Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Syyskuun lopun päällystystöitä Lounais-Suomessa24.9.2021 15:43:41 EEST | Tiedote

Tienpäällystystöitä jatketaan syyskuun viimeisellä viikolla valtatiellä 1 Kaarinassa välillä Raadelma-Kirismäki. Keskiviikkona ja torstaina 29.–30.9. jyrsitään ja päällystetään Pukkilan ylikulkusiltojen tulopenkereitä. Työ toteutetaan yksi ajokaista kerrallaan, joten toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työtä tehdään päiväaikaan alkaen vasta aamuruuhkien jälkeen klo 9:00, mutta päiväaikaankin saattaa silti aiheutua ruuhkautumista. Päällystystöiden valmistuttua työtä jatketaan lokakuussa sillan liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen uusimisella.

Arbetslöshetsgraden under 10 procent i Egentliga Finland21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 22 700 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar arbetslösheten vanligen minska rätt kraftigt och så gick det även nu med en minskning på 3 500 personer. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 4 900 personer (18 %), dvs. snabbare än i hela landet generellt (15 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 900 jämfört med föregående år. I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,9 %, vilket är 2,1 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (10,7 %). I augusti var antalet arbetslösa mycket mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Den största skillnaden jämfört med året innan var i Nystadsregionen (28 %) och den minsta i Åboregionen (16 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (10,6 %) och Åbo stad (13,5 %). Den lägsta

Työttömyysaste painui Varsinais-Suomessa alle 10 prosentin21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 22 700 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä supistuu suhteellisen voimakkaasti kuten tapahtui nytkin 3 500 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 900 henkilöllä (18 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (15%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 900 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,9 % eli 2,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,7 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 10 alueella koko maan vauhtia (=15 %) nopeampaa. Hitainta supistuminen oli Kainuussa (8%) ja Uudellamaallakin se oli (10%) samalla kun Ahvenanmaalla työttömien määrä aleni vauhdikkaammin (46

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins15.9.2021 08:49:17 EEST | Tiedote

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua nopeutetaan Saaristotiellä Kaarinassa15.9.2021 08:48:35 EEST | Tiedote

ELY-keskus on käynnistänyt 2021 vuoden alusta tiesuunnitelman laatimisen mt 180 (Saaristotie) parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto. Hankkeen yleissuunnitelma on laadittu nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Hankkeessa on mukana Kuusistonsalmen sillan uusiminen. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua aiotaan nopeuttaa sillan erikoistarkastusten tulosten vuoksi. Kuusistonsalmen sillalle haetaan nyt nopeampaa toteutusvalmiutta. Mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023, eikä toteutusaikataulusta ei ole tietoa.

Elo-syyskuun vaihteen päällystystöitä Lounais-Suomessa30.8.2021 14:03:54 EEST | Tiedote

Tienpäällystystöitä jatketaan elo-syyskuun vaihteessa valtatiellä 8 väleillä Lemmi-Katinhäntä, Laitila-Varhokylä ja Unaja-Kortela. Laitilassa päällystetään myös maantien 12489 eli Salontien itäpäätä ja kantatien 43 varrelta jalankulku- ja pyöräilytietä välillä Ilomäentie-Matikankuja. Somerolla päällystetään maantietä 2810 välillä Helsingintie-Joensuuntie. Satakunnassa päällystetään myös maantietä 2453 välillä Arantila-Harjavalta sekä Otsolan maantietä 12542 ja 12544 Honkilahti.

Cykelförhållandena förbättras på Skärgårdens lilla ringväg30.8.2021 13:10:00 EEST | Tiedote

På Skärgårdens lilla ringväg utvecklas cykelförhållandena. Under sommaren 2021 fick den lilla ringvägen skyltar för cykling i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Befintliga gång- och cykelleder förbättrades genom att förnya beläggningen i Pargas samt genom att bredda och belägga ledavsnittet före Nagu färjfäste med stenaska. Längs den lilla ringvägen installeras snabbservicepunkter för cyklar, av vilka en del redan har kommit på plats. Också andra förbättringar är på kommande. Förbättringarna genomförs med samfinansiering från NTM-centralen i Egentliga Finland samt Nådendal och Pargas och de är en del av avtalet mellan staten och kommunerna i Åbo stadsregion om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet).

Pyöräilyolosuhteet paranevat Saariston Pienellä Rengastiellä30.8.2021 13:08:16 EEST | Tiedote

Saariston pienellä rengastiellä kehitetään pyöräilyn olosuhteita. Kesän 2021 aikana pienelle rengastielle saatiin uuden tieliikennelain mukaiset pyöräilyn opasteet. Olemassa olevia jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannettiin uusimalla päällystettä Paraisilla sekä leventämällä ja päällystämällä kivituhkapintainen väyläosuus ennen Nauvon lauttarantaa. Pienen rengastien varrelle asennetaan pyörien pikahuoltopisteitä, joista osa on jo saatu paikoilleen. Myös muita parannuksia on tulossa. Parannukset toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Naantalin ja Paraisten yhteisrahoituksella ja ne ovat osa valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta (MAL-sopimus).

