SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta will build a wind farm in Pajuperänkangas with a new customer, ABO Wind28.6.2022 09:15:00 EEST | Press release

SkartaNYAB Corporation's subsidiary Skarta Finland Oy, a builder of a clean future, has entered into a BoP agreement with ABO Wind for the construction of a wind farm in Pajuperänkangas. The contract includes wind farm roads, lifting areas, foundations, and electrical cabling work in the park area. Construction work will begin in July and finishing work will be completed in the spring 2023. The total value of the contract is approximately 10 MEUR.

Skarta rakentaa tuulivoimapuistoa Pajuperänkankaalle uuden asiakkaan ABO Windin kanssa28.6.2022 09:15:00 EEST | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy on tehnyt BoP-sopimuksen ABO Wind Oy:n kanssa tuulipuiston rakentamisesta Pajuperänkankaalle. Urakkaan kuuluvat tuulipuiston tiet, nostoalueet, perustukset ja puistoalueiden kaapelointityöt. Rakennustyöt alkavat heinäkuussa ja viimeistelytyöt tehdään keväällä 2023. Urakan kokonaisarvo on noin 10 MEUR.

Skarta signed a contract with SSAB regarding construction project of new office building, as well as research and laboratory facility, to Raahe plant22.6.2022 15:45:00 EEST | Press release

Builder of a clean future SkartaNYAB Plc’s subsidiary Skarta Finland Ltd made an agreement with globally operating steel company SSAB regarding a new project in Raahe plant district on 22 June. Skarta will build a new research and laboratory facility and an adjacent office building all the way to inner surfaces, a total of approximately 8000 m2. Value of the project is 12 million euros.

Skarta allekirjoitti sopimuksen SSAB:n kanssa toimistorakennuksen ja tutkimus- ja laboratoriokeskuksen rakennushankkeesta Raahen tehtaalle22.6.2022 15:35:00 EEST | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja SkartaNYAB Oyj:n tytäryhtiö Skarta Finland Oy solmi 22.6. sopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan teräsyhtiö SSAB:n kanssa Raahen tehdasalueelle tehtävästä hankkeesta. Skarta rakentaa sisäpintoja myöten valmiiksi uuden tutkimus- ja laboratoriokeskuksen sekä sen yhteyteen toimistorakennuksen, yhteensä noin 8000 m2. Urakan arvo on 12 MEUR.

Skarta will be making everyday life effortless and clean also in Pirkanmaa – Skarta was awarded the contract for the building of pumping stations for Tampere Region Central Wastewater Treatment Plant23.5.2022 09:30:00 EEST | Press release

On 13 May, Skarta signed a contract with Tampere Region Central Wastewater Treatment Plant Ltd for the building of two pumping stations that serve the entirety of the Tampere region and many of its neighbouring municipalities. The contract’s value is approximately EUR 11 million. Skarta begins work on the pumping stations at the turn of May and June and the stations are expected to be operational by the end of 2024.

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta luo toimivaa ja puhdasta arkea myös Pirkanmaalla – Skarta voitti tarjouskilpailun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n pumppaamojen rakennusurakasta23.5.2022 09:30:00 EEST | Tiedote

Skarta allekirjoitti 13.5. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa sopimuksen koko Tampereen ja useiden naapurikuntien talousalueen kattavasta kahden pumppaamon haastavasta rakennusurakasta, jonka arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Skarta aloittaa työt touko–kesäkuun vaihteessa ja pumppaamojen on määrä olla toimintakunnossa vuoden 2024 loppuun mennessä.

The strongest actors in solar energy to cooperate – Skarta and Solarigo aim to build 1,000 megawatts of solar power23.3.2022 08:00:00 EET | Press release

Skarta Group Oyj, the builder of a clean future, and Solarigo Systems Oy, the leading developer of industrial solar power plants in Finland, and Lumme Energia Oy, a reformer of the energy sector, have signed a cooperation agreement concerning the construction of new solar parks in Finland and Sweden. Together, the partners aim to build 1,000 megawatts of solar power and expand to become the leading operator in the sector in the Nordic countries.

Skarta rakentamaan omaa sähköverkkoa Ylivieskan R-Yrityspuistoon – tavoitteena lähes siirtomaksutonta sähköä15.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Skarta Group Oyj:n tytäryhtiö Skarta Energy Oy, Ylivieskan kaupunki sekä Ylivieskan teollisuusalueella sijaitseva, vaativia putkistoratkaisuja voimalaitoksiin, prosessiteollisuuteen ja teollisuuteen tarjoavaRecion Oy ovat tehneet aiesopimuksen uudesta Vierivoima®-hankkeesta, jonka tarkoituksena on rakentaa teollisuusalueelle hiilineutraali yrityspuisto. Recionin omistamaa teollisuuskiinteistöä kehitetään hankkeessa kohti hiilineutraalia yrityspuistoa. Käytännössä teollisuusalueelle suunnitellaan oma sähköenergian sisäverkko, jolla sähkön tuottaminen on mahdollista lähes kokonaan ilman siirtomaksuja. Sähköverkko tuottaisi yrityspuiston yrityksille edullista sähköä, joka on tuotettu aurinkovoimalla. Recion toimii yrityspuiston ankkuriyrityksenä ja markkinoi puistoa toimitiloja tarvitseville yrityksille. Yritysten toimitilat puistossa mahdollistetaan olemassa olevien tilojen ja alueen uudisrakentamisen avulla. Uudistetun piha-alueen laajennus toteutetaan yrityspuiston tarpeen mukaisesti.

Skarta Group Plc clarifies the structuring of the NYAB arrangement and timetable, and summons an Extraordinary General Meeting21.2.2022 09:45:02 EET | Press release

Skarta Group Plc clarifies the structuring of the NYAB arrangement and timetable, and summons an Extraordinary General Meeting Structuring of the acquisition of NYAB Group has been change so that the transaction will be implemented almost entirely as an exchange of shares. The new structuring significantly improves the capital structure of the new group, which enables growth strategy execution and new initiatives. Due diligence reviews regarding both parties have been completed and there have been no findings that would affect the realization of the transaction. Skarta Group Plc summons an Extraordinary General Meeting, to be held on 17 March 2022, to decide on matters that belong to the decision powers of the shareholders’ meeting, and the closing of the transaction is estimated to take place at the end of March. Skarta Group Plc announced on 16 December 2021 that it has signed a share exchange agreement, according to which it acquires all shares in Swedish NYAB Group. The purchase pr

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid16.12.2021 09:42:42 EET | Tiedote

Skarta Group Abp, byggare av en renare framtid, förvärvar svenska NYAB-koncernen, vars lönsamhet har varit bland de bästa i branschen. Genom affären kommer en ny Skarta NYAB-koncern att bildas och den kommer att uppnå en omsättning på närmare 300 miljoner euro för nästa år. Den nya Skarta NYAB-koncernen kommer att vara en av de viktigaste aktörerna runt Bottenviken och i Norrbottenregionen, där mer än hundra miljarder euro kommer att investeras i grön omställning under de kommande åren. Regionen spelar även är en viktig roll i den framtida vätgasekonomin.

Skarta Group Plc joins forces with Swedish NYAB Group to step up the pace of building a clean future16.12.2021 09:42:01 EET | Press release

Skarta Group Plc, builder of a clean future, acquires Swedish NYAB Group, whose profitability has been among the best of the industry. Through the transaction, a new Skarta NYAB Group will be formed, and it will reach a turnover of close to 300 million euros during the following year. The new Skarta NYAB Group will be one of the most significant operators in Bothnian Arc and Norrbotten regions, where more than a hundred billion euros of investments in green transition will be made in coming years and that are also essential locations regarding future hydrogen economy.

Skarta, builder of a clean future, developed a model for the calculation of CO2 emissions that relate to the infrastructure of wind farms3.12.2021 09:00:00 EET | Press release

Emission-free wind power is a quick and effective way to reduce carbon dioxide emissions and to prevent climate change. However, as every kind of construction, also the construction of wind farms itself causes CO2 emissions. Skarta has developed a computational model, with the help of which different alternatives can be evaluated and the way to build a wind farm with as low emissions as possible can be chosen.

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta kehitti mallin tuulipuistojen infraan liittyvien CO2-päästöjen laskentaan3.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Päästötön tuulivoima on nopea ja tehokas keino hiilidioksidipäästöjen alentamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuulipuistojen, kuten kaiken muunkin rakentaminen, aiheuttaa kuitenkin itsessään CO2-päästöjä. Skarta on kehittänyt laskennallisen mallin, jonka avulla pystytään arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja ja valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöinen tapa toteuttaa tuulipuisto.

