Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Klienternas särbehov nu bättre tillgodosedda i öppna anstalten för kvinnor i Kestilä21.10.2021 13:36:07 EEST | Tiedote

Processen att förvandla Kestilä fängelse till en öppen anstalt för kvinnor ha gått bra. Personalen har varit aktivt med och adapterat sysselsättningarna. Klientorientering är en central utgångspunkt när det gäller att utveckla verksamheten. Kvinnliga dömda placeras framgent i två öppna anstalter, antingen i Kestilä fängelse eller på öppna avdelningen vid Vånå fängelse.

Experiment pågår i fängelser: Intagna delar på datorer och väktarnas arbete synliggörs27.9.2021 10:00:26 EEST | Tiedote

Pressmeddelande från Brottspåföljdsmyndigheten och Arbetshälsoinstitutet 27.9.2021: En ökad elektronisk kommunikation med begränsad tillgång till internet och digitala tjänster och ett bättre utnyttjande av digitala system i arbetet med de intagna har testats med goda resultat i ett gemensamt projekt mellan Brottspåföljdsmyndigheten och Arbetshälsoinstitutet. De beprövade metoderna kommer att spridas till andra fängelser genom utbildning och mentorskap.

Kokeiluja vankilassa: vangeille yhteiskäyttöiset työasemat ja vartijoiden työ näkyväksi27.9.2021 10:00:02 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen mediatiedote 27.9.2021: Sähköisen asioinnin ja digipalvelujen käytön lisäämistä sekä sähköisten järjestelmien hyödyntämistä vankilatyössä testattiin hyvin tuloksin Rikosseuraamuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeessa. Kokeiltuja käytäntöjä aiotaan levittää koulutuksen ja mentoroinnin avulla muihin vankiloihin.

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

Låg vaccinationstäckning bland de intagna gör att restriktioner i kontakterna vidmakthålls3.8.2021 12:42:24 EEST | Tiedote

Vaccinationstäckningen bland Brottspåföljdsmyndighetens klienter i fängelserna ligger på 20 till 50 procent när det gäller den första dosen, och så få som 0 till 6 procent har fullt vaccinationsskydd. Bland de över 18 år ute i samhället har 80 procent och mer fått en första dos och drygt 40 procent har fullföljd vaccination. De intagna har en avsevärt lägre benägenhet att ta vaccinet jämfört med samhället i övrigt, och andelen dem som frivilligt vill vaccinera sig ligger kring 50 procent. För vaccinationer i fängelserna ansvarar Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Vankien heikko rokotekattavuus edellyttää edelleen kontaktien rajoittamista3.8.2021 11:48:44 EEST | Tiedote

Rokotekattavuus on Rikosseuraamuslaitoksen asiakkailla vankiloissa 20-50 prosenttia ensimmäisen rokotteen osalta ja täysi rokotussuoja on vasta 0-6 prosentilla vangeista. Kaikilla 18-vuotiailla suomalaisilla rokoteaste on yli 80 prosenttia vähintään yhden annoksen osalta ja yli 40 prosentilla on täysi rokotesuoja. Vankien rokotehalukkuus on merkittävästi muuta yhteiskuntaa alhaisempi ja noin 50 prosenttia vangeista on halukkaita ottamaan vapaaehtoisen rokotteen. Vankiloissa rokottamisesta vastaa Vankiterveydenhuollon yksikkö.

Vantaan vankilan toiminnassa laajoja lyhytaikaisia rajoituksia koronaviruksen takia28.6.2021 16:39:40 EEST | Tiedote

Vantaan vankilassa on todettu vankilan sisäinen koronavirustartunta virkamiehillä. Tilanteen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta laajemman leviämisen vaara on ilmeinen. Vankilassa rajoitetaan ta­paa­mis­ia ja toi­min­to­ja 28.6.2021-12.7.2021. Val­vo­mat­to­mat ta­paa­mi­set kes­key­te­tään 19.7. saak­ka ja poistumisluvat 12.7. saakka. Rajoituksista luovutaan välittömästi, kun rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä. Rajoitustoimet on tarkoitettu lyhytkestoisiksi ja vain tilanteen selvittämisen ajaksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.