pörssitiedotteeseen "Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu" on lisätty alkuperäisestä tiedotteesta puuttuneet liitteet. Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu Kreate Group Oyj:n vuosikatsaus 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/. Vuosikatsaus 2022 sisältää vastuullisuuden, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022. Kreate julkaisee suomenkielisen vuosikatsauksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riip

5 liitettä

Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu3.3.2023 09:00:00 EET | Kreate Group Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 3.3.2023 klo 09:00 EET Kreate Groupin vuosikatsaus 2022 on julkaistu Kreate Group Oyj:n vuosikatsaus 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/. Vuosikatsaus 2022 sisältää vastuullisuuden, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2022. Kreate julkaisee suomenkielisen vuosikatsauksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Kreaten XBRL-merkintöjä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. Vuosikatsaus on saatavilla PDF- ja xHTML-muodoissa yhtiön verkkosivu

2 liitettä

Kutsu Kreate Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen28.2.2023 16:45:00 EET | Kreate Group Oyj | Yhtiökokouskutsu

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2023 klo 16:45 EET Kutsu Kreate Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kreate Group Oyj:n (”Kreate”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 10.00 alkaen Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkavat kello 9.30. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti ennen kokousta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”. Lisäksi yhtiökokoukseen tai verkkolähetykseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet

2 liitettä

Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Thorén15.2.2023 17:00:01 EET | Kreate Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Kreate Group Oyj Johdon liiketoimet 15.2.2023 klo 17:00 EET Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Thorén Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Thorén ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Petra Thorén Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Kreate Group Oyj LEI: 743700POUUQ3CS3Q7S40 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 25391/4/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-13 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000476866 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 8.99 EUR (2): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8.99 EUR (3): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 8.99 EUR (4): Volyymi: 2648Yksikköhinta: 8.99 EUR (5): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 9 EUR (6): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 9 EUR (7): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 9 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7): Volyymi: 3330 Keskihinta: 8.99139 EUR

2 liitettä

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ja uudesta osakebonusjärjestelmästä8.2.2023 17:00:01 EET | Kreate Group Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 8.2.2023 klo 17:00 EET Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ja uudesta osakebonusjärjestelmästä Kreate Group Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkiojärjestelmän 2021–2024 uudesta ansaintajaksosta sekä uudesta osakebonusjärjestelmästä 2023–2025, joka on jatkoa yhtiön aiemmalle osakebonusjärjestelmälle 2022–2024. Kreate Group Oyj tiedotti järjestelmien perustamisesta pörssitiedotteella 23.6.2021. Järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät. Kannustinjärjestelmät on suunnattu konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille. Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmien perusteella hänelle maksetu

2 liitettä

Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Pussinen7.2.2023 17:00:01 EET | Kreate Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Kreate Group Oyj Johdon liiketoimet 7.2.2023 klo 17:00 EET Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Pussinen Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Pussinen ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Katja Pussinen Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Kreate Group Oyj LEI: 743700POUUQ3CS3Q7S40 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 25112/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-02 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000476866 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 9.25 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 2500 Keskihinta: 9.25 EUR

2 liitettä

Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Laakso3.2.2023 17:00:01 EET | Kreate Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Kreate Group Oyj Johdon liiketoimet 3.2.2023 klo 17:00 EET Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Laakso Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Laakso ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Sami Laakso Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Kreate Group Oyj LEI: 743700POUUQ3CS3Q7S40 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 25009/4/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-01 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000476866 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 9.32 EUR (2): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9.2 EUR (3): Volyymi: 2600 Yksikköhinta: 9.14 EUR (4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9.12 EUR (5): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 9.12 EUR (6): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 9.12 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6): Volyymi: 5500 Keskihinta: 9.13243 EUR

2 liitettä

Kreaten tilinpäätöstiedote: Vahva suoritus haastavassa toimintaympäristössä31.1.2023 08:30:00 EET | Kreate Group Oyj | Tilinpäätöstiedote

