Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin palvelut. Lisätietoja pirha.fi.

Aluehallituksen 20.3. listalla väärinkäytösten ilmoituskanava sekä psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvityksen käynnistäminen15.3.2023 17:59:44 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 20.3. klo 8.30. Asialistalla on muun muassa tietohallinnon muutosohjelma, väärinkäytösten ilmoituskanavan toimintaohje sekä psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvityksen käynnistäminen ja ohjausryhmän asettaminen. Aluehallitus nimeää myös yhteistoimintaelimen työnantajaedustajat.

Tietohallinnon muutosohjelma lisää digiasiointimahdollisuuksia ja tukee ammattilaisten työtä15.3.2023 15:30:00 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmistunut strategian toimeenpanoa tukeva tietohallinnon laaja muutosohjelma lähivuosille. Muutosohjelman toimenpiteillä kehitetään muun muassa hyvinvointialueen asukkaiden digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että palvelujen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus paranevat. Ammattilaisten työtä tuetaan muun muassa yhtenäistämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja tukemalla liikkuvaa työtä.

Pirkanmaan psykiatrihankinnan taustalla väestön palvelujen turvaaminen kriittisessä tilanteessa3.3.2023 12:15:52 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen tekemästä psykiatrian ja vammaispalvelujen lääkäripalveluja koskevasta hankintapäätöksestä (20.2.2023) on syntynyt kansanedustajien Aki Lindénin ja Merja Kyllösen kirjallisen kysymyksen pohjalta tulkinta, että hankinta olisi järjestämislain 12 pykälän vastainen kokonaisulkoistus. Koko hankinnan lähtökohtana on kuitenkin ollut se, ettei kokonaisulkoistukselle syntyisi tarvetta.

Hyvinvointialueen verkkosivuista uudistunut versio kesäkuuhun mennessä1.3.2023 14:35:01 EET | Tiedote

Hyvinvointialueen saaman palautteen mukaan verkkosivujen pirha.fi tietojen löytämisessä ja toimivuudessa on ollut puutteita. Palautetta on tullut muun muassa siitä, ettei sivuilta löydy kaikkia tarvittavia tietoja eikä sivujen logiikka ja käyttöliittymä toimi asiakasystävällisesti. Sen vuoksi verkkosivuja rakennetaan osin uudestaan. Samalla yhteentoimivuutta palvelujen yhteystietoja sivustolle tuottavan Palvelutietovarannon kanssa kehitetään.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin hyvinvointialue. Hyvinvointialueelle siirtyi 1.1.2023 Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin palvelut. Lisätietoja pirha.fi.