Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Tiedotteet
2226
Valikko

Kommunförbundets styrelse godkände förbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023: Det flerdimensionella kommunfältets verksamhetsförutsättningar och självstyrelse måste stärkas18.10.2018 15:14 | Tiedote

Kommunförbundets styrelse har på sitt möte 18.10.2018 godkänt förbundets mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019–2013. Förbundet kommer att ompröva sina mål när landskaps- och vårdreformens framskridande avgjorts. I alla scenarier kommer kommunerna ännu under flera år att ansvara för kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster.

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen öppnade partiledarpanelen på Kommunmarknaden: Sysselsättningsförsöken bör fortsätta – utmaningarna inom den kommunala ekonomin kräver konkreta åtgärder12.9.2018 10:00 | Tiedote

De regionala sysselsättningsförsöken har på ett drygt år gett 10 000 arbetstillfällen för svårsysselsatta och sparat utgifter på 11,5 miljoner euro för arbetsmarknadsstödet. Trots det står regeringen i beråd att avbryta sysselsättningsförsöken i slutet av 2018.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>