Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %).

”Joka aamu töihin tullessa pitää rakentaa henkilöstöpalapeli uudelleen” – Työtehtävien määrä, henkilöstöpula ja johtamisen puutteet kuormittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä24.3.2023 07:05:00 EET | Tiedote

Kunta-alan varhaiskasvatushenkilöstöstä yli puolet (52 %) kokee työolosuhteensa kuormittavaksi, ilmenee Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tuoreesta selvityksestä. Kuormittumiseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä olivat työmäärä, henkilöstöpula ja johtaminen. Erityisesti työtehtävien määrän ja lapsimitoituksen katsottiin olevan liian suuri suhteessa työaikaan.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %).