Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK on Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Palveluksessasi on noin 320 työlleen ja suomalaisten turvallisuudelle omistautunutta ammattilaista.

Säteilyturvakeskuksen strategiassa vuosille 2018 – 2022 on määritelty STUKin visio: Maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi.

 

Research on nuclear safety and nuclear waste management supports the safe use of nuclear energy18.3.2021 13:00:00 EET | Press release

The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety SAFIR2022 and the Finnish Research Programme on Nuclear Waste Management KYT2022 will jointly arrange an Interim Seminar on 18–19 March 2021. At the online Interim Seminar, participants will examine the programmes’ achievements to date and discuss how national, publicly funded research on nuclear safety and nuclear waste management can best support the safe use of nuclear energy in Finland. The Seminar is also a kick-off event for combining the programmes into one joint programme after the ongoing four-year period.

Ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimuksella tuetaan ydinenergian turvallista käyttöä18.3.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Ydinvoimalaitosten turvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR2022 ja ydinjätehuollon tutkimusohjelma KYT2022 pitävät yhteisen puoliväliseminaarin 18.-19.3.2021. Verkkotapahtumassa arvioidaan ohjelmien tähänastisia saavutuksia ja pohditaan, miten kansallinen julkisrahoitteinen ydinturvallisuuden ja jätehuollon tutkimus parhaiten tukee ydinenergian turvallista käyttöä Suomessa. Seminaari on myös alkutapahtuma ohjelmien tutkimuksen yhdistymiselle yhteiseen ohjelmaan käynnissä olevan nelivuotiskauden jälkeen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

STUK on Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Palveluksessasi on noin 320 työlleen ja suomalaisten turvallisuudelle omistautunutta ammattilaista.

Säteilyturvakeskuksen strategiassa vuosille 2018 – 2022 on määritelty STUKin visio: Maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi.