Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

New study: many obstacles stand in the way of Finland’s climate action – major course correction needed towards the 1.5°C target19.8.2021 02:00:00 EEST | Press release

Finland is in a good position to succeed in climate action under the Paris Agreement, according to Sitra’s new study “Course correction – Finland towards 1.5-degree compatible measures”. But there are many obstacles to overcome. They include the uncertain long-term outlook, inadequate economic incentives and deficiencies in infrastructure.

Ny studie: Det finns flera hinder för Finlands klimatåtgärder, en stor korrigering behövs på vägen mot 1,5-gradersmålet19.8.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Finland har goda förutsättningar att lyckas med det klimatarbete som Parisavtalet fodrar, enligt Sitras nya utredning Korrigerande åtgärd – Finlands klimatåtgärder på vägen mot 1,5-gradersmålet. Det finns dock ett antal hinder på vägen mot framgång. Dessa är bland annat relaterade till de otydliga långsiktiga utsikterna, otillräckliga ekonomiska incitament och brister i infrastrukturen.

Uusi selvitys: Suomen ilmastotoimien tiellä on lukuisia esteitä, tarvitaan iso korjausliike kohti 1,5 asteen tavoitetta19.8.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Suomella on hyvät edellytykset onnistua Pariisin sopimuksen mukaisessa ilmastotyössä, kertoo Sitran uusi selvitys Korjausliike – Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia. Onnistumisen tiellä on kuitenkin paljon esteitä, jotka liittyvät muun muassa osin epätarkkaan pitkän aikavälin näkymään, riittämättömiin taloudellisiin kannustimiin ja infrastruktuurin puutteisiin.

New report: EU needs to prioritise domestic biomass for materials and chemicals – bioenergy reserved for “highly specialised niches”29.6.2021 02:00:00 EEST | Press release

The transition to net-zero emissions could more than double the EU’s demand for biomass, far exceeding sustainable supply. An urgent course correction is, therefore, needed to ensure that most future biomass is reserved for use in high value materials and chemicals. Using biomass for energy (bioenergy) should be restricted to certain specialist niches – including in industrial heat and aviation, according to a new study by Material Economics and its partners.

Ny studie: Efterfrågan på biomassa kommer att öka betydligt i EU, de framtida användningsområdena ska övervägas omsorgsfullt29.6.2021 02:00:00 EEST | Tiedote

Efterfrågan på bioråvaror kan till och med öka till det dubbla från dagens nivå i EU, då medlemsstaterna strävar efter att nå klimatneutralitet. Enligt en färsk studie borde de begränsade biomassaresurserna i fortsättningen huvudsakligen styras till tillverkning av material, massa och andra fibrer samt kemikalier – i stället för exempelvis till elproduktion.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.