Kreate Group Oyj Tilinpäätöstiedote 2022 31.1.2023 klo 08.30 Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/. Kreaten tilinpäätöstiedote: Vahva suoritus haastavassa toimintaympäristössä Loka–joulukuu lyhyesti Tilauskanta oli 306,9 (202,8) miljoonaa euroa Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 83,1 (75,8) miljoonaa euroa Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 9,6 % (22,3 %) Käyttökate oli 3,8 (4,1) miljoonaa euroa eli 4,5 (5,4) prosenttia liikevaihdosta EBITA oli 2,3 (3,1) miljoonaa euroa eli 2,8 (4,1) prosenttia liikevaihdosta Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,28) euroa Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,2 (7,7) miljoonaa euroa Korollinen nettovelka oli 33,4 (20,9) miljoonaa euroa Tammi–joulukuu lyhyesti Liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta ollen 273,9 (237,6) miljoonaa euroa Liikevaihdon muutos edellise

4 liitettä

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ennakkotietoa Kreaten vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä – koko vuoden liikevaihto ylitti 14 miljoonalla eurolla ohjeistushaarukan ja EBITA oli ohjeistuksen mukainen11.1.2023 10:20:01 EET | Kreate Group Oyj | Sisäpiiritieto

Kreate Group Oyj Sisäpiiritieto 11.1.2023 klo 10:20 EET Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ennakkotietoa Kreaten vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä – koko vuoden liikevaihto ylitti 14 miljoonalla eurolla ohjeistushaarukan ja EBITA oli ohjeistuksen mukainen Kreate Group Oyj ("Kreate") julkistaa ennakkotietoja vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta kehityksestä. Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Kreaten liikevaihto vuonna 2022 kasvoi 273,9 miljoonaan euroon ja EBITA oli 8,8 miljoonaa euroa. 30.9.2022 annettu ohjeistus vuodelle 2022: Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 miljoonaa euroa. EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) laskee 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle. Kreaten vahvistunut tilauskanta, viimeisen vuosineljänneksen aikana käynnistyneet uudet hankkeet, hankkeiden tehokas toteuttaminen ja strateginen erikoistuminen vaativaan rakentamiseen tukivat liikevaihdo

2 liitettä

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 202326.10.2022 08:45:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tulosjulkistamisajankohdat

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 26.10.2022 klo 8:45 EEST Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023 Kreate Group Oyj julkaisee vuoden 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti: 31.1.2023 Tilinpäätöstiedote 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta 28.4.2023 Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2023 19.7.2023 Puolivuosikataus, tammi-kesäkuu 2023 25.10.2023 Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023 Kreate Group noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisua. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiin näkymiin liittyviä kysymyksiä, eivätkä tapaa sijoittajia tai analyytikoita. Kreate Groupin taloudellinen katsaus 2022 on saatavana suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla https://kreate.fi/ viikolla 9, 2023. Kreate Group Oyj:n Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.3.2023. Kreate Groupin hallitus kutsuu yh

2 liitettä

Kreaten osavuosikatsaus: liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat ennätystasolle – kustannusinflaatio laski liiketulosta26.10.2022 08:30:01 EEST | Kreate Group Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Kreate Group Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 26.10.2022 klo 08:30 EEST Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/. Kreaten osavuosikatsaus: liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat ennätystasolle – kustannusinflaatio laski liiketulosta Heinä-syyskuu lyhyesti Tilauskanta oli 284,2 (202,8) miljoonaa euroa Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 73,3 (70,6) miljoonaa euroa Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 3,9 % (8,0 %) Käyttökate oli 4,2 (5,1) miljoonaa euroa eli 5,7 (7,2) prosenttia liikevaihdosta EBITA oli 3,0 (4,1) miljoonaa euroa eli 4,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,34) euroa Operatiivinen vapaa kassavirta oli -10,1 (-0,2) miljoonaa euroa Korollinen nettovelka oli 46,8 (28,1) miljoonaa euroa Ohjeistus muuttunut 30.9

4 liitettä

Kreate Group Oyj laskee tilikauden 2022 EBITA-ohjeistustaan ja tarkentaa liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan30.9.2022 11:55:01 EEST | Kreate Group Oyj | Sisäpiiritieto

