Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. TYJ kehittää työttömyysturvaa ja kassojen toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. Kaikki Suomessa toimivat 26 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.

 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
 • Mäkelänkatu 2 C
 • 00500 Helsinki
 • http://www.tyj.fi
Tiedotteet
32
Valikko

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee3.9.2018 13:20 | Tiedote

Osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa nykyisin työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. Budjettiriihessä sovittiin, että osittain työllistyneen henkilön palkka vaikuttaisi etuuteen vasta, kun se on maksettu. Tämä vähentää etuusmaksatuksen viivästyksiä ja kannustaa näin pienimuotoiseen työhön.

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön8.12.2017 09:56 | Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri5.6.2017 10:58 | Tiedote

Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa vähintään yhtä viikkoa edellisen kolmen kuukauden aikana. Suuruudeltaan leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Yhdessä työttömyyden alussa asetettavien omavastuupäivien kanssa korvauksettomien päivien määrä voisi kasvaa 400 päivän ansiopäivärahakaudella seitsemästä päivästä 20 päivään.

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen7.2.2017 13:36 | Tiedote

Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista henkilöistä sai soviteltua päivärahaa. Kaikkiaan osittain työllistyneiden määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan.

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää26.1.2017 15:19 | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työelämän järjestöjen kanssa mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyvää byrokratiaa ja selkeyttää järjestelmää.

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille15.12.2016 09:18 | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on antanut suosituksensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset. Työnhakuun liittyvistä palveluista vastaisivat yksityiset palveluntarjoajat.
 • 1
 • 2
 • Viimeinen
 • >>

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. TYJ kehittää työttömyysturvaa ja kassojen toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. Kaikki Suomessa toimivat 26 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.

 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
 • Mäkelänkatu 2 C
 • 00500 Helsinki
 • http://www.tyj.fi