En av Rävsundsbrons reservruttsförbindelser testas 26.8 som en del av uppdateringen av reservruttsplanen24.8.2021 12:19:00 EEST | Tiedote

Rävsundsbron är den enda fasta förbindelsen till Åbolands skärgård. Därför har man utarbetat en separat beredskapsplan för den händelse att det av någon anledning blir omöjligt att färdas på bron. Reservruttsplanen uppdateras för närvarande. I samband med uppdateringen av planen testas användningen av landsvägsfärjor som ett sätt att ordna en alternativ trafikrutt. Färjförbindelserna testas nästa torsdag den 26 augusti. Övningen medför inga ändringar eller olägenheter för den övriga trafiken. Färjetrafiken på Skärgårdsvägen fungerar normalt under övningen.

Kirjalansalmen sillan erästä varareittiyhteyttä testataan 26.8. osana varareittisuunnitelman päivitystä24.8.2021 12:18:49 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen silta on ainut kiinteä yhteys Turunmaan saaristoon. Siksi on laadittu erillinen varautumissuunnitelma siltä varalta, että jostain syystä sillalla kulku estyy. Varareittisuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Osana suunnitelman päivitystä testataan maantielauttojen käyttöä erään vaihtoehtoisen liikennereitin järjestämiseksi. Lauttayhteyksiä testataan ensi torstaina 26.8. Harjoituksesta ei aiheudu muutoksia tai liikennehaittaa muulle liikenteelle. Saaristotien lauttaliikenne toimii harjoituksen aikana normaalisti.

Nystadsregionen har nästan hälften mindre arbetslösa än i fjol24.8.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av juli 26 200 arbetslösa arbetssökande. I juli brukar arbetslösheten vanligen öka och så gick det även nu då den ökade med 800 personer. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 7 000 personer (21 %), dvs. snabbare än i hela landet generellt (17 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 5 400 jämfört med föregående år. I slutet av juli var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,4 %, vilket är 3,1 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,3%). I juli var antalet arbetslösa mycket mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Den största skillnaden jämfört med året innan var i Nystadsregionen (49 %) och den minsta i Åboregionen (18 %). Tarkempaa tietoa: www.temtyollisyyskatsaus.fi - kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paik

Vakka-Suomessa työttömien määrä lähes puolittunut viime vuodesta24.8.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 26 200 työtöntä työnhakijaa. Heinäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa kuten tapahtui nytkin 800 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 7 000 henkilöllä (21 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (17%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 5 400 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,4 % eli 3,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,3 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 10 alueella koko maan vauhtia (=17 %) nopeampaa. Hitainta supistuminen oli Hämeessä (10%) ja Uudellamaallakin se oli (12%) samalla kun Ahvenanmaalla työttömien määrä aleni vauhdikkaammin (45%). Ahvenanmaan jälkeen

Varsinais-Suomen ELY-keskus purkaa Turussa ysitien ylittävän Moision risteyssillan 21.–22.8.16.8.2021 11:10:19 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus purkaa Turussa valtatien 9 ylittävän Moision risteyssillan. Siltaan törmätään useita kertoja vuodessa ja sillan alkuperäistä maatalouden käyttötarvetta ei enää ole. Sillan purkutyöt aloitetaan tänään kannen päällysteen poistolla ja muilla valmistelevilla töillä. Näistä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Varsinainen sillan purkutyö suoritetaan lauantai illan ja sunnuntain aikana. Tällöin liikenne ohjataan kiertotielle Lentoasemantien, Moisiontien, Moision koulutien ja Paattistentien kautta. Seuraavalla viikolla (vk 34) vt 9 liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle suuntaansa purkujätteiden käsittelyn ja poiskuljetuksen vuoksi.

Viikon 32 päällystyskohteita6.8.2021 13:00:14 EEST | Tiedote

Kouluvuoden aloitusviikolla Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa päällystetään valtatietä 8 Laitilassa Nästin kohdalla. Muita päällystyskohteita ovat maantie 189 Naantalin Rymättylässä välillä Poikko-Mäensyrjä, Salossa maantiet 2410 Kitula-Kiikala ja 12227 Kiikala-Oinasjärvi, Somerolla Salkolan maantien 13508 länsipää sekä Eurajoella Luvian maantietä 2640 ja osa maantiestä 12858. Merikarvialla päällystetään Alakylän maantietä vajaan kilometrin matkalla.

Lomautukset vähenivät edelleen kesäkuussa27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 25 300 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa kuten nytkin 1 200 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 9 400 henkilöllä (27 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (24%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 7 200 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,1 % eli 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,1 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 10 alueella koko maan vauhtia (=24 %) nopeampaa. Varsinais-Suomessa työttömien määrä väheni kaikissa seutukunnissa. Alin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (7,2%). Työttömyysaste oli Manner-Suomessa sitä alemmalla ta
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.