RAKLI ry

RAKLI - Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.

Tiedotteet
23
Valikko

ReCoTech kokoaa rakennetun ympäristön kärkitoimijat ja startupit saman katon alle kiinteistö- ja rakennusalan omassa ”Slushissa”29.11.2017 10:30 | Tiedote

ReCoTech Meetup houkuttelee marraskuun viimeisenä päivänä kiinteistö- ja rakentamisalan kärkitoimijat ja startupit saman katon alle Messukeskukseen Slushin viralliseen rinnakkaistapahtumaan. Toista kertaa järjestettävä ReCoTech on ylittänyt kaikki odotukset tänä vuonna, sillä tapahtumaan osallistuu yli 400 visionääriä ja alan tulevaisuuden rakentajaa.

RAKLI: Rakentamisen kapasiteetti pääkaupunkiseudulla täyskäytössä10.11.2017 09:00 | Tiedote

Rakentamisen kapasiteetti pääkaupunkiseudulla alkaa olla täyskäytössä, josta johtuen rakennuttajien on varauduttava sekä urakkahintojen nousuun, että urakkatarjousten aiempaa vähäisempään määrään. Pääkaupunkiseudulla rakennusmarkkinat ovat edelleen painottuneet asuntorakentamiseen ja toimitilapuolella pitkäaikaiset rakennushankkeet ylläpitävät volyymiä hyvällä tasolla. Kiinteistömarkkinoilla kaupankäynti on tällä hetkellä huippulukemissa.

Työympäristömuutos on taitolaji25.7.2017 08:45 | Tiedote

Yhä useampi työskentelee monitilatoimistossa. Oma huone on mennyttä aikaa ja työpiste valitaan tehtävän mukaan. Aihe on nyt ajankohtainen lukuisissa suomalaisissa yrityksissä, kun vanhoja toimistoja muutetaan paremmin työtekijöiden hyvinvointia ja liiketoimintaa tukeviksi. Siirtyminen moderniin työympäristöön ei kuitenkaan ole itsestään selvää ja matkalla uusien työtapojen omaksumiseen on otettava monta askelta. RAKLI kokosi vinkit ja parhaat esimerkit työympäristömuutoksen johtamiseen.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset kasvussa ‒ energiakustannukset laukkaavat kärjessä4.7.2017 08:45 | Tiedote

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet vuoden aikana toimistoissa 3,4 prosenttia ja asuinkerrostaloissa 1,7 prosenttia. Eniten kasvua oli energiakustannuksissa, jotka kohosivat molemmissa kiinteistötyypeissä yli 4 prosenttia. Tällä vuosituhannella sähkön, veden ja lämmön kulutus on kehittynyt melko tasaisesti, mutta kaikkien kolmen hinta on noussut merkittävästi. Tiedot käyvät ilmi KTI Kiinteistötiedon RAKLIlle toteuttamasta KTI Ylläpitokustannusvertailuun pohjautuvasta selvityksestä.

RAKLI: Muuttoliike ja matala korkotaso vauhdittavat rakentamista ja kiinteistömarkkinoita pääkaupunkiseudulla7.4.2017 11:13 | Tiedote

Pääkaupunkiseudun rakentamista ja kiinteistömarkkinoita vauhdittaa nyt kysynnän kasvu. Uusia asuntoja rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä, lähes 13 000. Suurilla infra- ja liiketilahankkeilla varaudutaan alueen kasvavan asukasmäärän palvelemiseen. Kehittyvä alue kiinnostaa myös kiinteistösijoittajia, jotka tekevät kauppoja kiivaasti. Erityisesti asuntoportfoliot kiinnostivat, ja niiden osuus vuoden 2016 kaupoista oli jo reilu kolmannes.

Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat kiinnostavat sijoittajia18.1.2017 17:08 | Tiedote

Suomessa tehtiin viime vuonna kiinteistökauppavolyymin kaikkien aikojen ennätys, ja sijoituskysynnän kasvu näkyy myös Jyväskylässä, jossa vuosi 2016 oli selkeästi 2010-luvun vilkkain. Kaupungin kaupankäyntivolyymi lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja nousi noin 150 miljoonaan euroon vuonna 2016. KTI:n kasvukeskusten kiinteistömarkkinoita kartoittavan barometrin mukaan paikalliset asiantuntijat uskovat Jyväskylän seudun toimitilakiinteistökauppojen volyymin yhä kasvavan kuluvana vuonna. Jyväskylässä kasvuodotukset ovat keskimäärin jopa hieman positiivisempia kuin Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Kunnat uuden edessä - päättäjiksi tarvitaan kaupunkikehittämisen parhaita asiantuntijoita29.12.2016 10:00 | Tiedote

Kuntien tehtävät ovat muuttumassa radikaalisti vuoden 2019 alussa. Huhtikuussa valitaan uudet kuntapäättäjät, joiden osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet eivät voi olla identtiset aikaisempien vaalikausien kanssa. Kuntauudistusta avannut selvitys päätyi kolmeen päätehtävään, joista kunnat jatkossa vastaavat: kehitys, koulutus, kaavoitus. Näistä viimeistä pitää ajatella laajasti. Kunnan tehtäväkentässä rakennetun ympäristön merkitys korostuu, mikä vaatii paljon osaamista juuri tältä sektorilta.

Asuntorakentaminen Suomessa paljon Itävaltaa kalliimpaa – Mikä ratkaisuksi?27.12.2016 10:00 | Tiedote

Rakennuskustannukset ovat Suomessa kymmeniä prosentteja korkeammat kuin Itävallassa. Suurimat erot maiden välillä näyttävät syntyvän toimintatavoista, rakentamiskulttuurista sekä käytetyistä teknisistä ratkaisuista. Palkka- tai hintataso eivät selitä suurta vaihtelua. Kustannusero on korjausrakentamisessa hieman pienempi kuin uudisrakentamisessa. Tiedot käyvät ilmi RAKLIn Kustannuserot Suomen ja Itävallan asuinkerrostalokohteissa – FIAT -klinikan tulosraportista.

Työympäristöjen muutoksesta vasta murto-osa nähty14.12.2016 13:54 | Tiedote

Työympäristöjä muokataan vauhdilla paremmin uusia työn tekemisen tapoja ja liiketoimintaa tukeviksi. Kehityksestä on kuitenkin nähty vasta jäävuoren huippu, ennusti Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula RAKLIn työympäristömuutosten johtaminen ja viestintä -seminaarissa. Maailman muutos on nopeaa ja teollisen yhteiskunnan tarpeisiin syntyneistä toimitiloista on aika ajanut auttamattomasti ohi, minkä vuoksi organisaatiot hakeutuvat nyt niin sanottuihin monitilatoimistoihin.

Kaavamääräysten kustannusvaikutuksia ymmärretään yhä paremmin24.11.2016 14:17 | Tiedote

RAKLI selvitti julkisten ja yksityisten kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden näkemyksiä siitä, miten kustannustietoisuus on kaavoituksessa kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että muutosta on tapahtunut melko paljon tai merkittävästi. Kaava- ja vastaavien määräysten tarkasteleminen panos-tuotos- ja laatunäkökulmista on yksi niistä keinoista, joilla rakentamisen hintaa voidaan alentaa, arvioi RAKLI ja sen kiinteistöjä rakennuttavat ja omistavat jäsenet. Kustannuskeskustelun kehitystä käsitelleeseen kyselyyn vastasi laaja joukko rakennuttajia, kiinteistönomistajia ja sijoittajia, kaavoittajia sekä urakoitsijoita.

Kutsu selvityksen julkistukseen 29.11.: Asunto-osuuskunnistako uusi malli asumiseen?24.11.2016 11:56 | Kutsu

Pellervon taloustutkimuskeskus PTT on RAKLIn toimeksiannosta selvittänyt asunto-osuuskuntamallin toimivuutta ja edellytyksiä suomalaisilla asuntomarkkinoilla. Asunto-osuuskunnat ovat muualla Euroopassa yleisesti käytössä oleva, yhteisöllinen asumisen muoto. Pula tarpeita vastaavista asunnoista vaivaa Suomessa erityisesti suurimpia kasvukeskuksia, ja monipuolisia asumisvaihtoehtoja kaivataan.

