SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Alle 18-vuotiaiden rikosten uhrien esitutkinta tulee tehdä kiireellisesti29.5.2020 10:40:26 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisten rikosten uhrien esitutkintaa. Nykyisessä esitutkintalaissa velvoitetaan poliisia suorittamaan esitutkinta kiireellisesti, kun rikoksesta epäilty on alaikäinen. Kiireellisyyttä ei kuitenkaan velvoiteta silloin, kun rikoksen uhri on alaikäinen. Tähän olisi Elorannan mielestä syytä saada korjaus. - Lain mukaan tulee esitutkinta suorittaa aina ilman tarpeetonta viivästystä. Rikoksesta epäillyn ollessa alaikäinen velvoitetaan kiireellisyyteen. Kun rikoksen uhri on alaikäinen ei laki sen sijaan velvoita kiireellisyyteen. Tämä olisi kuitenkin tärkeää alaikäisen uhrin suojelun näkökulmasta, jotta traumaattinen asia saadaan nopeasti käsiteltyä ja syntyneitä haittoja voidaan hoitaa eikä elinikäisiä vaurioita pääsisi syntymään. Aikainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy antaisi paremmat mahdollisuudet selvitä traumaattisesta kokemuksesta, Eloranta toteaa. - Trauman käsittely on helpompaa, kun se on saatu

SDP:n Tuula Väätäinen: Parhaiten tuemme ravintoloita käyttämällä niiden palveluita29.5.2020 10:26:55 EEST | Tiedote

Suomen hallitus on keventämässä koronarajoituksia asteittain siten, että ravintoloiden avaaminen asiakkaille 1.6.2020 alkaen sallitaan. Asetetut rajoitustoimet ovat olleet välttämättömiä koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimilla on onnistuttu hillitsemään tehokkaasti epidemian etenemistä. Nyt Suomessa on mahdollista siirtyä vaiheeseen, jossa laajamittaisista rajoitustoimista luovutaan hallitusti. Ravintolatoiminnassa tulee edelleen noudattaa toimia, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. - Koronaviruksen leviämisen estämistoimien vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti ravitsemisliikkeisiin. Ravintolat ovat olleet poikkeuslain nojalla suljettuna asiakkailta liki kaksi kuukautta. Nyt rajoituksia ollaan asteittain purkamassa. Hallitus auttaa ravintoloita tukemalla uudelleentyöllistämistä ja hyvittämällä liiketoiminnan rajoittamisesta aiheutuneita menetyksiä, kertoo Väätäinen. - Sulkemisen vaikutukset ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden arke

SDP:n Niina Malm: Työelämän eriarvoistuminen on pysäytettävä26.5.2020 14:52:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2019 työolobarometrin ennakkotietojen mukaan sosioekonomisten ryhmien väliset erot näkyivät erityisesti etätyöskentelyn mahdollisuuksissa. Barometrin mukaan ylemmistä toimihenkilöistä lähes kolmasosa oli tehnyt etätyötä viikoittain tai useammin viimeisen vuoden aikana, kun taas työntekijöistä vastaava osuus oli vain kaksi prosenttia. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) huomauttaa, että erityisesti koronakriisin aikana työelämän eriarvoisuus on nostanut päätään. - Vaikka etätyö onkin yleistynyt viime vuosina yhä enemmän, on kuitenkin koronakriisin aikana korostunut, että kaikkea työtä ei edes pystytä muuttamaan etätyöksi. Siitä huolimatta on olemassa paljon muita kohtia, joihin panostamalla voidaan pitää huoli siitä, ettei eriarvoisuus työelämässä pääse kasvamaan. Esimerkiksi työntekijöiden kouluttaminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat tärkeä osa eriarvoisuuden torjuntaa, Malm toteaa. Sosioekonomiset erot näyttäytyvät tällä hetkellä myös koulutusmahdollisuuk

SDP:n Kim Berg: Pohjanmaa pääsi mukaan EU-kaupunkikehittämiseen20.5.2020 16:54:19 EEST | Tiedote

Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola on otettu mukaan kestävän kaupunkikehittämisen hankkeeseen, jolla mahdollistetaan kaupunkien ja valtion tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Kansanedustaja Kim Berg (sd) pitää pohjalaisten kaupunkien mukaan ottamista EU-taustaiseen hankkeeseen hienona uutisena. - Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, Kim Berg iloitsee. Sopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kesken. Pohjalaisten mukaan tulon myötä ekosysteemissä on nyt 18 kaupunkia. Mukana on erilaisia suomalaisia alueita ja kaupunkeja, joissa jokaisessa on erilaista osaamispotentiaalia. Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-27 ohjelmaa, joka toteuttaa EU:n kestävän kaupun

SDP:n Heidi Viljanen: Kahdelta luukulta kohti kokonaisuutta20.5.2020 12:12:40 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmakirjaus toimeentulotuen kokonaisuudistuksesta nytkähtää eteenpäin lähiaikoina. Lain uudistamista valmisteleva työryhmä asetetaan pian ja se on tärkeä askel kohti lain epäkohtien korjausta ja käytännön toimintamallien parantamista. - On erityisen tärkeää tarkastella perustoimeentulotuen siirtoa Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Miten siinä onnistuttiin ja missä on korjattavaa? Nyt meillä on mahdollisuus korjata järjestelmää niin, että se tukee ihmistä, eikä tiputa yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle. Toimeentulotukilain uudistuksessa perustoimeentulotuki siirtyi Kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden 2017 alusta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyivät edelleen kuntien vastuulla. Uudistuksessa palvelut hajautuivat, mikä vaikuttaa juuri heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. – Vanhassa työssäni päihdekuntoutujien parissa näin hyvin läheltä sen, miten heikosti tällainen hajanainen systeemi palvelee ihmi

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Yhtäkään lasta tai nuorta ei ole varaa jättää huomiotta15.5.2020 09:59:20 EEST | Tiedote

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on Suomessa palattu 14.5.2020 lähtien lähiopetukseen. Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen. Tärkeää on edelleen noudattaa hygieniaohjeita, välttää ja vähentää tarpeettomia lähikontakteja ja järjestää opetustilat tavallista väljemmin. - Nyt kun perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on palattu lähiopetukseen kevätlukukauden viimeisiksi pariksi viikoksi, on tärkeää, että jäljellä oleva aika hyödynnetään poikkeusolojen takia syntyneiden oppimistarpeiden kartoittamiseen. Koulujen tulee suunnitella, miten syntyneet aukot oppimisessa pystytään kuromaan kiinni tulevalla syyslukukaudella. Lisäksi on tärkeää tunnistaa oppilaiden hyvinvoinnin tila ja saada selville mahdollisten tukitoimien tarve. Koulujen valmiudet tehdä pud

SDP:n Kim Berg: Kansallinen potilasturvallisuus keskitetään Vaasan keskussairaalaan13.5.2020 16:21:19 EEST | Tiedote

Hallitus on myöntänyt Vaasan sairaanhoitopiirille kolmen miljoonan euron valtionavustuksen Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen kansalliseen koordinaatiotehtävään. Avustuksen määrä on tälle vuodelle miljoona euroa, samoin vuosina 2021 ja 2022. – Vaasan sairaanhoitopiirissä tehty pitkäjänteinen työ palkitaan: sairaanhoitopiiri on kehittänyt määrätietoisesti potilasturvallisuutta jo vuosien ajan, iloitsee asiaa aktiivisesti ajanut kansanedustaja Kim Berg (sd). Vaasan keskussairaala on toimeenpannut hyviä käytänteitä ja käynnistänyt vuonna 2017 potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman. Viime syksynä polkaistiin pystyyn valtakunnallinen No Harm -verkosto potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen edistämiseksi. Muissa sairaanhoitopiireissä ei ole vastaavaa aktiivisuutta tai yksikköä. Valtakunnallisen erityistehtävän myötä Vaasassa tehdystä työstä hyötyvät Bergin mukaan jatkossa kaikki. Valtionavustuksen tuella tehtävällä kehittämistoiminnalla on tarko

