Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kuusamon keskustassa (Mt 18 857)15.6.2021 10:54:17 EEST | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen rakennustyöt etenevät Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella aikataulun mukaisesti. Työvaihesuunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan se, että olemassa olevat väylät saadaan säilytettyä liikenteellä. Rakennustöitä on tehty kaista kerrallaan niissä kohdissa, joissa se on työteknisesti mahdollista, eikä ole tarvetta kaivaa syviä kaivantoja ajoradan vieressä. Kitkantien kohdalla suljettuna oleva Vienantien ja Rantatien välinen alue avataan takaisin liikenteelle tämän hetkisen arvion mukaan heinäkuun alussa. Seuraavaksi on vuorossa Kitkantien ja Kaarlo-Hännisentien risteysalueella olevien liikennevalojen purkaminen, joka tehdään 16. - 17.6.2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen risteysalueelle pystytetään väliaikainen kiertoliittymä ohjaamaan liikennettä. Järjestelyt on kuvattu liitteenä olevissa kartoissa. Kiertoliittymä on käytössä uuden kiertoliittymän valmistumiseen saakka. Alueella joudutaan liikkumaan työkoneilla muun liikenteen sea

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Sievintielle Ylivieskassa käynnistyy14.6.2021 13:23:45 EEST | Tiedote

Kantatien 63 varrelle välille Kummuntie-Koivukalliontie rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi kantatien tievalaistusta parannetaan kiertoliittymästä noin kolme kilometriä Sievin suuntaan. Kevyen liikenteen väylä muodostaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyden Kaivukallion kaupunginosan ja Kummuntien väliselle osuudelle. Uusi väylä parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Työt alkavat viikolla 24 ja niiden on määrä valmistua vuoden 2021 elokuun loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsijanana toimii Peab Industri Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 Liikennetilanne

Yleisötilaisuus valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä välillä Haurukylä - Haaransilta10.6.2021 08:14:21 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii esiselvitystä valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä Haurukylän ja Haaransillan välille. Limingan kunnan alueelle sijoittuvalla noin 10 km pituisella osuudella selvitetään, onko valtatielle asetettu tavoitetila mahdollista saavuttaa kehittämällä tietä nykyisellä paikalla vai edellyttääkö valtatien palvelutasotavoitteiden saavuttaminen uuden valtatielinjauksen toteuttamista.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tie-suunnitelma, Ii3.6.2021 10:43:56 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Maalismaantien (mt18757) varteen suunnitellaan pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2,2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan kolme pysäkkiparia. Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen keskustaan Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, josta tiedotetaan erikseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä mu

Maantien 816 liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, tiesuunnitelma, Kempele2.6.2021 08:07:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa. Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Suunnittelun tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen. Tiesuunnitelmassa suunniteltavat toimenpiteet: - Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien 4-haaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi. - Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus. - Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat. - Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille . Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunn

Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajille 444 000 € ympäristöministeriön tukea vesistöjen kunnostukseen1.6.2021 09:26:50 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman vuosittaiseen hankehakuun tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ennätysmäärä hakemuksia. Marraskuussa 2020 päättynyt haku aktivoi kaikkiaan 24 hakijaa esittämään oman hankeideansa vesistökunnostukseen. Hakijoina olivat yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja yksityishenkilöt. Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin. - Huomioitavaa on, että talkootyö soveltuu myös omarahoitukseksi. Talkootyötä ovat hanketoimijat esittäneet hankkeisiin ihailtavan runsaasti. Talkootyö ei ole ainakaan vesistöjen kunnostamistöissä katoava luonnonvara, mutta myös omaa rahaa hankkeisiin on sitoutettu, iloitsee ryhmäpäällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Viimeiset hankepäätökset saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valmiiksi toukokuun loppupuolella. Käynnistyvissä hankkeissa to

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Hailuodontielle käynnistyy26.5.2021 14:31:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ovat yhteistyössä laatineet tiesuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Uusi, ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan Hailuodontien pohjoispuolelle välille Salonpääntie – Riutunkarin lauttaranta. Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle. Hankkeen yhteydessä peruskorjataan myös alueen vesihuoltoa. Työt käynnistyvät viikolla 22 ne kestävät noin kuusi kuukautta. Urakka-alueelle asetetaan työnaikainen 60 km/h nopeusrajoitus. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,5 milj. euroa. Hankkeen tilaajina ovat ELY-keskus ja Oulun Vesi. Urakan pääurakoitsijana toimii VRJ Pohjois-Suomi Oy.