Kiinteistöalalle uusi energiatehokkuussopimus14.10.2016 11:07 | Tiedote

Kiinteistöala on solminut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Neuvottelukumppanit ovat määrittäneet direktiivin pohjalta kokonaissäästötavoitteen, johon vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin liittyvien tahojen tulee yhdessä päästä. Energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen menestystuote. Niiden kautta osoitetaan tehdyiksi vapaaehtoisia toimia, joiden avulla Suomi saavuttaa sille asetetut EU-tasoiset energiansäästötavoitteet.

RAKLI: Kiinteistökaupoissa tulossa ennätysvuosi14.10.2016 09:09 | Tiedote

Kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla on nyt erityisesti pääkaupunkiseudulla erittäin vilkasta. Kiinteistökauppoja on koko maassa tehty jo yli viidellä miljardilla eurolla, joten ennen vuoden loppua ylitettäneen vuoden 2007 huippulukema 6,3 miljardia euroa. Kerrostalorakentaminen on nyt pääkaupunkiseudulla ennätysvauhdikasta, millä vastataan seudun asukasmäärän kasvuun. Asuntoportfoliot ovatkin kiinnostaneet sijoittajia tänä vuonna erityisesti. Asuntotarjonnan lisääntyminen alkaa osaltaan tasoittaa asiantuntijoiden arvioita vuokrien noususta kaikissa kasvukeskuksissa, etenkin suurten asuntojen kohdalla.

RAKLIn vuokra-asuntobarometri: Suomalaisten vuokra-asuntojen arvioidaan kiinnostavan ulkomaalaisia sijoittajia29.9.2016 16:16 | Tiedote

Vahva vuokrakysyntä houkuttelee lisää investointeja vuokra-asuntomarkkinoille. Kaikkien omistajaryhmien ennakoidaan kasvattavan asunto-omistuksiaan. Kiivas asuntorakentaminen nostaa rakentamisen kustannuksia ja kiristää työvoiman saatavuutta, vastaajat arvioivat. Suurin muutos edellisiin barometreihin verrattuna on tapahtunut kansainvälisten sijoittajien toimintaan liittyvissä arvioissa. Ulkomaisten sijoittajien kasvava kiinnostus sekä kevään ja kesän aikana tehdyt kaupat ovat nostaneet ulkomaisten sijoitusten kasvuun uskovien vastaajien osuuden noin 70 prosenttiin, kun vielä viime keväänä alle puolet vastaajista ennakoi ulkomaisten sijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistuksiaan Suomessa.

Uusi malli asuinalueiden kehittämiseen - pilottina Turun Pansio-Perno7.6.2016 11:22 | Tiedote

Lukuisat asuinalueet ympäri Suomea kaipaavat lisää elinvoimaa. RAKLI ja Turun kaupunki kokosivat aiheesta kiinnostuneet klinikalle, jonka tuloksena nyt julkaistaan lähiökehittämisen toimintamalli. Jokaisella alueella on ominaispiirteet ja vahvuudet, jotka ovat hyvä pohja uudistumiselle. Klinikan tuottama kahdeksanportainen etenemispolku vie harkituin askelin onnistuneeseen lopputulokseen. Pilottialueena toimi Turun Pansio-Perno, jonka kehittäminen asukaskeskeisesti oli tarkastelun kohteena klinikalla.

Turkuun suunnitteilla moderni, monipuolisen palvelun matkakeskus1.6.2016 11:57 | Tiedote

Turun asemanseudun kehittämissuunnitelmat etenevät. Kaupungin uuden matkakeskuksen palvelutarjontaa ja toteutusta on ideoitu RAKLIn ja Turun kaupungin klinikalla kevään aikana. Linja-autoaseman ja Logomon väliin suunnitellaan modernia palvelukeskusta. Tavoitteena on yhdistää sujuvat liikkumisen ratkaisut, monipuolinen palvelutarjonta sekä keskustan kehityksen tukeminen. Klinikka suositti, että hankkeen valmistelua varten perustetaan yhteenliittymä.

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

RAKLI - Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.