SDP:n Marko Asell: Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättävä tälle vuodelle koronakriisin vuoksi13.5.2020 13:41:56 EEST | Tiedote

Koronakriisin takia nuorisotyöttömyys on kasvanut huomattavasti. Samaan aikaan korkeakoulut ovat joutuneet turvautumaan poikkeusratkaisuihin pääsykokeiden osalta. - Aloituspaikkojen lisääminen tälle vuodelle korkeakouluissa parantaisi osaltaan nuorten pärjäämistä näinä poikkeusaikoina, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Marko Asell (sd.) pohtii. Koronakriisi on lisännyt huomattavasti lomautuksia ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös työttömyyden kasvuun. Kevään aikana YT-menettelyjen piirissä on ollut jo 476 000 työntekijää. Tämä vaikuttaa suoraan myös kesätyöpaikkojen tarjontaan. Näin erityisesti nuorten mahdollisuudet työkokemuksen kerryttämiseen ja valmistumisen jälkeiseen ensimmäiseen työpaikkaan kiinni pääsemiseen vaikeutuu. Nuorisotyöttömyys onkin noussut lyhyessä ajassa huolestuttavasti. Myös työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson esitti korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä A-studiossa 12.5.2020. Koronakriisin myötä korkeakoulujen pääsykoejär

SDP:n Paula Werning: Maatiloille tiedossa helpotusta kausityövoimaan11.5.2020 10:09:45 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen linjausta kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi tervetulleena päätöksenä. Maa- ja marjatiloilla on viime viikkojen aikana ollut kova huoli kausityövoiman saatavuudesta sadon turvaamiseksi. Hallitus on nyt päättänyt tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta niin ulkomaisten kausityöläisten kuin kotimaisen työvoiman kannusteista.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut varmistettava myös poikkeusoloissa9.5.2020 13:32:29 EEST | Tiedote

Eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmän (VAMYT) puheenjohtaja, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen peräänkuuluttaa selkeitä ohjeita siihen, miten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut toteutetaan koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on mietinnöissään korostanut, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valitettavasti valmiuslain nojalla on joissakin kunnissa ja hoitoyhteisöissä jopa lopetettu erilaisia toimintoja ”varmuuden vuoksi” pohtimatta lainkaan, ovatko nämä toimenpiteet välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Näissä tilanteissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia haittoja tai sitä, miten toiminnat voisi järjestää vaihtoehtoisella tavalla. - Olen saanut viime päivinä viestejä huolestuneilta kansalaisilta erityisesti vammaisten ja ikäihmisten välttämättömistä kuntoutuspalv

Kansanedustajat Berg ja Mäkynen sekä MEP Kumpula-Natri ehdottavat nopeita liikenneinvestointeja koronaelvytykseksi8.5.2020 14:03:48 EEST | Tiedote

Koronakriisin jälkeinen talouden elpyminen tulee Vesa Vihriälän työryhmän perjantaina julkistetun raportin mukaan vaatimaan useiden miljardien elvytyksen. Koulutuksen ja tutkimuksen ohella tarvitaan kasvua ja työllisyyttä tukevia liikenneinvestointeja. - Toukokuun lisätalousarviossa pitää saada liikkeelle hankkeita, jotka on valmiiksi suunniteltu ja saadaan nopeasti liikkeelle työllisyyden tukemiseksi. Tällaisia ovat mm. Laihian Ratinkylän alikulku sekä vaalipiiriä halkovan VT19 parannus, kansanedustaja Matias Mäkynen sanoo. Vaasan vaalipiirin läpi kulkeva valtatie 19 on osa Suomen päätieverkkoa, mutta se ei nykyisellään täytä pääväylille asetettuja laatutavoitteita. Väylä on erityisen tärkeä elinkeinoelämälle, sillä sen varrella sijaitsee lukuisia merkittäviä yrityksiä. Valtatien liikennemäärä on kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja väylä kaipaa kipeästi suunniteltujen parannusten toteutusta. Kyseessä on myös huoltovarmuuden kannalta merkittävä väylä. - Väylä on tällä hetkellä moni

