Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Tiedotteet
2118
Valikko

Utredning av professor Petri Kuoppamäki: Ställningen för landskapens nationella servicecenter bör omvärderas i vård- och landskapsreformen16.1.2018 10:01 | Tiedote

Petri Kuoppamäki, professor i företagsjuridik, har på uppdrag av Kommunförbundet, Finlands kommunstiftelse och de kommunägda bolag som producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster utrett hur den föreslagna produktionsmodellen för centraliserade stödtjänster överensstämmer med konkurrenslagstiftningen, EU:s regler för statligt stöd och upphandlingslagstiftningen.

Selvitys: Maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten asema sote- ja maakuntauudistuksessa arvioitava uudelleen16.1.2018 09:58 | Tiedote

Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki on Kuntaliiton, Suomen Kuntasäätiön sekä kuntaomisteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavien yhtiöiden toimeksiannosta selvittänyt ehdotetun keskitettyjen tukipalveluiden tuotantomallin yhteensopivuutta kilpailulainsäädännön, EU:n valtiontukisäännösten ja hankintalainsäädännön kanssa.

Timo Reina: Maankäytön suunnittelujärjestelmän uudistus kannattaisi valmistella parlamentaarisesti12.1.2018 11:13 | Tiedote

Maakuntauudistus muuttaa merkittävästi myös maankäytön ja rakentamisen toimintaympäristöä. Maakunnan ja kunnan yhdyspinnalla tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyön muotoja ja suunnitteluvälineitä. Laajalle maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle on kova tarve, ja sitä valmistelemaan sopisi parhaiten jo tällä vaalikaudella asetettava parlamentaarinen työryhmä, ehdotti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina tänään Jyväskylässä Keski-Suomen liiton seminaarissa

Forskningsprojektet Utilis Sanitas: Den hälsonytta som produceras inom vården bör följas upp1.12.2017 12:04 | Tiedote

– Det finns redan rikligt med information om den hälsonytta som såväl offentliga som privata vårdproducenter åstadkommer. Det krävs ändå arbete för att göra informationen jämförbar och en nationellt enhetlig uppföljning av hälsonyttan saknas, säger Ilkka Vohlonen, professor emeritus vid Östra Finlands universitet, som lett forsknings- och utvecklingsprojektet Utilis sanitas.

Arkitekturarbeten årets bästa gradu-arbeten om kommunen23.11.2017 09:08 | Tiedote

Finlands kommunstiftelse har premierat arkitekten Esko Härkönens arbete "Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa” (En föregripande planerings- och byggprocess i offentliga byggnadsprojekt) som förra årets bästa pro gradu-avhandling med kommunal inriktning. Dessutom får två avhandlingar hedersomnämnanden. Med anledning av Finlands jubileumsår belönas årets pro gradu-avhandlingar med kommunal inriktning med större prissummor än vanligt.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>