Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.
Tiedotteet
200
Valikko

Fängelseteater befäster färdigheter som behövs i frihet6.9.2018 10:39 | Tiedote

En studie över teaterverksamhet i finländska fängelser och dess effekter gav vid handen att projekt genomförda av föreningen Taittuu rf har gett fångarna upplevelser av lärande och samhörighet och förstärkt färdigheter som de har behov av i frihet. Taittuu ry är den enda aktören i landet som koncentrerat sysslar med fängelseteater. Laura Menard genomförde studien i samverkan med läroämnet socialpsykologi vid Helsingfors universitet med stöd av medel från forsknings- och utvecklingsanslaget för brottspåföljdsområdet.

Vankilateatteri vahvistaa vapaudessa tarvittavia taitoja6.9.2018 10:28 | Tiedote

Suomalaista vankilateatteria ja sen vaikutuksia kartoittaneessa tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että Suomen ainoan vankilateatteriin keskittyneen toimijan – Taittuu ry:n – projektit ovat tarjonneet vangeille oppimisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vahvistaneet vapaudessa tarvittavia taitoja. Tutkimuksen toteutti Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus- ja kehittämismäärärahalla Laura Menard yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa.

Brottspåföljdsmyndighetens utredning stöder byggandet av ett nytt sammanfällt fängelse i norra Finland8.2.2018 13:49 | Tiedote

Brottspåföljdsmyndighetens utredning ger stöd för idén att uppföra ett helt nytt fängelse som ska heta Norra Finlands fängelse. Enligt utredningen är detta alternativ klart mer motiverat när det gäller ekonomin och fångvårdens funktionalitet. Fångplatserna i norra Finland ska tryggas genom att i Uleåborg anlägga ett enda fängelse för norra Finland som ska ersätta det nuvarande Uleåborg fängelse och Pelso fängelse i Vaala kommun.

Rikosseuraamuslaitoksen selvitys puoltaa yhden vankilan rakentamista Pohjois-Suomeen8.2.2018 13:30 | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) selvitys puoltaa yhden uuden Pohjois-Suomen vankilan rakentamista. Selvityksen mukaan tämä vaihtoehto on taloudellisesti ja vankeinhoidon toiminnallisuuden kannalta selvästi perustellumpi. Pohjois-Suomen vankipaikat turvattaisiin rakentamalla Ouluun yksi Pohjois-Suomen vankila, joka korvaa nykyiset Oulun vankilan ja Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan.

Exit hjälper fångar bryta sig ur organiserad brottslighet21.11.2017 14:12 | Tiedote

Många fångar som är medlemmar i någon brottsorganisation hoppas på hjälp med att lämna organisationen. Det är få som vågar ta beslutet utan andras hjälp. Brottspåföljdsmyndigheten bistår dessa fångar genom verksamhet som sker inom projektet Exit. Syftet är att sänka tröskeln och kostnaden för utträde ur den kriminella organisationen. Avhoppare ställs inga frågor om deras tidigare brottlighet eller verksamhet inom organisationen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.