Kansanedustaja Malm: Ihminen tarvitsee ihmistä – myös TE-toimistoissa7.5.2020 15:44:01 EEST | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan vuoden 2013 työ- ja elinkeinotoimistojen uudistus ei ole onnistunut parantamaan asiakastyytyväisyyttä tai työllisyyttä. Kansanedustaja Niina Malm (sd.) pitää tärkeänä, että TE-toimistoja kehittäessä huomioidaan paremmin ihmisten henkilökohtaiset tarpeet. - On tärkeää ymmärtää, että työttömyys on ihmiselle aina ikävä tilanne, johon tarvitaan henkilökohtaista palvelua. Jos Seppo Sorvaaja on ollut ennen työttömyyttään 40 vuotta samalla työnantajalla, niin TE-toimiston byrokraattisuus voi tuntua todella ylitsepääsemättömältä, Malm toteaa. VTV:n tarkastuskertomuksen mukaan työttömyyden keskimääräinen kesto piteni 2-3 viikkoa niissä kunnissa, joista TE-toimisto lakkautettiin uudistuksen jälkeisinä vuosina. - Ei ole varsinaisesti mikään yllätys, että TE-toimistojen lakkauttamiset ja verkostojen kaventamiset ovat johtaneet työnhaun tehostamisen sijasta siihen, että työnhaku on pikemminkin hidastunut. Uudistuksella haettiin parempaa tuottavuutta, m

SDP:n Paula Werning: Ravintoloille suora tukipaketti7.5.2020 11:18:13 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut kriisissä olevan ravintolatoiminnan erityisesti huomioon ja valmistellut ravintoloille kohdistetun suoran koronatukipaketin helpottamaan niiden liiketoimintaa. Werning painottaa, että koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet ravintoloille kohtuuttomia. Lisäksi tuhansia työntekijöitä on lomautettuna ja osa irtisanottuina. Ministeriön esittämä korvauspaketti on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa ja se on kaksiosainen. Tarkoituksena on tukea ravintoloita työllistämisessä ja samalla hyvitetään kustannuksia, joita ravintolat eivät ole pystyneet sopeuttamaan johtuen rajoituksista. Tämä auttaa yritystä joustamattomien juoksevien kustannusten kompensoinnissa. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa, josta vähennetään mahdolliset ELY-keskuks

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe keskustelussa valtioneuvoston asetuksesta valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta6.5.2020 17:06:52 EEST | Tiedote

Lähetekeskustelu valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 6.5.2020 Kansanedustaja Kristiina Salonen Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Maaliskuussa ajauduimme tuntemattomille vesille, kun koronaviruspandemia levisi Suomeen. Olimme muun maailman tavoin uudenlaisen ja vakavan uhan edessä. Emme kuitenkaan suostuneet antautumaan koronavirukselle, vaan päätimme taistella sitä vastaan. Tämä päätös edellytti hallitukselta nopeaa reagointia. Eduskunta teki päätöksen valmiuslain osittaisesta käyttöönotosta, ja täysin poikkeuksellisista yhteiskunnan, yksilöiden ja yritysten rajoituksista. Näitä päätöksiä seurasi suomalaisten sisuuntuminen. Suomalaiset toimivat kansana tässä kriisissä esimerkillisesti rajoituksia noudattaen. Siksi Suomessa tautit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>