Lifa Air Oyj
Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Lifa Air Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset17.5.2023 16:30:01 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | 17.5.2023, kello 16.30 EEST Lifa Air Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17.5.2023 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Konsernin emoyhtiön Lifa Air Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 8,9 miljoonaa euroa, jota pienensi tilikauden tappio -3,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa. Hallituksen valinta ja palkkio Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin valita hallitukseen kolme (3) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta

1 liite

Ehdotus Lifa Air Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi12.5.2023 16:30:01 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | 12.5.2023, kello 16.30 EEST Lifa Air Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 72,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiön 17.5.2023 klo 13.15 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin kolme (3) ja hallituksen jäseniksi valittaisiin Sebastian Steuer, Sami Rahnasto ja Eppu Mäkipää. Ehdotuksen yhtiökokoukselle tekevät yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Vesa Mäkipää ja Lifa Air Environmental Technology Limited, joka on Lifa Air International Ltd:n toimitusjohtaja Benjamin Shumin määräysvaltayhteisö. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien jäsenten esittelyt ovat liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.lifa-air.com/ kohdassa raportit ja esitykset. Lifa Air Oyj Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonan

2 liitettä

Lifa Air Oyj: Muutoksia johtoryhmässä8.5.2023 16:00:00 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 8.5.2023, kello 16.00 EEST Lifa Air Oyj:n myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Tamminen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jättää tehtävänsä heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet myyntijohdon tehtävien uudelleen organisoimiseksi. Samassa yhteydessä hallitus on päättänyt vapauttaa hankintajohtaja Benjamin Shum konsernin johtoryhmävastuista sekä nimittää yhtiön väliaikaisen talousjohtajan KTM Teppo Sipilän yhtiön talousjohtajaksi. Lifa Airin uusi johtoryhmä on: toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, talousjohtaja Teppo Sipilä, tuotantojohtaja Eppu Mäkipää, tuotekehitysjohtaja Janette Mäkipää sekä johtaja, ilmanvaihtohygienia Kimmo Haapalainen. ”Kiitän Juhaa hänen työpanoksestaan, hyvästä yhteistyöstä ja toivotan hänelle menestystä tulevaan. Samalla olen iloinen saadessamme Tepon mukaan tähän yhtiön kannalta merkittävään muutosvaiheeseen. Yhtiön nykyisessä tilanteessa tarvitsimme henkilöä, jolla on kokemusta strategisista muut

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista8.5.2023 16:00:00 EEST | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 8.5.2023, kello 16.00 EEST ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 31060/5/5 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-05 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: TOTEUTTAMINEN (OIKEUDET, MYYNTI- JA OSTO-OPTIOT) Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 79380 Yksikköhinta: 0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 79380 Keskihinta: 0 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkont

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista8.5.2023 16:00:00 EEST | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 8.5.2023, kello 16.00 EEST ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Juha Tamminen Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 31057/6/6 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-03 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 79380 Yksikköhinta: 0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 79380 Keskihinta: 0 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin l

1 liite

Lifa Air Oyj:n tilinpäätös 2022 on julkaistu26.4.2023 16:15:00 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 26.4.2023, kello 16.15 EEST Lifa Air Oyj on julkaissut vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka sisältää myös hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätösdokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.lifa-air.com/raportit-ja-esitykset/. Dokumentit ovat myös tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohyg

2 liitettä

Kutsu Lifa Air Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen21.4.2023 16:30:04 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 21.4.2023, kello 16.30 EEST Lifa Air Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.5.2023 klo 13.15 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Yhtiön tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 26.4.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla https://sijoittajat.lifa-air.com 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen Konserni

2 liitettä

Lifa Air Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 (tilintarkastamaton) – Liikevaihto ja tulos laskivat merkittävästi30.3.2023 15:30:01 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 30.3.2023, kello 15.30 EEST Tämä tiedote on tiivistelmä Lifa Air Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2022. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://sijoittajat.lifa-air.com/raportit-ja-esitykset/ Lifa Air Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022 (tilintarkastamaton) – Liikevaihto ja tulos laskivat merkittävästi Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. HEINÄ–JOULUKUU 2022 LYHYESTI Liikevaihto oli 1 496 (2 185) tuhatta euroa. Käyttökate oli -1 427 (-2 383) tuhatta euroa. Liiketulos oli -3 344 (-2 762) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos -0,35 (-0,23) euroa. Tulokseen vaikuttavat kertaluonteiset kulut olivat 163 tuhatta euroa. TAMMI–JOULUKUU 2022 LYHYESTI Liikevaihto oli 4 407 (17 829) tuhatta euroa. Käyttökate oli -3 882 (5 935) tuhatta euroa. Liiketulos oli -6 469 (5 223) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos -0,77 (0,51)

2 liitettä

Sisäpiiritieto: Lifa Air on saanut 2 miljoonan euron akordin Business Finlandilta6.3.2023 15:30:01 EET | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | Sisäpiiritieto | 6.3.2023, kello 15.30 EET Lifa Air Oyj:n tytäryhtiö Lifa Air Finland Oy on saanut 2 miljoonan euron huojennuksen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Valtiokonttorin kautta saatuun 2,5 miljoonan euron tuotekehityslainaan. Myös perimättä jätettävän lainapääoman korot jätetään perimättä. Akordi tullaan käsittelemään Lifa Air Oyj-konsernin tuloslaskelman rahoituserissä ja sillä on noin 2 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus vuodelle 2023. Lisätietoja: Vesa Mäkipää Toimitusjohtaja +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jot

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista21.12.2022 14:00:02 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 21.12.2022, kello 14.00 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Juha Uppa Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22570/4/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-19 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 79380 Yksikköhinta: 0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 79380 Keskihinta: 0 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liik

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista21.12.2022 14:00:01 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 21.12.2022, kello 14.00 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22568/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-19 Kauppapaikka ei sovellu Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: TOTEUTTAMINEN (OIKEUDET, MYYNTI- JA OSTO-OPTIOT) Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 79380 Yksikköhinta: 0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 79380 Keskihinta: 0 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkon

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista20.12.2022 14:00:01 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 20.12.2022, kello 14.00 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: LIFA AIR OYJ LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22490/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-19 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.35 EUR (2): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.352 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): Volyymi: 40000 Keskihinta: 0.351 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkais

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista19.12.2022 12:00:00 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 19.12.2022, kello 12.00 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22409/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-16 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.4 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): Volyymi: 20000 Keskihinta: 0.4 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista12.12.2022 10:45:00 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 12.12.2022, kello 10.45 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 22007/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-09 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.54 EUR (2): Volyymi: 4900 Yksikköhinta: 0.54 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0.54 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Ai

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista9.12.2022 14:00:02 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 9.12.2022, kello 14.00 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 21976/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-08 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 9715 Yksikköhinta: 0.56 EUR (2): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 0.56 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): Volyymi: 10000 Keskihinta: 0.56 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Ai

1 liite

Lifa Air Oyj – Ilmoitus johdon liiketoimista7.12.2022 11:45:00 EET | Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Lifa Air Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet | 7.12.2022, kello 11.45 EET ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Vesa Mäkipää Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Lifa Air Oyj LEI: 743700PQSF8PK3NX9E47 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 21884/5/4 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2022-12-02 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000518386 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 7317 Yksikköhinta: 0.65 EUR (2): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0.62 EUR (3): Volyymi: 2283 Yksikköhinta: 0.64 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3): Volyymi: 10000 Keskihinta: 0.64652 EUR Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälinee

1 liite

Lifa Air Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 20231.12.2022 11:30:01 EET | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 01.12.2022, kello 11.30 EET Lifa Air Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuoden 2023 aikana seuraavasti: Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote, torstaina 30.3.2023 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, viikolla 17/2023 Tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsaus, torstaina 14.9.2023 Lifa Airin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 17.5.2023. Lifa Airin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Lisätietoja: Vesa Mäkipää Toimitusjohtaja +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengi

1 liite

Lifa Air Oyj: Muutos johtoryhmässä9.11.2022 14:15:00 EET | Lifa Air Oyj | Johdon muutokset / Neuvonantajat

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 9.11.2022, kello 14.15 EET Lifa Air Oyj:n markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Uppa lopettaa yhtiön palveluksessa. Hän jättää tehtävänsä vuoden loppuun mennessä jatkaakseen uraansa yhtiön ulkopuolella. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet markkinoinnin ja viestinnän tehtävien uudelleen organisoimiseksi. ”Kiitän Juhaa hänen merkittävästä työpanoksestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Toivotan hänelle menestystä tulevaan”, Vesa Mäkipää toteaa. Lisätietoja: Vesa Mäkipää Toimitusjohtaja +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet,

1 liite

Lifa Air Oyj on nimittänyt uuden väliaikaisen talousjohtajan14.10.2022 17:45:01 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | 14.10.2022, kello 17.45 EET Lifa Air Oyj on nimittänyt uuden väliaikaisen talousjohtajan Lifa Air Oyj:n hallitus on nimittänyt Teppo Sipilän (KTM) yhtiön väliaikaiseksi talousjohtajaksi. Yhtiö tiedotti aiemmin (20.6.2022) edellisen talousjohtajan siirtymisestä muihin tehtäviin elokuun 2022 loppuun mennessä. Teppo on kokenut talous- ja rahoitusalan ammattilainen. Hän on toiminut talousjohdon tehtävissä eri pörssiyhtiöissä ja toimialoilla. Hänellä on kokemusta sekä globaaleista organisaatioista että pienemmistä nopean kasvun yhtiöistä. Aiemmin Teppo on työskennellyt Digital Workforce Services Oyj:n väliaikaisena talousjohtajana. Lifa Air Oyj Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet www.sijoittajat.lifa-air.com Tietoa Lifa Airista Lifa Air on suomalain

1 liite

Lifa Air Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset26.9.2022 18:00:01 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | 26.9.2022, kello 18.00 EET Lifa Air Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Lifa Air Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kolme (3). Ylimääräinen yhtiökokous päätyi yksimielisesti valitsemaan hallituksen jäseniksi Sebastian Steuerin, Sami Rahnaston ja Eppu Mäkipään. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Eppu Mäkipään. Hallituksen puheenjohtaja Eppu Mäkipää: ”Olemme hyvin luottavaisia siitä, että yhtiö pääsee takaisin kannattavalle kasvu-uralle. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvaa reippaasti sekä kotimaassa että erityisesti ulkomailla. Meidän tehtävänämme on omistaja-arvon kehittäminen ja tulemme löytämään siihen ratkaisut.” Lifa Air Oyj Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696 vesa.makipaa@lifa-air.com Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098 Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Finanssivalvonta Keskeiset t

1 liite
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>