Kreate Group Oyj Sisäpiiritieto 30.9.2022 klo 11:55 EEST Kreate Group Oyj laskee tilikauden 2022 EBITA-ohjeistustaan ja tarkentaa liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan Kreate Group Oyj laskee tilikautta 2022 koskevaa taloudellista ohjeistustaan EBITA-ennusteen osalta sekä tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta. Uusi ohjeistus vuodelle 2022 Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 miljoonaa euroa. EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) laskee 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle. Ohjeistuksen perusteet Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina ovat tukeneet liikevaihdon kertymistä ja tilauskannan vahvistumista odotetusti. Viimeisellä vuosineljänneksellä käynnistyvä 120 miljoonan euron arvoinen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke vaikuttaa jo vuoden 2022 liikevaihtoon, ja on erinomainen esimerkki Kreaten vahvasta osaa

2 liitettä

Täydennys 2.9.2022 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin6.9.2022 16:00:00 EEST | Kreate Group Oyj | Sisäpiiritieto

Kreate Group Oyj Sisäpiiritieto 6.9.2022 klo 16:00 EEST Täydennys 2.9.2022 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin Kreate Group Oyj:n 2.9.2022 julkaisemaan pörssitiedotteeseen "Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin" on lisätty kohdeyhtiön kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen tasetiedot, muunnettuna euroiksi tilikauden päätöskurssilla, seuraavan taulukon mukaisesti: BBEAB:n tase kahdelta edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta M€ 31.8.2021 31.8.2020 Pysyvät vastaavat 1,1 0,7 Saamiset 1,7 2,6 Rahat ja pankkisaamiset 0,1 0,6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8 Oma pääoma 1,1 1,9 Vieras pääoma 1,9 2,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2,9 3,8 *Muunnettuna euroiksi tilikauden päätöskurssiin Alla täydennetty pörssitiedote kokonaisuudessaaan: Kreate Group Oyj Sisäpiiritieto 2.9.2022 klo 14:4

2 liitettä

Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin2.9.2022 14:45:00 EEST | Kreate Group Oyj | Sisäpiiritieto

Kreate Group Oyj Sisäpiiritieto 2.9.2022 klo 14:45 EEST Kreate Groupin tytäryhtiö ostaa ruotsalaisen Bror Bergentreprenad AB:n – yritysosto tukee strategian mukaista laajentumista Ruotsiin Kreate Group Oyj:n ruotsalainen tytäryhtiö Kreate Infra Sverige AB ostaa ruotsalaisen vaativaan maanalaiseen infrarakentamiseen erikoistuneen Bror Bergentreprenad AB:n (”BBEAB”) koko osakekannan tytäryhtiöineen. Kreate Infra Sverige AB ja Maria Håller Bror AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen yrityskaupasta 2.9.2022 ja kauppa on toimeenpantu samanaikaisesti. – Strategiamme mukainen toiminnan laajentaminen Ruotsiin vahvistaa Kreate-konsernia ja täydentää nykyistä tarjontaamme Pohjoismaissa. Suomea kaksi kertaa suurempi Ruotsin inframarkkina tarjoaa meille erinomaisen pohjan tulevaisuuden kasvulle. Nyt toteutunut yrityskauppa vahvistaa Ruotsin tukijalkaamme ja tarjoaa meille mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan luomiseen, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström. BBEAB on erikoistunut m

2 liitettä

Kreaten puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: alkuvuoden liikevaihto ja tulos kasvoivat – tilauskanta pysyi korkealla tasolla27.7.2022 08:30:00 EEST | Kreate Group Oyj | Puolivuosikatsaus

