Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Edistämme digitaalista yhteiskuntaa tuottamalla ja kehittämällä sähköisen asioinnin tukipalveluja kansalaisten ja julkisen hallinnon käyttöön. Lisäksi olemme yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Väestörekisterikeskus ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Tarjoamme väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja sekä hoidamme vaalitehtäviä.
Tiedotteet
73
Valikko

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax först att gå med: Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar5.12.2017 13:59 | Tiedote

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten. Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) är den första organisationen som introducerat den här möjligheten.

KaPA-programmet underskred budgeten - Suomi.fi-tjänsterna färdiga inom utsatta tiden28.11.2017 14:46 | Tiedote

OwalGroups oavhängiga slutbedömning av programmet för genomföring av en nationell servicearkitektur (KaPA) är färdig. Programmet anses ha varit framgångsrikt bland annat i fråga om realistiska målsättningar, tidsplanen och resurserna. Programmet genomfördes till ett lägre pris än vad som budgeterats och Suomi.fi-tjänsterna som skapats inom programmet blev färdiga inom den utsatta tiden.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>
Väestörekisterikeskus toteuttaa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa kansallista palveluarkkitehtuuria. Edistämme digitaalista yhteiskuntaa tuottamalla ja kehittämällä sähköisen asioinnin tukipalveluja kansalaisten ja julkisen hallinnon käyttöön. Lisäksi olemme yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Väestörekisterikeskus ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Tarjoamme väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja sekä hoidamme vaalitehtäviä.