SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Järjestöjen tärkeä työ turvattava14.1.2022 19:42:49 EET | Tiedote

Etelä-Suomen sanomissa julkaistiin tänään kirjoitus kolmannen sektorin asemasta hyvinvointialueilla. Kirjoituksessa tuotiin esiin järjestöjen huoli palvelujen kilpailuttamisjärjestelmän mahdollisesti muuttuessa hyvinvointialueiden myötä. SDP:n kansanedustajan, Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä tulevia hyvinvointialueita, kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite eli ihmisten hyvinvointi. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen alueella, mutta myös järjestöjen toiminta on varmistettava julkisten palveluiden rinnalla,

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hyviä avauksia hoitotyön henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi14.1.2022 14:53:24 EET | Tiedote

-Nyt ollaan oikealla tiellä, sillä näiden esitysten kautta saadaan sote-alan veto- ja pitovoimaa parannettua, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä esitteli tänään ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ehdotuksissa painotetaan koulutuksen kehittämistä tutkimustietoon pohjautuen, osaamisen ja urakehitysmahdollisuuksien parantamista ja työhyvinvoinnin sekä työsuojelun kehittämistä. Lisäksi työryhmä painottaa työnjaon sujuvoittamista niin että työntekijöillä on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omaan ydinosaamiseensa. -Toimet ovat oikein hyvä alku, mutta edelleen tarvitsemme lisätoimia hoitotyön houkuttelevuuden ja arvostuksen vahvistamiseksi. Olen tehnyt sote-henkilöstön urakehitysmahdollisuuksien parantamisesta, osaamisen johtamisesta, erikoistumiskoulutusten järjestämisestä, työjaon uudistamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämis

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Aluevaaleissa on kyse hoitoon pääsystä ja hoidon saannista14.1.2022 14:15:53 EET | Tiedote

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään nyt, ennakkoäänestäminen on jo alkanut ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitut päättäjät tulevat tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Sosialidemokraatit ovat näissä vaaleissa varmistamassa, että jokaisen suomalaisen yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen, oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu maan joka kolkassa ihmisen asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. - Aluevaaleissa on kyse hoitoon pääsystä ja hoidon saannista. Näitä perimmäisiä asioita on tärkeää entisestään korostaa vaalien kynnyksellä. Nyt valittavien aluevaltuustojen tehtävä on huolehtia, että oikea-aikainen hoitoon pääsy ja hoidon saanti toteutuvat kaikilla hyvinvointialueilla. Tämän tehtävän toteuttamiseen on myös Pohjois-Savossa lujasti sitouduttava. Se tarkoittaa, että avun ja hoidon on oltava ihmisten saatavilla lähellä ja helposti. Kärsit sitten selkäkivusta, uupum

SDP:n Eloranta: Tekniikan ja juridiikan osaajapulaa helpotetaan Turussa10.1.2022 16:20:04 EET | Tiedote

SDP:n turkulainen kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee tekniikan ja juridiikan osaamisen vahvistumisesta Turun seudulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään 10.1. laajentanut korkeakoulujen koulutusvastuita. Turun yliopistolle myönnettiin uutena koulutusvastuuna sähkö- ja automaatiotekniikka, aina kandidaatin tutkinnosta tohtorikoulutukseen saakka. Lisäksi Turun ammattikoreakoululle myönnettiin uutena koulutusvastuuna tekniikan amk-tutkinto, eli sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri. -Turun talousalueella ja laajemmin Suomessa on pula osaavasta sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista. Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen edellyttävät tuottavuuden nostoa, ja tämä puolestaan edellyttää tulevaisuudessa automaation voimakkaampaa hyödyntämistä. Digitalisaatio lisää tietotekniikan ohella automaatiotekniikan osaamisen tarvetta myös muilla aloilla, kuten autonomisten liikennevälineiden ja työkoneiden kehityksessä, Eloranta sanoo. Turun yliopistossa ylemmän k

SDP:n Eloranta: Tekniikan ja juridiikan osaajapulaa helpotetaan Turussa10.1.2022 14:49:05 EET | Tiedote

SDP:n turkulainen kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee tekniikan ja juridiikan osaamisen vahvistumisesta Turun seudulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään 10.1. laajentanut korkeakoulujen koulutusvastuita. Turun yliopistolle myönnettiin uutena koulutusvastuuna sähkö- ja automaatiotekniikka, aina kandidaatin tutkinnosta tohtorikoulutukseen saakka. Lisäksi Turun ammattikoreakoululle myönnettiin uutena koulutusvastuuna tekniikan amk-tutkinto, eli sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri. - Turun talousalueella ja laajemmin Suomessa on pula osaavasta sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista. Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen edellyttävät tuottavuuden nostoa, ja tämä puolestaan edellyttää tulevaisuudessa automaation voimakkaampaa hyödyntämistä. Digitalisaatio lisää tietotekniikan ohella automaatiotekniikan osaamisen tarvetta myös muilla aloilla, kuten autonomisten liikennevälineiden ja työkoneiden kehityksessä, Eloranta sanoo. Turun yliopistossa ylemmän

SDP:n Aki Lindén: Sote-uudistus ei vaaranna yliopistollisia sairaaloita – tutkimuksen rahoitus turvataan erillisillä päätöksillä8.1.2022 07:54:27 EET | Tiedote

7.1.2021 julkaisi Helsingin Sanomat verkkosivuillaan artikkelin, josta välittyi vahvasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) huoli lääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen seurauksena. Kokoomuksen espoolainen kansanedustaja Miia Laiho jatkoi Verkkouutisissa keskustelua väittäen kärkevästi, että pääministeri Marinin hallitus ”ajaa alas” yliopistolliset sairaalat. Kansanedustaja Laihon väite on täysin paikkansa pitämätön. Miksi kukaan tai mikään taho pyrkisi ”ajamaan alas” maamme viisi yliopistollista sairaalaa, jotka vastaavat 70 %:sta Suomen julkisesta erikoissairaanhoidosta. Yliopistolliset sairaalat ovat maamme julkisen terveydenhuollon ”kruununjalokiviä”. Pääministeri Marinin johtama hallitus on sitoutunut niiden kehittämiseen selvemmin kuin yksikään hallitus vuosikymmeniin. Kansanedustaja Laiho lähtee oppositopuolueen edustajana politisoimaan HUSin esille nostamia tärkeitä asioita, joista seuraavassa esitän SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työelämän joustoilla työllisyyttä28.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Mielenterveyden sairaudet ovat nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi, joten enää ei puhuta mistään yksilötason ongelmasta: työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle. Eläketurvakeskuksen mukaan keskimäärin noin 50 henkilöä jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>