Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi

Tiedotteet
136
Valikko

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelusta voi nyt tilata Elossaolotodistuksen ja Asuinpaikkatodistuksen11.4.2019 10:30:00 EEST | Tiedote

Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin yhteisessä VAAKA-hankkeessa toteutettu Todistukset Väestötietojärjestelmästä -palvelu julkaistiin 28.2.2019. Palvelu julkaistaan vaiheittain ja ensimmäisessä vaiheessa palvelusta pystyi tilaamaan Elossaolotodistuksen. Nyt palveluun lisättiin myös Asuinpaikkatodistus ja seuraavaksi vuorossa ovat englannin kieliset todistukset.

The Population Register Centre’s report highlights new solutions for improving the accessibility and coverage of electronic identification8.3.2019 13:30:58 EET | Tiedote

In its report, the Population Register Centre states that current forms of electronic identification do not serve public administration’s all customer groups. The report proposes that the state would produce a new identification method functioning as a smartphone application. The citizens could use this method to identify themselves to access public administration services, as well as in initial electronic identification.

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning8.3.2019 10:00:00 EET | Tiedote

Befolkningsregistercentralen konstaterar i sin utredning att de identifieringslösningar som används i nuläget inte betjänar alla grupper som uträttar ärenden inom den offentliga förvaltningen. I utredningen föreslås att staten ska producera ett nytt identifieringsverktyg som fungerar som en smarttelefonapplikation och som kan användas för att identifiera sig i tjänster inom den offentliga förvaltningen och för elektronisk inledande identifiering. Befolkningsregistercentralen överlämnade en utredning över medborgarnas alternativ för elektronisk identifiering till finansministeriet den 8 mars 2019.

Väestörekisterikeskuksen selvitys nostaa esille uusia ratkaisuehdotuksia sähköisen tunnistamisen saavutettavuuden ja kattavuuden parantamiseksi8.3.2019 10:00:00 EET | Tiedote

Väestörekisterikeskus toteaa selvityksessään, että nykyisin käytössä olevat tunnistusratkaisut eivät palvele kaikkia julkishallinnossa asioivia ryhmiä. Selvityksessä ehdotetaan, että valtio tuottaisi uuden älypuhelinsovelluksena toimivan tunnistusvälineen, jota voisi käyttää julkishallinnon palveluihin tunnistautumiseen sekä sähköiseen ensitunnistamiseen. Väestörekisterikeskus luovutti selvityksen kansalaisten sähköisen tunnistautumisen vaihtoehdoista valtiovarainministeriölle perjantaina 8.3.2019.

Hiihtohaaste sai 21 666 suomalaista luopumaan viranomaisten lähettämästä paperipostista – vielä ehdit saada veroilmoituksen sähköisenä6.3.2019 11:00:58 EET | Tiedote

Verohallinto ja Väestörekisterikeskus kampanjoivat helmikuussa sähköisen viranomaisasioinnin puolesta hiihtohaasteella: jos 100 000 suomalaista ottaa helmikuun loppuun mennessä käyttöön Suomi.fi-viestit, hiihtävät virkamiehet vapaa-ajalla 10 000 kilometriä. Vaikka tavoitteeseen ei päästy, tempauksen aikana käyttöönottavien henkilöiden määrä kaksinkertaistui edellisiin kuukausiin verrattuna. Hiihtohaasteen heittäjät toivovat, että mahdollisimman moni ottaisi Suomi.fi-viestit käyttöön ennen 20. maaliskuuta, jotta niin montaa veroilmoitusta ei tarvitsi lähettää paperipostissa.

Den offentliga förvaltningens eget D9-team för kundorienterad utveckling hjälper att utforma ett smidigare samhälle1.3.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Befolkningsregistercentralen har stärkt det totala stödet för digitalisering med experttjänster för servicedesign. Den offentliga förvaltningens organisationer har tillgång till D9-teamets stöd redan i början av sina projekt. D9-teamet verkade tidigare vid Statskontoret. Teamet erbjuder stöd till exempel vid kundorienterad förnyelse av organisationens verksamhet och processer samt vid utmaningar med digitalisering.

Julkishallinnon oma asiakaslähtöisen kehittämisen D9-tiimi auttaa muotoilemaan yhteiskunnasta sujuvamman1.3.2019 09:00:00 EET | Tiedote

Väestörekisterikeskus on vahvistanut digitalisaation tukikokonaisuuttaan palvelumuotoilun asiantuntijapalveluilla. Julkishallinnon organisaatiot voivat hyödyntää aikaisemmin Valtiokonttorissa toimineen D9-tiimin tukea jo hankkeiden alkuvaiheessa. Tiimi tarjoaa tukea esimerkiksi organisaation toiminnan ja prosessien asiakaslähtöisessä uudistamisessa sekä digitalisaatioon liittyvissä haasteissa.

Virastojen hiihtotempaus on saanut yli 10 000 kansalaista ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön – Veroilmoituksen saa sähköisesti, jos toimii helmikuussa19.2.2019 08:39:35 EET | Tiedote

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura haastoivat suomalaisia ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit helmikuun alussa. Tavoitteena on saada suomalaiset luopumaan paperisesta viranomaispostista, sillä sähköinen asiointi säästää kustannuksia ja luontoa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi