Työeläkevakuuttajat TELA ry

Työeläkevakuuttajat TELA ry on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.
Tiedotteet
80
Valikko

Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 2,3 miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä30.11.2017 12:09 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevaroja oli 198,9 miljardia euroa vuoden kolmannen neljänneksen päättyessä. Globaalin talouskasvun kiihtyminen ja siten rahoitusmarkkinoiden positiivinen vire on vuoden 2017 aikana näkynyt työeläkevakuuttajien hyvinä sijoitustuottoina. Varojen määrä nousi kolmannen neljänneksen aikana 2,3 miljardilla. Merkittävä vaikutus on ollut keskuspankkien elvyttävällä rahapolitiikalla. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 1,8 miljardia vuoden toisella neljänneksellä30.8.2017 11:16 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevaroja oli 196,6 miljardia euroa vuoden toisen neljänneksen päättyessä. Vuosi 2017 on sijoittajan näkökulmasta jatkunut myönteisessä vireessä. Toisella neljänneksellä työeläkevarojen määrä nousi 1,8 miljardilla. Positiivinen talouskehitys näkyi erityisesti osakemarkkinoilta saatavissa tuotoissa. Eläkevarojen kasvulla turvataan myös tulevia eläkkeitä. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Kysely: Nykyisellä eläkejärjestelmällä on suomalaisten vahva tuki13.7.2017 09:00 | Tiedote

Valtaosa suomalaisista kannattaa eläketurvan periaatteita eli ansiosidonnaisuutta, koskemattomuutta ja sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen pohjautuvaa rahoitusta. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta kannattaa vahvasti tai jonkin verran näitä periaatteita. Enemmistö, 66 prosenttia, tukee myös kolmikantaista päätöksentekoa. Nämä periaatteet ovat olleet osa suomalaista työeläkemallia jo sen syntyajoilta, 1960-luvulta lähtien.

Työeläkealan it-kulut jatkavat laskusuunnassa16.6.2017 11:02 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä 220 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna it-kulut laskivat lähes 16 miljoonalla eurolla (6,7 %). Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt viidettä kertaa. Koko työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista sekä niiden kehittymisestä. - Kustannustietoinen järjestelmäkehitys tuntuu tuottavan tulosta. It-kulut ovat olleet laskussa koko seurantajakson ajan. Viime vuoden it-kulut olivat lähes 20 % vähemmän kuin vuoden 2012 kulut, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff. Kustannusten lasku on ollut suurinta korvaustoiminnassa ja infrastruktuurikuluissa eli laitteissa, tietoliikenteessä ja käyttöpalveluissa. - Esimerkiksi korvaustoiminnan isot it-investoinnit ovat pääosin valmistuneet, ja käyttöpalveluissa on enenevissä määrin siirrytty pilvipalveluihin, mikä on las

Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä2.6.2017 09:22 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevaroja oli 194,7 miljardia euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen päättyessä. Vuosi on rahoitusmarkkinoihin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta lähtenyt sijoittajan näkökulmasta vahvasti käyntiin. Ensimmäisellä neljänneksellä työeläkevarojen määrä nousi 6,2 miljardilla. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 7,6 miljardilla viime vuonna – kasvu turvaa tulevia eläkkeitä10.3.2017 12:20 | Tiedote

Suomalaisten työeläkevaroja oli vuoden 2016 lopussa 188,5 miljardia euroa. Vaikka vuosi oli sijoittajan näkökulmasta haastava, työeläkevakuuttajat onnistuivat vuoden loppua kohden saamaan hyviä tuottoja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä varojen määrä nousi 4 miljardilla. Vuoden 2015 loppuun verrattuna varojen määrä kasvoi yhteensä 7,6 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Nimitys Telassa: Mauri Kotamäki ekonomistiksi7.12.2016 15:08 | Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Mauri Kotamäki (34) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan ekonomistiksi. Kotamäki työskentelee tällä hetkellä valtiovarainministeriössä erityisasiantuntijana. Työssään hän on osallistunut etenkin työmarkkinoita koskevan lainsäädännön valmisteluun sekä erilaisten vaikutuslaskelmien tekemiseen. Kotamäki on osallistunut myös tuoreimman eläkeuudistuksen arviointiin valtiovarainministeriön osalta. Aikaisemmin Kotamäki on työskennellyt muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Suomen Pankissa. Kotamäen tehtäviin Telassa kuuluvat muun muassa kansantalouteen, sosiaaliturvaan ja erityisesti eläkejärjestelmään liittyvät asiantuntijatehtävät talouden näkökulmasta. Myös julkiseen talouteen ja verotukseen liittyvät aiheet kuuluvat Kotamäen vastuualueisiin. Kotamäki aloittaa Telassa 1.2.2017. Uuden ekonomistin nimityksellä Tela varautuu nykyisen johtavan ekonomistin ensi vuonna tapahtuvaan eläkkeelle siirtymiseen.

KORJAUS: Timo Ritakallio jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana19.4.2016 13:15 | Tiedote

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous. Ritakallio jatkaa puheenjohtajana nyt toista vuotta. Vuosikokous valitsi puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena edustajana toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä. Hallituksen muiden jäsenten kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudelleen tehtäviinsä. Telan hallituksen jäseninä jatkavat näin ollen toimitusjohtaja Stefan Björkman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, toimitusjohtaja Satu Huber

Timo Ritakallio jatkaa Telan hallituksen puheenjohtajana19.4.2016 11:52 | Tiedote

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous. Ritakallio jatkaa puheenjohtajana nyt toista vuotta. Vuosikokous valitsi puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena edustajana toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä. Hallituksen muiden jäsenten kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia, sillä erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudelleen tehtäviinsä. Telan hallituksen jäseninä jatkavat näin ollen toimitusjohtaja Stefan Björkman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, varatoimitusjohtaja Satu H

Elina Laavi Telan yhteiskuntasuhteiden päälliköksi12.4.2016 14:18 | Tiedote

Hallintotieteen maisteri Elina Laavi (34) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntasuhteiden päälliköksi. Laavi työskentelee tällä hetkellä Lahden kaupungin yhteysjohtajana vastaten muun muassa kaupungin edunvalvonnasta sekä työllisyys- ja elinkeinoasioista. Aikaisemmin Laavi on työskennellyt muun muassa ministerin erityisavustajana valtiovarainministeriössä. Lisäksi Laavi toimii tällä hetkellä Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtajana. Laavin tehtäviin Telassa kuuluvat muun muassa sidosryhmäsuhteiden suunnittelu ja koordinointi sekä työeläkealan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Laavi aloittaa Telassa 12.5.2016.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>
Työeläkevakuuttajat TELA ry on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen.