Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Keskikesän päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa1.7.2022 13:15:17 EEST | Tiedote

Yleisimmän kesälomakauden liikenteellisesti merkittävin tienpäällystyskohde lounaisessa Suomessa sijaitsee Salossa. Valtatietä 1 päällystetään Uskelanjoen ja Isokylän moottoritietunneleiden länsipään välillä. Työ toteutetaan viikolla 28 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välisenä aikana. Liikenne ohjataan työkohteen ohitse yhdellä kaistalla ja tästä saattaa hiljaisemmankin liikenteen aikana aiheutua ruuhkautumista ja jonoja.

Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi1.7.2022 11:12:13 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneissa korjaustöissä seuraavana on vuorossa sillan kansirakenteiden uusiminen. Kansirakenteiden uusimistöiden ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja liikennekatkon oli määrä alkaa 4.7. Liikennekatkon aikataulua joudutaan kuitenkin siirtämään myöhemmäksi. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar30.6.2022 09:58:48 EEST | Tiedote

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu30.6.2022 09:55:00 EEST | Tiedote

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista27.6.2022 09:12:42 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY keskus asensi kiinteän pyöräilylaskurin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylille Piispanristille toukokuussa 2020. Kahden vuoden laskentatulosten perusteella voidaan pyöräilijämäärissä havaita selkeä vuodenaikavaihtelu. Myös arkiliikenteen ja viikonlopun pyöräilijäjakauma on aivan erilainen ja lisäksi säätilat vaikuttavat merkittävästi pyöräilijämääriin. Kesäisin maantien 110 vartta pyöräilee päivittäin noin 1200 pyöräilijää päivässä, arkisin hieman enemmän ja viikonloppuisin vähän vähemmän. Vuonna 2021 pyöräilijälaskuri rekisteröi yhteensä lähes 250 000 pyöräilijää.

Kesäkuun lopun päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (vko 26)23.6.2022 10:38:28 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat juhannuksen jälkeisellä viikolla Koski Tl:ssä maanteillä 12345 (Takatalo) ja 12347 (Tapala) sekä Porissa maantiellä 12858 Vähärauma-Viasvesi ja Pinomäen maantiellä 12871. Päällystystöitä valmistelevia tienparannustöitä tehdään näiden kohteiden lisäksi Salossa maantiellä 1870 välillä Suomusjärvi-Kisko, Raumalla maantiellä 2052 Rauma-Suontaka ja Murtamon maantiellä 12655 sekä Nakkilassa maantiellä 12885 Masia/Tervasmäki.

Joenperän siltatyömaalla Mynämäellä ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle 4.7.2022 alkaen21.6.2022 10:14:45 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneet korjaustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Sillan kansirakenteen uusimistöiden vuoksi ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle 4.7. alkaen n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Katkon aikana jalankulkijoiden käytössä on kulku työmaan läheisyydessä.

Arbetslösheten i Egentliga Finland ökade något i maj21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av maj 19 600 arbetslösa arbetssökande. I maj brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med april, men denna gång ökade det med 200 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 4 600 personer (19 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (22 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 2 300 (67 %) personer jämfört med året innan.I slutet av maj var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 2,1 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (8,9 %). I maj var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åboland (25 %) och den minsta skillnaden i Loimaa ekonomiska region (15 %).Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (9,1 %) och Åbo stad (11,9 %).

Varsinais-Suomen työttömyys kääntyi lievään nousuun toukokuussa21.6.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 19 600 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä supistuu yleensä huhtikuuhun verrattuna mutta tällä kertaa määrä kasvoi 200 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 600 henkilöllä (19 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (22%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 2 300 (67%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 % eli 2,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (8,9 %). Toukokuussa työttömiä oli reilusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turunmaan seutukunnassa (25%) ja pienin Loimaan seutukunnassa (15%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,1 %) sekä Turun kaupungissa (11,9 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,6 %) sek

Saariston lauttaliikenne kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta20.6.2022 12:10:32 EEST | Tiedote

Kuten muussakin maantieliikenteessä, myös lautta- ja lossiliikenteessä sähkö- ja hybridiratkaisut yleistynevät tulevaisuudessa. Lauttaliikenteessä tienpitäjän pitkän aikavälin tavoitteena onkin parantaa liikenteen energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä valtakunnallisesti vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuosien 2010–2015 keskiarvotasosta.

Autolla Saariston Rengastiellä? Nämä kannattaa huomioida matkan suunnittelussa20.6.2022 12:09:25 EEST | Tiedote

Saaristossa liikkuessa on hyvä ottaa huomioon maantielauttojen mahdollinen rajallinen kapasiteetti ja ruuhkat. Houtskari-Iniö-välillä liikennöi kesäkaudella avustettu yhteysalusreitti, joka on maksullinen. Houtskari-Iniö-välillä on päivittäin vain 4–5 lähtöä kumpaankin suuntaan ja tämä tulee huomioida matkaa suunniteltaessa. Saaristoliikenteen aikataulut löytyvät kootusti Lautta.net-palvelusta.

Pyörällä Saariston Rengastiellä? Ehdottomasti!20.6.2022 12:01:01 EEST | Tiedote

Saariston Rengastie on kiva kiertää myös pyöräillen. Elämys on ainutlaatuinen ja tarjoaa monenlaisia maisemia ja nähtävyyksiä. Isolla Rengastiellä on pyöräiltävää parisen sataa kilometriä ja Pienellä Rengastiellä pituutta on noin 120 kilometriä. Reitti on kuljettavissa ympäri pyöräillen vain kesäkaudella. Muistathan pyöräilyreissua suunnitellessasi saaristoliikenteen aikataulut, jotka löytyvät Lautta.net-reittioppaasta.

Päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa juhannusviikolla (vko 25)17.6.2022 12:02:32 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat juhannusviikolla Kuusjoen Ylikulman ja Kosken Tl välillä maantiellä 12344 sekä Porissa Pinomäen maantiellä 12871. Päällystystöitä valmistelevia tienparannustöitä tehdään näiden kohteiden lisäksi Salossa maantiellä 1870 välillä Suomusjärvi-Kisko, Loimaalla Metsämaan maantiellä 12624, Raumalla Murtamon maantiellä 12655, Porissa maantiellä 12858 Vähärauma-Viasvesi sekä Nakkilassa maantiellä 12885 Masia/Tervasmäki.

Suuri tierumpu uusitaan Uudessakaupungissa maantiellä 196 ja liikenne ohjataan pitkälle kiertotielle15.6.2022 16:11:18 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii huonokuntoisen tierummun maantiellä 196 Suurikkalan eteläpuolella (Raumantie 734) kesäkuussa viikkojen 25 ja 26 aikana. Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan rummun uusimisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille 20.6 - 22.6.2022. Kiertoreitin pituus on noin 22 km. Liikennekatkon aikana muutama joukkoliikenteen pysäkki on myös pois käytöstä.

Päällystystöitä tällä viikolla (vko 24)13.6.2022 08:54:21 EEST | Tiedote

Päällystystöitä tehdään kesäkuun toisella viikolla Kuusjoen Ylikulman ja Kosken Tl välillä maantiellä 12344, Euran Kiukaisissa Markkulankulman maantiellä 12788 sekä Huittisissa maantiellä 12941 Karhiniemessä. Päällystystöitä valmistelevia tienparannustöitä tehdään näiden kohteiden lisäksi Loimaalla Metsämaan maantiellä 12624, Raumalla Murtamon maantiellä 12655 sekä Porissa Pinomäen maantiellä 12871.

Liikenneturvallisuutta parannetaan Harjavallassa rakentamalla kiertoliittymä kt 43 ja vt2 ramppiliittymän ja Liikuntatien risteykseen2.6.2022 11:37:43 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa kantatien 43 (Eurantie) ja valtatien 2 ramppiliittymän ja Liikuntatien risteysalueen turvallisuuden parantamiseen tähtäävät rakennustyöt. Vilkkaasti liikennöidyssä kohteessa on tapahtunut kohtuullisen paljon liikenneonnettomuuksia, joiden määrää voidaan vähentää rakentamalla kohdalle kiertoliittymä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.