Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

NTM-centralen i Österbotten är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Sysselsättningsöversikt för juni månad: Normal säsongsvariation i antalet arbetslösa (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 7 456 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 692 (-18,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 1 371 mera än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i juni 101 fler (+3,6 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 2 926. Under juni fanns det totalt 7 977 lediga arbetsplatser, vilket var 2 830 (+55,0 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 613 personer (-23,6 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrässä normaalia kausivaihtelua (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.7.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 7 456 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 692 (- 18,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 1 371 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena kesäkuussa 101 enemmän (+ 3,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 2 926. Kesäkuun aikana avoinna oli yhteensä 7 977 työpaikkaa, mikä oli 2 830 (+ 55,0 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 613 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 23,6 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Antalet arbetslösa är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 6 085 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 131 (- 25,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 244 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %, när motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i maj 237 fler (+ 7,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 443. Under maj fanns det totalt 9 052 lediga arbetsplatser, vilket var 2 879 (+ 46,6 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 595 personer (- 22,9 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä jälleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 6 085 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 131 (- 25,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 244 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,4 %, kun koko maan vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena toukokuussa 237 enemmän (+ 7,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 443. Toukokuun aikana avoinna oli yhteensä 9 052 työpaikkaa, mikä oli 2 879 (+ 46,6 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 595 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april månad: Antalet lediga arbetsplatser ökar fortsättningsvis (Österbotten,Mellersta Österbotten)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av april sammanlagt 6 329 arbetslösa arbetssökande. Detta är 2 226 (- 26,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 232 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,1 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i april 645 fler (+ 22,7 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 481. Under april månad fanns det totalt 13 292 arbetsplatser, vilket var 6 738 (+ 102,8 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 558 personer (- 22,7 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Avointen työpaikkojen määrä kasvaa edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 6 329 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 226 (- 26,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 232 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,1 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena huhtikuussa 645 enemmän (+ 22,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 481. Huhtikuun aikana avoinna oli yhteensä 13 292 työpaikkaa, mikä oli 6 738 (+ 102,8 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 558 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,7 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa elinkeinoelämä on pirteää, mutta suhdanneodotukset ovat talven aikana vaimentuneet. Ukrainan kriisin myötä markkinoilla on epävakautta, minkä vuoksi esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta riippuvaiset teollisuusyritykset ovat erityisen epävarmassa tilanteessa. Yritysten toimintaa vaikeuttavat etenkin energian, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousut sekä saatavuusongelmat. Ongelmat koskettavat useita eri toimialoja, ja esimerkiksi alkutuotannossa kasvaneet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin ovat aiheuttaneet kannattavuuskriisin.

Sysselsättningsöversikt för mars månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis och det finns gott om lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av mars sammanlagt 6 561 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 527 (- 27,8 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 422 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,8 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,5 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i mars 503 fler (+ 15,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 769. Under mars fanns det totalt 14 717 arbetsplatser, vilket var 5 155 (+ 53,9 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. I mars påverkades antalet lediga arbetsplatser ännu av de lediga sommarjobbsplatserna. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 437 personer (-17,2 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys vähenee edelleen ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 6 561 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 527 (- 27,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 422 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,8 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,5 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa 503 enemmän (+ 15,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 769. Maaliskuun aikana avoinna oli yhteensä 14 717 työpaikkaa, mikä oli 5 155 (+ 53,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa avointen työpaikkojen määrään vaikuttivat vielä avoinna olevat kesätyöpaikat. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 437 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (-17,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för februari månad: Rekordstort antal lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av februari sammanlagt 6 983 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 646 färre (-27,5 %) än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland (6,2 %), när motsvarande andel i hela landet är 10,1 %. Under februari fanns det rekordstort antal lediga arbetsplatser: 14 034, vilket är 5 679 (+ 53 %) fler än för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 7 108 lediga arbetsplatser, vilket är 3 212 fler än i februari förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Ennätyksellisen suuri määrä avoimia työpaikkoja (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli helmikuun lopussa yhteensä 6 983 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 646 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-27,5 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin 6,2 %, kun koko maan vastaava osuus on 10,1 %. Helmikuun aikana avoimia työpaikkoja oli yhteensä ennätykselliset 14 034 työpaikkaa, mikä on 5 679 (+ 53 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon helmikuun aikana 7 108, mikä on 3 212 enemmän kuin viime vuonna helmikuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Det sektorsövergripande myndighetssamarbetet fortsätter i syfte att förebygga utnyttjande av arbetskraft (Österbotten)11.3.2022 15:00:00 EET | Tiedote

Den sektorsövergripande myndighetssamarbetsgruppen har tillsammans med näringslivets och primärproduktionens parter på sitt möte 11.3.2022 fortsatt att uppdatera lägesbilden och planera åtgärder med avseende på integrering av arbetskraftsinvandrare i Sydösterbotten, etisk rekrytering och förebyggande av utnyttjande av arbetskraft. Samarbetsmötet är en fortsättning på det samarbetsmöte som hölls 4.2.2022.