Skarta aims at being at the forefront of hydrogen economy – acquires the first new-generation hydrogen car in Finland for its use8.11.2021 13:00:00 EET | Press release

Skarta Group Plc, a builder of a clean future, published the main directions for its new strategy in September. The objective of the company is to expand its activities in the value chain of wind power, solar energy and hydrogen solutions towards the development, construction, and ownership of overall projects in clean energy. Skarta’s growth is based on a strong competence in specialized construction, and it has, for example, participated in the construction of more than a hundred wind power plants. In addition to wind and solar power, Skarta wants to highlight the standing of hydrogen economy as its strategic priority and operate at the forefront of future hydrogen economy. To show specific example, Skarta has acquired the first new-generation hydrogen car in Finland for its use. The Hyundai Nexo car is a green hydrogen fuel-cell powered car and the only thing coming out of its tailpipe is water vapor. ”We want to speed up the progress of hydrogen economy in Finland, even one car at

Skartan tavoitteena on olla mukana vetytalouden etulinjassa – hankkii käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton8.11.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oyj julkaisi syyskuussa uuden strategiansa päälinjaukset, joiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Yhtiön kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen, ja se on esimerkiksi ollut mukana yli sadan tuulivoimalan rakentamisessa. Tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi Skarta haluaa korostaa myös vetytalouden asemaa strategisena painopisteenään ja toimia tulevaisuuden vetytalouden etulinjassa. Konkreettisen esimerkin osoittamiseksi Skarta on hankkinut käyttöönsä Suomen ensimmäisen uuden sukupolven vetyauton. Hyundai Nexo -polttokennoauton käyttövoimana on puhdas vety, ja sen pakoputkesta tulee vain vesihöyryä. ”Haluamme vauhdittaa vetytalouden etenemistä Suomessa, tehdään se sitten vaikka auto kerrallaan. Vetyautojen tankkausverkostoa ei Suomessa vielä ole, mutta Skartan tavoitteen

New project for Skarta in Metsä Group’s bioproduct mill site17.9.2021 09:30:00 EEST | Press release

Skarta, a builder of a clean future, has concluded an agreement regarding a new project in the bioproduct mill site in Kemi. The bioproduct mill is being built by Metsä Fibre, a part of Metsä Group. Skarta is a contractor in a project that includes onsite casting work of shell silos and a woodchip silo that will be located in Sahansaari. In Skarta’s project, both its strong expertise in specialized construction and its mission to build a clean future are combined. The bioproduct mill in Kemi will operate entirely without fossil fuels and it is on top of the world in both environmental and energy efficiency. “Skarta’s project includes demanding reinforced concrete structures that are among our core expertise. We have executed similar work in several demanding industrial investment projects. The current project in the mill site in Kemi is a good continuation for them”, says Jari Häkkinen, site manager at Skarta Finland Ltd. The project is already a third one for Skarta in the Kemi biopro

Skartalle uusi projekti Metsä Groupin biotuotetehdastyömaalla17.9.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta on tehnyt sopimuksen uudesta projektista Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdastyömaalla Kemissä. Oululainen Skarta toimii urakoitsijana projektissa, johon sisältyvät Sahansaareen tulevien kuorisiilojen ja hakesiilon paikallavalutyöt. Skartan projektissa yhdistyvät sekä sen vahva erikoisrakentamisosaaminen että yhtiön missio rakentaa puhdasta tulevaisuutta. Kemin biotuotetehdas tulee toimimaan täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja on energia- sekä ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. ”Skartan projektiin sisältyvät vaativat teräsbetonirakenteet ovat perusosaamistamme. Olemme toteuttaneet vastaavia kohteita useassa vaativassa teollisuuden investointihankkeessa. Nyt alkava Kemin tehtaan projekti on niille hyvää jatkoa”, toteaa Skarta Finland Oy:n työpäällikkö Jari Häkkinen. Skartalle urakka on järjestyksessään jo kolmas Kemin biotuotetehdastyömaalla. Yhtiö on tehnyt työmaalla aiemmin maanrakennustöitä, jotka suuremman, kolmen h

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.