Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.
Tiedotteet
193
Valikko

Brottspåföljdsmyndighetens utredning stöder byggandet av ett nytt sammanfällt fängelse i norra Finland8.2.2018 13:49 | Tiedote

Brottspåföljdsmyndighetens utredning ger stöd för idén att uppföra ett helt nytt fängelse som ska heta Norra Finlands fängelse. Enligt utredningen är detta alternativ klart mer motiverat när det gäller ekonomin och fångvårdens funktionalitet. Fångplatserna i norra Finland ska tryggas genom att i Uleåborg anlägga ett enda fängelse för norra Finland som ska ersätta det nuvarande Uleåborg fängelse och Pelso fängelse i Vaala kommun.

Rikosseuraamuslaitoksen selvitys puoltaa yhden vankilan rakentamista Pohjois-Suomeen8.2.2018 13:30 | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) selvitys puoltaa yhden uuden Pohjois-Suomen vankilan rakentamista. Selvityksen mukaan tämä vaihtoehto on taloudellisesti ja vankeinhoidon toiminnallisuuden kannalta selvästi perustellumpi. Pohjois-Suomen vankipaikat turvattaisiin rakentamalla Ouluun yksi Pohjois-Suomen vankila, joka korvaa nykyiset Oulun vankilan ja Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan.

Exit hjälper fångar bryta sig ur organiserad brottslighet21.11.2017 14:12 | Tiedote

Många fångar som är medlemmar i någon brottsorganisation hoppas på hjälp med att lämna organisationen. Det är få som vågar ta beslutet utan andras hjälp. Brottspåföljdsmyndigheten bistår dessa fångar genom verksamhet som sker inom projektet Exit. Syftet är att sänka tröskeln och kostnaden för utträde ur den kriminella organisationen. Avhoppare ställs inga frågor om deras tidigare brottlighet eller verksamhet inom organisationen.

84 fångar i Finland inblandade i våldsam extremism och radikalisering8.9.2017 10:11 | Tiedote

I fängelserna i Finland har iakttagelser om våldsam extremism och radikalisering gjorts om 84 fångar. 45 av dem är fortfarande intagna och 39 har antingen frigivits eller utvisats från landet. Lakttagelserna är av varierande grad när det kommer till grad och natur. Enligt myndigheterna inom brottspåföljdssektorn är en del av observationerna allvarliga till sin natur. Uppgifterna framgår av en delrapport för ett projekt som går ut på att identifiera våldsam extremism och radikalisering. Projektet genomförs av Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Suomen vankiloissa on tehty 84 henkilöhavaintoa väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyen8.9.2017 09:58 | Tiedote

Suomen vankiloissa on tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyvä havainto 84 henkilön osalta. Näistä 45 on edelleen vankilassa ja 39 henkilöä on vapautettu tai poistettu maasta. Havainnot ovat eriasteisia ja -laatuisia. Osa havainnoista on rikosseuraamusalalla toimivien viranomaisten mukaan vakavia. Nämä tiedot selviävät Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamisprojektin väliraportista.

Öppet hus i fängelser på flera orter i landet – Brottspåföljdsmyndigheten firar Finlands 100 år som självständig stat med att presentera sin verksamhet16.8.2017 14:16 | Tiedote

Sista helgen i augusti 25−26.8.2017 finns det möjlighet att få en allsidig bild av den finländska brottspåföljdssektorn. Under helgen blir det öppet hus på fängelserna i Övertorneå, Tavastehus, S:t Michels och Kylmäkoski och på byråerna för samhällspåföljder i Tammerfors och S:t Michels. Även i Joensuu presenteras verksamheten inom brottspåföljdssektorn på butiken som visar och saluför produkter som är tillverkade på våra anstalter. Huvudevenemanget hålls på Brottspåföljdssektorns utbildningscentral i Vanda lördagen den 26 augusti 2017 kl. 10−16.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.