NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Energyn Utajärvelle rakennettavalle aurinkopuistohankkeelle yli 13 miljoonaa euroa investointitukea20.2.2023 08:51:59 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Skarta Energyn hankeyhtiölle, Utajärven Solarpark Oy:lle, 13,3 miljoonaa euroa investointitukea aurinkosähkövoimalaitoksen investointiin Utajärvelle. Aurinkopuisto rakennetaan käytöstä poistetulle turvesuoalueelle. Investointiin sisältyy myös sähkövarasto, jonka tarkoituksena on tasapainottaa puiston tuotannon vaihteluita. Ensimmäiseen vaiheen kokonaisinvestointi on noin 73,7 miljoonaa euroa.

NYAB saneeraa KSS Verkon Kausalan sähköaseman24.1.2023 15:00:00 EET | Tiedote

NYAB on sopinut KSS Verkko Oy:n kanssa Kausalan 110/20 kV sähköaseman saneerausurakasta. Urakan toimituslaajuuteen sisältyvät kaikki tarvittava suunnittelu, materiaali- ja laitehankinnat, rakennus- ja asennustyöt, koestus ja käyttöönotto sekä loppudokumentointi. Suunnittelutyöt alkoivat heti ja Kausalan asema on käyttöönotettavissa vuoden 2023 lopussa. Koko urakka valmistuu toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Skarta Energyn ja Solarigon 61 miljoonan euron aurinkopuistoille myönnettiin hankkeen mahdollistava investointituki19.12.2022 11:46:24 EET | Tiedote

Nivalaan Hituran kaivokselle sekä Pyhäjärven Callioon rakennetaan yhteensä paneeliteholtaan 75 megawatin aurinkopuistot käytöstä poistetuille kaivosalueille. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Pohjoismaissa käytöstä poistettavat kaivosalueet voitaisiin valjastaa uusiutuvan aurinkoenergian tuotantoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle Next Generation EU -avustusta 12,1 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi.

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW12.12.2022 15:00:00 EET | Tiedote

Den 10:e november gick SkartaNYAB Abp ut med ambitionen om att etablera ett join venture för utvecklingen av projekt inom förnybar energi. Arbetet för att genomföra detta har sedan dess fortsatt enligt plan. Företaget har idag den 12:e december 2022 tecknat ett avtal som innebär att ägandet av Skarta Energy Oy flyttas till ett joint venture med fonden CapMan Nordic Infrastructure II. Avtalet innebär att Capman-fonden kommer att äga 60% av aktieinnehavet och SkartaNYAB 40%. Köpeskillingen för aktierna i Skarta Energy Oy uppgår till 22 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis. 4,8 miljoner euro av köpeskillingen kommer att betalas kontant. Den återstående delen av köpeskillingen kommer att betalas genom aktie- och skuldarrangemang som inkluderar vissa förutsättningar. Slutförandet av transaktionen är planerad att ske i slutet av 2022. Dessutom har parterna tecknat ett ramavtal som innebär att SkartaNYAB är det gemensamt styrda företagets föredragna partner för framtida ingenjörsarbet
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.