Kreate Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 27.7.2022 klo 08:30 EEST Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/. Kreaten puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: alkuvuoden liikevaihto ja tulos kasvoivat – tilauskanta pysyi korkealla tasolla Huhti–kesäkuu lyhyesti Tilauskanta oli 204,4 (157,5) miljoonaa euroa Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 67,0 (52,9) miljoonaa euroa Käyttökate oli 3,5 (3,4) miljoonaa euroa eli 5,3 (6,3) prosenttia liikevaihdosta EBITA oli 2,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 3,6 (4,7) prosenttia liikevaihdosta Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,20) euroa Operatiivinen vapaa kassavirta oli -0,4 (-3,7) miljoonaa euroa Korollinen nettovelka oli 29,4 (27,4) miljoonaa euroa Ohjeistus ennallaan: liikevaihto ja EBITA kasvavat vuoteen 2021 verr

4 liitettä

Muutoksia Kreate Groupin johtoryhmässä20.7.2022 10:30:00 EEST | Kreate Group Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 20.7.2022 klo 10:30 EEST Muutoksia Kreate Groupin johtoryhmässä Laskentapäällikkö, insinööri (AMK) Antti Kakko on nimitetty Sillanrakentaminen ja -korjausyksikön johtajaksi ja Kreate Groupin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2022 alkaen. Antilla on vahva kokemus infrarakentamisesta erityisesti sillanrakentamisen toimialalla Kreatella sekä aiemmin YIT:llä ja Destialla. – Antilla on ollut keskeinen rooli yhtiössämme ja siltayksikön menestyksen rakentamisessa. Toimivan seuraajasuunnittelun ja rakennusteknisesti haastavien kohteiden myötä pystymme kartuttamaan oman henkilöstömme tietotaitoa ja tarjoamaan heille mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla eteenpäin, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström. Sillanrakentaminen ja -korjausyksikön johtaja Sami Rantala jättää suunnitellusti tehtävänsä Kreate Groupin johtoryhmässä 1.11.2022 alkaen, ja jatkaa yhtiössä teknisenä neuvonantajana. – On ollut ilo ja kunnia saada olla omalta osaltani mukana rakentamassa K

3 liitettä

Kreate Group Oyj on allekirjoittanut 52,5 miljoonan euron luotto- ja luottolimiittisopimuksen6.7.2022 11:15:01 EEST | Kreate Group Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 6.7.2022 klo 11:15 EEST Kreate Group Oyj on allekirjoittanut 52,5 miljoonan euron luotto- ja luottolimiittisopimuksen Kreate Group Oyj ("Kreate Group") on allekirjoittanut 6.7.2022 uuden 52,5 miljoonan euron luotto- ja luottolimiittisopimuksen ("Rahoitusjärjestely") OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Rahoitusjärjestely korvaa Kreate Groupin aiemmat rahoituslimiitti- ja lainasopimukset, jotka olisivat erääntyneet vuonna 2023. Yhtiön tarkoituksena on käyttää olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen 25,75 miljoonaa euroa sekä varata yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin limiitteinä 15 miljoonaa euroa. Lisäksi Rahoitusjärjestelyllä mahdollistetaan yhtiön strategian mukaista kasvua lähivuosina. – Rahoitusjärjestely tarjoaa meille hyvät lähtökohdat strategisten kasvusuunnitelmiemme toteuttamiseen sekä pidentää lainojemme maturiteettia, ja tuo joustavuutta rahoitukseemme. Sopimuksen toteutus eteni OP Yrityspankin kanssa tehokkaasti ja yhteistyö oli sujuvaa.

2 liitettä

Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Lehtola9.5.2022 17:00:00 EEST | Kreate Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Kreate Group Oyj Johdon liiketoimet 9.5.2022 klo 17:00 EET Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Lehtola Kreate Group Oyj - Johdon liiketoimet - Lehtola ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Tommi Lehtola Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Kreate Group Oyj LEI: 743700POUUQ3CS3Q7S40 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 14571/4/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-05-06 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000476866 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 941 Yksikköhinta: 8.94 EUR (2): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 8.91 EUR (3): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8.91 EUR (4): Volyymi: 1508 Yksikköhinta: 8.91 EUR (5): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8.9 EUR (6): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 8.9 EUR (7): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8.9 EUR (8): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8.9 EUR (9): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8.9 EUR (10): Volyymi: 1 Yksikkö

2 liitettä
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>