Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Joukkoliikenteen liikennöintiin keskeytys tietyillä Oulu-Utajärvi-Kajaani -vuoroilla 6.7. alkaen1.7.2022 13:43:17 EEST | Tiedote

Liikenne keskeytyy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Oulun Taksipalveluilta hankkimilla bussivuoroilla. Lakkaava liikenne koskee Oulun ja Kajaanin sekä Oulun ja Utajärven välisiä vuoroja. Keskeytyksen syynä on Oulun Taksipalvelujen konkurssi. ELY-keskus järjestää konkurssiin ajautuneen yhtiön liikennöimille vuoroille uuden toimijan siten, että liikenne käynnistyy uudelleen koulujen alkaessa elokuussa. Lakkaavien vuorojen aikataulut: Kajaani-Oulu Kajaanin matkakeskus Utajärvi Muhoksen keskusta P Oulu, linja-autoasema M-P 6:00 7:40 8:05 8:45 Oulu-Kajaani Oulu, linja-autoasema Muhoksen keskusta E Utajärvi Kajaani, matkakeskus M-P 16:30 17:10 17:25 19:10 Utajärvi-Oulu Utajärvi Muhoksen keskusta P Oulu, linja-autoasema M-P 6:25 6:50 7:30 Oulu-Utajärvi Oulu, linja-autoasema Muhoksen keskusta E Utajärvi M-P 13:30 14:05 14:25 Oulu-Päivärinne-Utajärvi Oulu, linja-autoasema Päivärinne E Muhoksen keskusta E Utajärvi M-P 7:30 7:55 8:10 8:35 Utajärvi-Päivärinne-Oulu Utajärvi Muhoksen keskusta P Päiv

Kantatien 86 (Ouluntie) liikennejärjestelyt Kaisaniemenkadun kohdalla, Ylivieska, tiesuunnitelma1.7.2022 10:48:12 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on kantatien 86 ja Kaisaniemenkadun liittymäalueen parantaminen. Kantatielle suunnitellaan saarekkeellinen kanavointi, Kaisaniemenkadulle tulee muutoksia kaistajärjestelyihin ja liittymään suunnitellaan uusi katuyhteys (Helaalankatu). Lisäksi liittymään suunnitellaan liikennevalot sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille alikulku. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2023. Suunnitelmaluonnoksia esitellään syksyn 2022 aikana, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nä

Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie–Torvelantie, Oulu, tiesuunnitelma23.6.2022 09:01:14 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on Oulu–Laurila radan ylittävä silta maantiellä 8460 (Kiiminkijoentie). Silta uusitaan nykyisen ylikulkusillan pohjoispuolelle ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Asemakyläntie–Torvelantie. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Maantien 849 (Kiimingintie) parantaminen Iijoen sillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie), Oulu, tiesuunnitelma23.6.2022 08:51:36 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Suunnittelukohteena on Iijoen ylittävä Iijoen silta maantiellä 849 (Kiimingintie). Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan länsipuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Huotarintie–maantie 851 (Karjalantie).

Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä10.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskaan Kalajoen kuntarajan välittömään läheisyyteen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 10.6. - 9.8.2022 Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa sekä verkkosivuilla. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu ja osoitteessa www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva. Yleisötilaisuus Alavieskassa ja etäyhteyksin Kalajoella sekä verkossa Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.6. klo 17.30 - 19.30 Alavieskan kunnantalolla (Pappilantie 1) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/hangaskurunkankaantuulivoimayva. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla. YVA-tilaisuutta voi seurata sähköisesti myös Kalajoen kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Kalajoentie 5. Tilaisuuteen voi

Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingin Alakylässä7.6.2022 13:23:39 EEST | Tiedote

Kiiminkijoen ylittävän Aution sillan viimeistelytyöt Takalontiellä (Mt 18731) Kiimingissä aloitetaan 27.6.2022. Töiden on määrä valmistua 1.7.2022 mennessä. Viimeistelytyöt sisältävät mm. sillan päällystyksen. Rakennustöiden aikana 27.6. - 1.7. silta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä ja kevyeltä liikenteeltä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Skarta Finland Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)

Raahen terästehdasta varten tehtyjen mittavien vesistöjärjestelyjen haittoja vähennetään7.6.2022 07:50:04 EEST | Tiedote

Raahen terästehtaan vedentarve on pienentynyt. Näin ollen vesistöjen säännöstelyssä on mahdollista ottaa aiempaa enemmän huomioon vesistöjen tila ja muiden käyttömuotojen tarpeet. Toimet kolmen joen, yhden tekoaltaan ja kahden padotun merenlahden parantamiseksi on nyt aloitettu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe OY tekivät tammikuussa parannustoimia koskevan yhteistyösopimuksen Ennen sopimusta tehtiin mittavia selvityksiä, joilla selvitettiin vesistöjen tilaa, asukkaiden mielipiteitä ja etsittiin mahdollisia parantamistoimenpiteitä. Ensimmäisessä vaiheessa mm. selvitetään jokiuomien vetokykyä ja laaditaan uusi säännöstelyohje.

Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä3.6.2022 09:06:32 EEST | Tiedote

Sinileväseurannan ensimmäisellä viikolla yhdelläkään Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla ei havaittu sinileviä. Alkukesälle tyypilliseen tapaan rantavedestä on tehty havaintoja männyn siitepölystä. Viileähkö sää on pitänyt pintavesien lämpötilan 7–15 asteisena. Sinilevät runsastuvat vesien lämmettyä keskikesästä eteenpäin. Seurantaa jatketaan viikoittain syyskuun loppuun asti.

Valtatien 22 parantaminen Muhoksella välillä Riihikylä - Kosulankylä käynnistyy1.6.2022 10:37:49 EEST | Tiedote

Hankkeeseen sisältyy valtatielle 22 rakennettavat kolme väistötilaa, kaksi pysäkkiparia, kevyen liikenteen väyliä, yksityistiejärjestelyitä, yksityistieliittymien muuttaminen jalankulku- ja pyöräilyväyliksi, tievalaistuksen rakentaminen ja parantaminen, kevyenliikenteen alikulkukäytävä (Rovan alikulku) ja pohjaveden suojapadon rakentaminen sillan läheisyyteen. Näiden lisäksi parantamistyöt sisältävät maisemavallin rakentamisen Hotintien läheisyyteen ja läjitysalueen Rovantien läheisyyteen. Rovan alikulun kohdalle rakennetaan kiertotie sillan rakentamisen ajaksi. Urakoitsijana toimi Mestek Oy. Työt Muhoksella aloitetaan viikolla 22 ja ne jatkuvat marraskuun loppuun asti.

Valtatien 8 liittymäjärjestelyt uuden Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen liittymän kohdalla Limingassa käynnistyvät24.5.2022 14:17:38 EEST | Tiedote

Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen liittymän liikenneturvallisuus paranee merkittävästi, kun valtatielle 8 rakennetaan liittymä, jossa on erkanemiskaista, tiekaide sekä valaistus. Kokonaiskustannukset ovat noin 800 000 € ja hankkeen rahoittavat ELY-keskus, Limingan kunta ja Lumijoen kunta. Työt alkavat toukokuun loppupuolella ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Kuljetuspolar Oy. Rakennustyön vuoksi yleistä liikennettä joudutaan ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen mukaan. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko urakan ajan. Tietyöstä aiheutuu liikenteelle jonkin verran haittaa. Ajantasaiset tiedot tietöistä Tienkäyttäjän linja Liikennetilanne

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys jatkaa laskuaan kesää kohti24.5.2022 08:35:31 EEST | Tiedote

Työttömien määrä on vähentynyt tasaisesti kevään aikana Pohjois-Pohjanmaalla. ja laskun odotettaan jatkuvan. Huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa 17 700, mikä on lähes 5 000 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Luku sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut, joita oli kuun lopussa 1 250. Edellisen kerran työttömien määrä oli vastaavalla tasolla syksyllä 2019.

Maanrakennustöitä Tyrnävällä ja Lumijoella kesäkaudella 202218.5.2022 14:38:19 EEST | Tiedote

Tietyöt aiheuttavat Tyrnävällä ja Lumijoella haittaa touko-lokakuun välisenä aikana. Tyrnävällä parannetaan maantietä 827 (Vanhatie) välillä Kunnankuja - Meijeritie. Rakentamiseen sisältyy ajoradan sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien parantaminen, linja-autopysäkkien siirtäminen, kuivatuksen ja valaistuksen parantaminen sekä pintarakenteiden ja istutusten uusiminen. Lumijoella rakennetaan maantien 18622 (Ukuranperäntie) viereen kevyenliikenteen väylää noin kilometrin verran, parannetaan kuivatusta ja valaistusta sekä uusitaan päällyste Ukuranperäntielle noin 400 metrin matkalla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.