Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto. SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähihoitajien ja perushoitajien edunvalvontaan.

SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. SuPeriin kuuluu 85 000 jäsentä.

Video: Yksityisen sosiaalipalvelualan lakkotunnelmia 1.6.20231.6.2023 15:18:46 EEST | Uutinen

Lakko ilmoitetuissa yksityisen sosiaalipalvelualan työyksiköissä alkoi 1.6.2023 klo 00:01 ja päättyy 3.6.2023 klo 23.59. Lakko koskee esimerkiksi Esperi Caren, Saga Caren, Validian, Mehiläisen ja Mainiokotien ilmoitettuja työyksikköjä. Lakoilla halutaan vauhdittaa SuPerin, Tehyn ja Erton (Sote ry) ja työnantajapuoli Hyvinvointiala HALI ry:n välisiä palkkaneuvotteluja. Esperiläisen Palvelukoti Kivipuiston henkilöstön taistelutahto on korkealla. ”Periksi ei anneta,” superilainen Minna Pirnes vakuuttaa. "Päätyyn asti!" lisää pääluottamusmies Tiina Auvinen. Video: Timo Väkimies / SuPer (youtube.com/SuPerliitto) Videon saa julkaista vain ko. lakon uutisoinnin yhteydessä. Lisätietoja: SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:3031.5.2023 16:17:29 EEST | Ilmoitus

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla yksityisen sosiaalipalvelualan lakossa olevan työyksikön Esperi Palvelukoti Kivipuistossa Järvenpäässä klo 9:30 alkaen. Parkkola tapaa lakossa olevia hoitajia. Palvelukodin osoite on Sorronrinne 9, 04410 Järvenpää. Lakko kyseisessä kohteessa alkaa torstaina 1.6.2023 klo 00.01. Lisätietoja: SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon31.5.2023 15:09:26 EEST | Tiedote

SuPer on antanut tänään ilmoitukset uusista työtaistelutoimista yksityiselle sosiaalipalvelualalle. SuPer on mukana kolmessa lakossa. Mittaviin toimiin on ryhdytty, jotta alan huolestuttava tilanne ymmärrettäisiin paremmin. Ongelmat hoitohenkilöstön ja palvelujen saatavuudessa tulevat syvenemään entisestään lähivuosina, jos tilannetta ei korjata.

SuPer: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu yksityisellä sosiaalipalvelualalla30.5.2023 12:00:18 EEST | Tiedote

SuPerin, Tehyn ja Erton (Sote ry) julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu koko yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00. Työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa tämän jälkeen. Kiellolla on vaikutuksia muun muassa alalla toimiviin hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen.

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin26.5.2023 13:58:59 EEST | Tiedote

Lakossa olevien yksityisten sosiaalialan yritysten työnantajat ovat mediassa kertoneet, ettei palvelujen ja toiminnan järjestämisessä ole ollut juurikaan ongelmia lakon aikana. Julkisuudessa ei kuitenkaan ole keskusteltu siitä, mitä tapahtuu lakkokohteena olevan yrityksen muissa yksiköissä. SuPeriin tulleiden tietojen mukaan lakkotilanteesta on tosiasiassa selviydytty palkkaamalla keikkalaisia ja haalimalla vuokratyöntekijöitä. Lisäksi omaa henkilökuntaa on painostettu siirtymään lakonalaiseen työhön lakkokohteeseen tai houkuteltu ylimääräisiin vuoronvaihtoihin taloudellisilla etuuksilla. Työtaistelua pyritään siis murtamaan kaikin kuviteltavissa olevin tavoin.

Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä26.5.2023 10:18:38 EEST | Tiedote

Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) toteuttaman jäsenkyselyn tulokset kertovat vaikeasta tilanteesta yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Vastaajista 41 % kertoi harkitsevansa työpaikan vaihtoa julkiselle sektorille, jos palkkaus samasta työstä on selvästi pienempi yksityisellä puolella. 35 % vastaajista kertoi tässä tapauksessa vaihtavansa julkiselle sektorille varmasti. Palkkaero sektoreiden välillä on suurin yksittäinen kiistakysymys käynnissä olevissa palkkaneuvotteluissa.

SuPer: Lakko alkaa tiistaina - lakon piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt22.5.2023 13:30:15 EEST | Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) ja Hyvinvointiala Hali ry:n välisessä sovittelussa ei ole saavutettu tulosta. Lakon piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt. Lakko alkaa tiistaina 23.5.2023 kello 00:01 ja se koskee tämän jälkeen alkavia työvuoroja. Lakko päättyy lauantaina 27.5.2023 kello 23:59.

SuPer on huolissaan potilasturvallisuudesta myös lakon aikana22.5.2023 10:50:48 EEST | Tiedote

Hyvinvointiala Hali ry on julkisuudessa toistuvasti väittänyt, että SuPer ei ole rajannut lakon ulkopuolelle akuutin terveyden ja hengen kannalta välttämättömiä työtehtäviä. – Työnantajapuoli ei ole huomautuksista huolimatta lopettanut virheellisten väitteiden kertomista lakon rajaamisesta, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola. SuPer on nimenomaisesti todennut valtakunnansovittelijan luona, työnantajaliitto Hali ry:n läsnä ollessa, että rajaamisesta voidaan keskustella, jos työnantaja tai hyvinvointialue eivät pysty varmistamaan potilasturvallisuutta. Yhtään yhteydenottoa lakon rajaamistarpeista ei ole HALI ry:n suunnalta kuitenkaan tullut. SuPer on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla, ja viime kädessä vastuu on palveluiden ostajalla, eli hyvinvointialueilla ja kunnilla. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluja tuottavan yksikön johto ja hyvinvointialueen vanhustyön johtavat viranhalti

SuPer: Sairaaloiden vuodenosastojen on varauduttava vastaanottamaan vanhuksia lakkojen aikana17.5.2023 15:03:43 EEST | Tiedote

SuPer on antanut lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun. Lakkojen piirissä ovat aikaisemmin ilmoitetut yritykset ja toimipisteet. Ensimmäiset lakot ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja varhaiskasvatuksessa alkavat 23.5. klo 00:01, jos ratkaisuun ei päästä. Työnantajan tulee varautua turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuus lakkojen aikana. Lakkojen aikana asiakkaat on viime kädessä siirrettävä hyvinvointialueen hoidettavaksi. – Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla ja viime kädessä julkisella vallalla eli hyvinvointialueilla ja kunnilla, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja sopimusneuvottelija Jukka Parkkola muistuttavat. – Lainsäädännössä palveluntuottajille asetettuja velvoitteita koskien esimerkiksi henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös työtaistelun aikana. Vanhuspalveluiden järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen ja yksityisen työn

SuPer: Sote ry on antanut lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt17.5.2023 15:03:02 EEST | Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat SuPer, Tehy ja Erto (Sote ry) ovat antaneet tänään lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt. Lakko alkaa torstaina 1.6.2023 klo 00.01 ja koskee lakon aikana alkavia työvuoroja. Lakko päättyy lauantaina 3.6.2023 klo 23.59. Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä. TYÖNANTAJA TYÖYKSIKKÖ PAIKKAKUNTA 1 Kivipuiston Palvelukoti Oy Esperi Palvelukoti Kivipuisto Järvenpää 2 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Brahe Turku 3 Esperi Care Oy Esperi Hoivakoti Pietari Turku 4 Esperi Care Oy Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkka Helsinki 5 Olivia-yhtiöt Oy Esperi Hoivakoti Oskar Kaarina 6 Saga

SuPer on antanut tänään uudet lakkovaroitukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakkovaroitusten piirissä ovat ilmoitetut varhaiskasvatuksen yritykset ja lastensuojelun yksiköt16.5.2023 14:33:02 EEST | Tiedote

Lakkovaroitus varhaiskasvatukseen Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00:01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakon piiriin kuuluvat alla mainittujen konsernien/yritysten/yritysryhmien/yhteisöjen alaisuudessa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella työskentelevien työntekijöiden työtehtävät ja toiminnot, jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Lakon piirissä ovat kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Pilke päiväkodit -konserni Dibber Early Education Finland Oy Pilke päiväkodit Oy Kaunis Kaniini Oy Päiväkoti Kirsikkapuu Oy Nummenharjun Päiväkoti Oy Päiväkoti Hiirulainen Oy Lasten Päiväkoti Sinikello Oy Lasten Päiväkoti Omppu Oy Junior Daycare Oy Pilke playschool Oy Junodel Oy Muksulanmäki Oy Pilke Valonkatu Oy Päiväkoti Kotola Oy The International Childcare & Education Cent

SuPer: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu yksityisellä sosiaalipalvelualalla16.5.2023 12:00:02 EEST | Tiedote

SuPerin, Tehyn ja ERTOn (Sote ry) julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu koko yksityisellä sosiaalipalvelualalla.Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja se päättyy 30.5. klo 13.00. Työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa tämän jälkeen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä. Kiellolla on vaikutuksia muun muassa hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana järjestöjen jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä ei tehdä eikä vuoroja muuteta. – Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen julkisen sektorin vastaavaa työtä tekevien palkoista. Hoitajat siirtyvät julkiselle sektorille tai muille aloille, jos palkkaeroa ei korjata, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo. Neuvotteluja vuoden 2023 palkankorotuksis

SuPer: Työnantajan on varmistettava asiakas- ja potilasturvallisuus yksityisen sosiaalipalvelualan ympärivuorokautisen palveluasumisen lakon aikana5.5.2023 08:49:39 EEST | Tiedote

SuPer on antanut 4. toukokuuta kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen annetun lakkovaroituksen piirissä ovat aikaisemmin ilmoitetut toimipisteet. Lakossa on lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ. Vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelun aikana on työnantajalla. Lainsäädännössä palveluntuottajille (työnantaja) asetettuja velvoitteita koskien esimerkiksi mitoitusta tulee noudattaa myös työtaistelun aikana.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto. SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähihoitajien ja perushoitajien edunvalvontaan.

SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja. SuPeriin kuuluu 85 000 jäsentä.