Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi

Tiedotteet
120
Valikko

Skidkampanj för ämbetsverken: Om 100 000 medborgare övergår till elektronisk kommunikation med myndigheterna skidar tjänstemännen 10 000 kilometer8.2.2019 07:00:00 | Tiedote

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar alla finländare att avstå från pappersposten från myndigheterna. Om 100 000 finländare tar i bruk Suomi.fi-meddelandena före utgången av februari, lovar Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari och Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura att de och deras tjänstemän skidar 10 000 kilometer i vinter.

State employees take up skiing: If 100,000 citizens activate electronic messages from the authorities, the authorities promise to ski 10,000 kilometres8.2.2019 07:00:00 | Tiedote

The Population Register Centre and the Finnish Tax Administration invite Finnish citizens to move to electronic communication with state authorities instead of paper mail. If 100,000 Finns activate the Suomi.fi Messages service by the end of February, Population Register Centre Director General Janne Viskari and Tax Administration Director General Markku Heikura, together with their colleagues, promise to clock up 10,000 kilometres on cross-country skis.

Virastojen hiihtotempaus: Jos 100 000 kansalaista siirtyy sähköiseen viranomaisasiointiin, virkamiehet hiihtävät 10 000 kilometriä8.2.2019 07:00:00 | Tiedote

Väestörekisterikeskus ja Verohallinto haastavat suomalaiset luopumaan viranomaisten lähettämästä paperipostista. Jos 100 000 suomalaista ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit helmikuun loppuun mennessä, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari ja Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura virkamiehineen hiihtävät 10 000 kilometriä.

Uudet turvallisuusalojen virkamerkit ja henkilökortit käyttöön joulukuussa5.12.2018 16:30:04 | Tiedote

Sisäministeriön ja valtionvarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit ja henkilökortit uudistuvat joulukuussa. Väestörekisterikeskus kilpailutti vuonna 2017 organisaatiokorttien tuottamiseen liittyvät palvelunsa ja osana tätä kilpailutusta myös Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisen käyttämät organisaatiokortit. Väestörekisterikeskus myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut organisaatiokortit sekä varmenteet ja takaa organisaatioiden tietoturvallisen sähköisen asioinnin.

Den offentliga förvaltningens beredskap för hantering av säkerhetsöverträdelser allt bättre efter TAISTO18-övningen29.11.2018 09:00:00 | Tiedote

TAISTO18-övningen satte ministeriernas, ämbetsverkens, kommunernas, högskolornas och social- och hälsovårdsaktörers verksamhet på prov i november. Det framgick att beredskapen att hantera hot mot informationssäkerheten och avvikelser i dataskyddet genom organisationernas egna administrativa processer var bra, men det fanns även att förbättra bland annat inom kriskommunikationen, personalutbildningen och hanteringen av informationssäkerhetsuppdateringar.

Julkishallinnon valmius tietoturvaloukkausten hoitoon on TAISTO18-harjoituksen myötä entistä parempi29.11.2018 09:00:00 | Tiedote

TAISTO18-harjoitus laittoi ministeriöiden, virastojen, kuntien, korkeakoulujen ja sote-toimijoiden toiminnan testiin marraskuussa. Selvisi, että valmius hallita tietoturvauhkia ja tietosuojapoikkeamia on organisaatioiden omien hallinnollisten prosessien osalta melko hyvä, mutta parannettavaakin löytyy muun muassa kriisiviestinnästä, henkilöstön koulutuksesta ja tietoturvapäivitysten hallinnasta.

Kutsu medialle 29.11.: Miten Suomen julkisen hallinnon organisaatiot pärjäisivät tietoturvan ja tietosuojan ollessa uhattuna?23.11.2018 09:35:36 | Kutsu

Marraskuun aikana Suomen julkinen hallinto on harjoitellut tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisessä TAISTO18-harjoituksessa. Harjoitukseen osallistui lähes 250 organisaatiota neljänä eri harjoituspäivänä. TAISTO18-harjoituksessa organisaatioiden tehtävänä oli toimia harjoituspäivän ajan kuin oikeassa tilanteessa, jossa organisaation tietojärjestelmään on murtauduttu ja henkilötietoja on vuodettu luvatta verkkoon.

Mobile certificates are worth using – The rapid advance of digitalisation highlights the importance of trustworthy identification21.11.2018 09:30:00 | Tiedote

The Population Register Centre has tendered the strong identification trust network for processing identification for public government digital services and made agreements with banks on the use of banking codes as an identification tool. Through these agreements, citizens will in future be able to sign into public government digital services using a mobile certificate or banking codes. In addition, it will be possible to sign into services using the Citizen Certificate on personal identity cards issued by the police.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Ylläpidämme ja kehitämme maamme tärkeintä tietovarantoa, väestötietojärjestelmää, ja tarjoamme väestötietojärjestelmään pohjautuvia tietopalveluja viranomaisille sekä yrityksille. Vastaamme varmennetun sähköisen asioinnin tuottamisesta Suomessa.

Tuotamme ja kehitämme Suomi.fi-palveluja kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Palvelujen muodostama kansallinen palveluarkkitehtuurikokonaisuus luo perusedellytykset julkisten sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnille. Vaalitehtävistä vastuullamme ovat mm. äänioikeusrekisterin ja ehdokasrekisterien luominen, äänioikeusilmoitusten toimittaminen ja äänestyspaikkapalvelun tuottaminen. www.vrk.fi