Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Tiedotteet
2250
Valikko

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina: Kuntien edellytyksiä kohtuuhintaisen asumisen järjestämiseen on vahvistettava31.10.2018 10:00 | Tiedote

- Kunnilla, erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla, on keskeinen vastuu riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon turvaamisessa. Tämän perustana on pitkäjänteinen maapolitiikka ja kaavoitustoimivalta, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliiton asuntopoliittisessa seminaarissa Helsingissä keskiviikkona. Valtion ja kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi edistää ja yhteensovittaa valtion ja kuntien suuria investointeja sekä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. - MAL- sopimuksia on kehitettävä vahvemmaksi yhteistyön välineeksi ja valtion on oltava valmis laajentamaan niitä uusille seuduille. Myös kohtuuhintaista asumista palvelevia infra-avustuksia tarvitaan jatkossakin, muistutti Reina. Maapolitiikan keinovalikoimaa ei tule kaventaa Tällä hetkellä vireillä on lunastuslain muutos, jolla lakkautettaisiin niin sanotut arvonleikkaussäännökset, jotka ovat olennainen osa kuntien maapoliittista keinovali

Vd-posten vid Kommunförbundet söktes av 6 personer26.10.2018 15:54 | Tiedote

KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR 26.10.2018 Får publiceras genast Vd-posten vid Kommunförbundet söktes av 6 personer Posten som verkställande direktör vid Kommunförbundet har inom utsatt tid sökts av följande personer: Harri Jaskari, förvaltningslicentiat Markku Lumio, juris kandidat, vicehäradshövding Minna Karhunen, förvaltningsmagister Päivi Nikander, Master in Public Administration, Master in Civil Engineering Salla Palmi-Felin, filosofie doktor En person vill inte ha sitt namn publicerat. Behörighetsvillkoren för befattningen är högre högskoleexamen, god kännedom om kommunsektorn och gedigen erfarenhet av ledarskap. Anställningen är tidsbegränsad till sju år. Närmare upplysningar: Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 1602
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>