Vuoresjoen sillan korjaus alkaa Kajaanissa25.5.2021 12:24:59 EEST | Tiedote

Vuoreslahdentiellä (Mt 19033) sijaitsevan Vuoresjoen sillan korjaustyöt aloitetaan Kajaanissa. Rakennustyöt sisältävät mm. sillan puukannen uusimisen. Korjaustyöt toteutetaan yöaikaan, jolloin liikennehaitta on mahdollisimman vähäinen. Työt alkavat 7.6.2021 ja niiden on määrä valmistua 20.6.2021 mennessä. Rakennustöiden aikana Vuoreslahdentie on sillan kohdalla suljettu liikenteeltä maanantaista perjantaihin kello 18.00 - 06.00. Liikenne ohjataan kulkemaan muiden yleisten teiden kautta. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Skarta Group Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (fintraffic.fi)

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys laskee tasaisesti – koronaa edeltäneelle tasolle on vielä matkaa25.5.2021 08:28:55 EEST | Tiedote

Alkuvuonna 2021 niin työttömien kuin lomautettujen määrä on laskenut Pohjois-Pohjanmaalla kuukausittain. Määrällisesti vähennys ei ole ollut kuukausitasolla huomattavan suuri, mutta suunta on ollut tasaisen laskeva. Huhtikuun 2021 lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien oli Pohjois-Pohjanmaalla 22 700, mikä on tuhat vähemmän kuin kuukausi sitten.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Tuulikaarron tuulivoimapuiston (Siikalatva ja Kärsämäki) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta19.5.2021 10:34:27 EEST | Tiedote

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Yhteysviranomainen edellyttää arviointia täydennettäväksi lausunnosta ilmenevin osin. Hankkeessa ennakoidaan ympäristövaikutusten kohdistuvan erityisesti maisemavaikutuksiin, elinkeinovaikutuksiin, linnustoon ja sähkönsiirron osalta metsätalouteen. Arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä arkeologinen kulttuuriympäristö, ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset, maakuntakaavoitus sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Kun ainoassa tutkittavassa toteutusvaihtoehdossa on peräti 53 voimalaitosta, yhteysviranomainen näkee perustelluksi ottaa mukaan arviointiin kolmas vaihtoehto (VE 2) hankevaihtoehdon VE 1 ja nollavaihtoehdon rinnalle. Välivaihtoehdolla, jossa voimaloita on vähemmän tai sijoittelua on muutettu, voidaan selvittää haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuutta ja -tarvetta. Sähkönsiirto on osa hankekokonaisuutta ja säh

ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille tammi-huhtikuussa yli 8 miljoonaa euroa19.5.2021 09:58:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tammi-huhtikuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 8 297 087 euroa. Tukea myönnettiin mm. seuraaville yrityksille: Meka Pro Oy investoi tuoteportfolion laajentamiseen raskaan teollisuuden kaapelitietuotteissa sekä niihin liittyvien järjestelmätuotteiden asennusosien valmistamiseen sekä valmistusosaamisen laajentamiseen omassa tehtaassa. Raahen konepajatyö Oy:n investointien myötä yrityksen tuotantokapasiteetti kasvaa, tuottavuus paranee, kappaleiden työstöaika lyhenee ja sisäinen logistiikka kehittyy. Hankkeessa toteutettavat investoinnit parantavat yrityksen kilpailukykyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla ja mahdollistavat yrityksen kannattavan kasvun. SensApex Oy:n liiketoiminta perustuu tällä hetkellä tarkoin fokusoituun segmenttiin neurotieteen tutkimuslaitemarkkinassa, missä asiakkaat ovat pääasiassa yliopistoja ja tutkimusinstituutteja. Uniikit tuotteet

Valtatien 20 tie- ja liittymäjärjestelyt Pudasjärvellä jatkuvat18.5.2021 14:50:24 EEST | Tiedote

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Pudasjärvellä Kurenalan kohdalla jatkuvat talvitauon jälkeen viikolla 20. Kesän aikana tehdään siltojen pinnoitustöitä, maanrakennustöitä, kiveystöitä ja viimeistelytyöt. Tietöiden aikaisen kiertotien purkaminen alkaa elokuun lopussa ja liikenne siirtyy takaisin valtatielle 20. Hankkeessa on mm. rakennettu uusia kiertoliittymiä ja uusi taajaman keskustan sisääntulotie. Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen. Kiertoliittymällä parannetaan taajaman uuden sisääntulotien liittymän liikenneturvallisuutta liikenteen kasvusta huolimatta.

Kuusamossa sorateillä poikkeuksellisen paha kelirikko17.5.2021 14:56:44 EEST | Tiedote

Sorateillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha kelirikko Kuusamossa. Tierunkojen sulaminen on paikoin vienyt kantavuuden tieltä ja henkilöautoillakin on vaikea liikkua. Tiet on pyritty pitämään läpikuljettavassa kunnossa ajamalla mursketta. Alkuviikolle (ti-ke) on ennustettu runsaita vesisateita, mikä todennäköisesti heikentää teiden liikennöitävyyttä entisestään. Kevään kelirikkokausi on ollut alueella pitkä ja hankala. Mursketta on ajettu runsaasti tavanomaista enemmän ja tarvetta on vielä jatkossakin. Sorateiden lanauksia on ehditty jonkin verran tehdä ja työtä jatketaan, kun tiet kuivuvat tarpeeksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.