Monialainen viranomaisyhteistyö jatkuu työvoiman hyväksikäytön ennaltaehkäisyksi (Pohjanmaa)11.3.2022 15:00:00 EET | Tiedote

Monialainen viranomaisyhteistyöryhmä yhdessä elinkeinoelämän ja alkutuotannon osapuolten kanssa ovat jatkaneet tilannekuvan päivittämistä ja toimenpiteiden suunnittelua työn perusteella Suupohjan rannikkoseudulla saapuneiden kotoutumiseen, eettiseen rekrytointiin sekä työvoiman hyväksikäytön ennalta ehkäisemiseen liittyen kokouksessaan 11.3.2022. Yhteistyökokous on jatkoa 4.2.2022 järjestetylle yhteistyökokoukselle.

Sysselsättningsöversikt för januari månad: Minskad arbetslöshet och antalet nya lediga arbetsplatser berättar om näringslivets positiva återhämtning (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.2.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 079 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 686 färre (-27,5 %) än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 301 färre än i december. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland (6,3 %), när motsvarande andel i hela landet är 10,4 %. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under januari månad 5 942 nya lediga jobb, vilket är 1 087 fler än i januari förra året. Under januari fanns det totalt 10 485 lediga arbetsplatser, vilket är 3 569 (+51,6 %) platser fler än för ett år sedan. Minskad arbetslöshet och antalet nya lediga arbetsplatser berättar om näringslivets positiva återhämtning. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömyyden lasku ja uusien avoimien työpaikkojen määrä kertoo elinkeinoelämän positiivisesta elpymisestä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.2.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli tammikuun lopussa yhteensä 7 079 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 686 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-27,5 %). Työttömiä oli tammikuussa 301 vähemmän kuin joulukuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,3 %), kun koko maan vastaava osuus on 10,4 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon tammikuun aikana 5 942, mikä on 1 087 enemmän kuin viime vuonna tammikuussa. Tammikuun aikana avoimia työpaikkoja oli yhteensä 10 485, mikä on 3 569 (+51,6 %) paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden lasku ja uusien avoimien työpaikkojen määrä kertoo elinkeinoelämän positiivisesta elpymisestä. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Vaga konjunkturutsikter för små och medelstora företag i Österbotten och i Mellersta Österbotten14.2.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utarbetar två gånger per år SMF-företagsbarometern, som beskriver de små och medelstora företagens ekonomiska ställning. Resultaten för SMF-barometern våren 2022 visar att utsikterna för små och medelstora företag inom området för NTM-centralen i Österbotten är en aning mera pessimistiska än i de tidigare mätningarna och i hela landet i genomsnitt.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan pk-yritysten suhdannenäkymät latteat14.2.2022 10:59:00 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kevään 2022 pk-yritysbarometrin tulokset kertovat, että Pohjanmaan ELY-keskusalueen pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat hieman pessimistisemmät kuin aiemmissa mittauksissa ja koko maassa keskimäärin.

Ifjol beviljades mer än 230 miljoner euro till Österbottens NTM-centrals område för utveckling av livskraften, företagen, arbetskraften och kompetensen i regionen (Österbotten, Mellersta Österbotten)10.2.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Då man ser på finansieringen till näringsliv och företagsverksamhet var situationen för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten bättre än för ett år sedan trots coronapandemin. EU:s återhämtningsfinansiering har bidragit till en snabbare återhämtning, långsiktiga projekt har kunnat fortsätta och i regionen har man fått glädja sig åt stora investeringar. Bägge landskapen har dragit nytta av de nya affärsmöjligheter som bekämpningen av klimatförändringen gett upphov till och strävan att göra verksamheten miljövänligare har fått företag att utveckla sin verksamhet, investera och satsa på produktutveckling. Det finns också ett stort intresse för företagande och trots exceptionella tider har det grundats många nya företag. För att åtgärda brist på kunnig arbetskraft har företag sökt lösningar bl.a. genom arbets- och näringstjänsternas RekryteringsUtbildning som var en högt efterfrågad tjänst i fjol.

Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta ja tukea yli 230 miljoonaa euroa alueen elinvoiman, yritysten, työvoiman ja osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)10.2.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan rahoituksen osalta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien tilanteet ovat olleet vuoden takaista paremmat koronapandemiasta huolimatta. EU:n elpymisvarat ovat edesauttaneet nopeampaa elpymistä, pitkäaikaiset hankkeet ovat voineet edetä ja alueella on iloittu suurista investoinneista. Molemmat maakunnat ovat hyötyneet ilmastonmuutoksen torjunnan luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista, ja ympäristöystävällisyyden tavoittelu onkin houkutellut yrityksiä kehittämään toimintaa, investoimaan ja panostamaan tuotekehitykseen. Yrittäjyys on kiinnostanut myös paljon ja poikkeusajoista huolimatta yrityksiä on perustettu innokkaasti. Osaavan työvoiman haasteisiin on haettu ratkaisua mm. TE-palveluiden RekryKoulutuksesta ja palvelun kysyntä on ollut viime vuonna korkealla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pohjanmaan ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

NTM-centralen i Österbotten är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten.