Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Paraisilla Vånontien kunto sapettaa tienkäyttäjiä, tietä hoidetaan sääolosuhteiden sallimissa rajoissa23.6.2021 14:58:20 EEST | Tiedote

ELY-keskus on saanut paljon palautetta tienkäyttäjiltä Paraisten Vånontien kunnosta. Vånontietä (mt 12027) käytetään Lillholmenin siltatyön aikaisena kiertotienä ja se on lisännyt huomattavasti Vånontien liikennemäärää. Vånontie on soratie ja sorateiden kunto vaihtelee tyypillisesti sääolosuhteiden mukaan. Sorateiden kunnossapito on haastavaa suurilla liikennemäärillä. Liikennemäärän kasvu on kuitenkin väliaikaista Vånontiellä, eikä tielle sen vuoksi tulla tekemään merkittäviä parannustöitä. Vånontietä hoidetaan hoitourakoitsijoiden toimesta soratienä. Urakoitsija on korjannut pahimmat paikat maanantain ja tiistain aikana.

Nedgången i antalet permitterade minskar arbetslösheten snabbt22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av maj 24 200 arbetslösa arbetssökande. I maj brukar arbetslösheten vanligen öka något, men denna gång minskade det med 1 200 personer på grund av det minskade antalet permitteringar. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 11 200 personer (32 %), dvs. snabbare än i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes minskningen av antalet arbetslösa i huvudsak av en minskning av antalet permitterade. Antalet permitterade minskade med 9300 i Egentliga Finland. I slutet av maj var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 10,6 %, vilket är 4,8 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (11,4 %). Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. Förändringen grundade sig i huvudsak på den stora minskningen i antalet permitterade. På 12 områden minskade antalet arbetslösa snabba

Lomautusten purkautuminen laskee työttömyyttä vauhdikkaasti22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 24 200 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä lievästi kasvaa mutta nyt määrä väheni 1 200 hengellä purkautuneiden lomautusten johdosta. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 11 200 henkilöllä (32 %) eli ripeämmin kuin koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän aleneminen oli pääosin lomautettujen määrän vähenemistä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 9 300 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,6 % eli 4,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (11,4 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 12 alueella koko maan kasvuvauhtia (=31 %) nopeampaa. Varsinais-Suomessa työttömien määrä vähen

Ändringar i kollektivtrafikens periodbiljetter på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko18.6.2021 16:17:36 EEST | Tiedote

Praxis för periodbiljetter för busslinjer utanför Åbo stadsregion håller på att förändras. Matkahuolto avslutar försäljningen av regionbiljetten till Åbo 30.6 och ersätter dem med ersättande produkter. En ny säsongsprodukt på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko är Seutu+. Med periodprodukten kan man resa både på baslinjen och i Fölis trafik i Åbo stadsregion. Ändringarna gäller inte Föli-områdets biljettprodukter.

Joukkoliikenteen kausilippumuutoksia Paraisten, Paimion, Auran ja Mynämäki-Nousiainen-Masku linjoilla17.6.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Turun kaupunkiseudun ulkopuolisten linja-autolinjojen kausilippukäytännöt ovat muuttumassa. Matkahuolto lopettaa Turun seutulipun myynnin 30.6 ja tilalle tulee korvaavia tuotteita. Uusi kausituote Paraisten, Paimion, Auran ja Mynämäki-Nousiainen-Masku linjoilla on Seutu+. Kausituotteella voi matkustaa sekä peruslinjalla että Turun kaupunkiseudun Fölin liikenteessä. Muutokset eivät koske Föli-alueen lipputuotteita.

Kraapin silta ja Kraapin kevyen liikenteen silta uusitaan teräsputkisiltana Pöytyän Kyrössä maantiellä 2253 (Ollilantie)17.6.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Pöytyällä (Kyrö) maantiellä 2253 (Ollilantie) sijaitsevan Kraapin sillan ja Kraapin kevyen liikenteen sillan uusimistyöt 28.6.2021. Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Työn aikana ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle 5. - 15.7.2021. Kiertotie on viitoitettu maanteiden 12458 (Karvionkulmantie) ja 2250 (Kyröntie) kautta. Jalankulkijoiden käytössä on rakennustöiden ajan kulku työmaan läpi.

Tienvarsilla niitetään kesäkuusta elokuun loppuun - tänä kesänä tienvarsikasvillisuuden kasvu on ollut runsasta11.6.2021 12:43:14 EEST | Tiedote

Tienvarsien niitot ovat alkaneet kesäkuun alussa, ja niittoja jatketaan elokuun loppuun saakka. Viherhoitoluokasta riippuen tienvarsia niitetään 1–4 kertaa kesässä. Suurin osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teistä niitetään kertaalleen pääasiassa juhannuksen ja elokuun lopun välisenä aikana. Kasvuolosuhteet vaihtelevat vuosittain, mikä vaikuttaa niittoaikatauluihin ja -kertoihin. Tänä kesänä tienvarsikasvillisuuden kasvu on ollut erityisen runsasta.

Ensi viikon päällystyskohteita11.6.2021 08:31:30 EEST | Tiedote

Viikolla 24 päällystetään uudelleen mm. maantie 12697 eli Vankilantie Säkylässä välillä Karhia-Vuorenmaa. Kapealla Vankilantiellä Säkylässsä joudutaan tie sulkemaan läpikulkevalta liikenteeltä päällystystyön takia tiistaina 15.6. yhden päivän ajaksi. Lisäksi päällystystyöt jatkuvat usealla kohteella mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä ja valtatiellä 9 Loimaan ja Metsämaan välillä.

Tällä viikolla tehdään päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä7.6.2021 14:34:06 EEST | Tiedote

Maanantai-iltana 7.6.2021 alkavat päällystystyöt E18 moottoritiellä Kaarinan Raadelman ja Turun Skarppakullan välillä. Tie on päällystettävällä kohteella nelikaistainen. Päällystystöitä tehdään vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystyöt tehdään ilta- ja yöaikaan ja kestävät kesäkuun loppuun asti. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Kasitien bussilinjoille 117–119 uusi liikenteenharjoittaja, parannuksia lipputuotteisiin4.6.2021 08:50:13 EEST | Uutinen

Bussilinjojen 117–119 Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku liikenteenharjoittaja vaihtuu kesäaikataulukauden alusta. LS-Liikennelinjat Oy (ent. TLO Oy) voitti liikennettä koskevan kilpailutuksen ja aloittaa liikennöinnin 7.6.2021. Linjastorakenne ja aikataulut ovat pitkälti samantyyppiset kuin ennenkin, mutta lipputuotteisiin tulee muutamia parannuksia. Kertalippujen hinnat alenevat ja kausilippu mahdollistaa jatko- ja vaihtomatkat Föli-alueella yhdellä ja samalla tuotteella aiemman kahden kortin sijasta.

Kimitoöns och Pargas trafiksäkerhetsplaner färdiga - siktar på fem stjärnor i trafiksäkerhet3.6.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Kimitoöns kommuns och Pargas stads trafiksäkerhetsplaner färdigställdes i december 2020. Syftet med planerna är att på bred front ta fram sätt att förbättra trafiksäkerheten. Målsättningen är att uppnå en s.k. nollvision i antalet omkomna och skadade i trafikolyckor, men också i invånarnas otrygghetskänsla. Målen för utvecklingen av trafiksäkerheten och planeringen av åtgärder har under arbetets gång speglats mot kriterierna i en s.k. stjärnklassificering för en trafiksäker kommun, och målsättningen är att båda kommunerna uppnår en nivå om 4–5 stjärnor av 5 under de närmaste åren.

Paraisten ja Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuneet - tavoitteena viiden tähden liikenneturvallisuus!3.6.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2020. Suunnitelmissa on etsitty laaja-alaisesti keinoja liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa niin sanottu nollavisio sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien, mutta myös koetun turvattomuuden osalta. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteita ja toimenpidesuunnittelua on peilattu läpi työn ns. Liikenneturvallinen kunta -tähtiluokituksen kriteeristöön ja tavoitteena on, että jo lähivuosina molemmat kunnat saavuttavat tähtiluokan 4–5/5.

Tievalaistustöitä alkamassa kantatiellä 43 Eurassa ja valtatiellä 9 Turussa3.6.2021 09:56:26 EEST | Tiedote

Kantatielle 43 rakennetaan uutta tievalaistusta välille vt 12 ja mt 209 liittymien välille noin 10 km matkalla. Työt alkavat kesäkuun puolivälissä viikolla 24. Valaistuksella parannetaan tien liikenneturvallisuutta. Samassa yhteydessä Kt 43 ja Sorkkistentien sekä Yhdystien liittymissä olevat vanhat valaisimet uusitaan LED-valaistukseksi. Lisäksi samassa urakassa rakennetaan Eurakoskentielle (mt 12786) uutta tievalaistusta puuttuvalta noin kilometrin matkalta. Heinäkuussa uusitaan vanhaa tievalaistusta valtatiellä 9 Turussa.

ELY-keskus uusii Hennijoen sillan puukannen Loimaan Alastarolla, liikenne kiertotielle3.6.2021 09:47:36 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii Hennijoen sillan Loimaan Alastarolla maantiellä 231 (Kanteenmaantie). Työn ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja ohjaamaan kiertotielle. Kiertotie on viitoitettu maanteiden 12610 ja 12619 kautta valtatielle 2. Työt alkavat maanantaina 7.6. aamulla ja liikenne siltapaikalla katkaistaan klo 9.00. Siltatyöt valmistuvat ja silta avataan jälleen liikenteelle viimeistään 16.6.2021 klo 22.00. Kevyelle liikenteelle ei pystytä järjestämään kulkuyhteyttä siltapaikan yli.

Laviassa maantiellä 2560 uusitaan tierumpu ja liikenne tiellä katkaistaan päivän ajaksi kesäkuussa2.6.2021 09:28:47 EEST | Tiedote

Maantiellä 2560 Laviassa n. 200 m Sarkinmaantien (13046) risteyksestä Lavian suuntaan uusitaan rumpu sekä parannetaan tien runkoa vaihtamalla murskekerrokset. Työt kestävät arviolta noin viikon ja työ tehdään 7.6.–14.6. välisenä aikana. Liikenne ohjataan töiden ajaksi yhdelle kaistalle. Rummun vaihtotyön ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Vaihtotyö tehdään arvion mukaan tiistaina 8.6. tai keskiviikkona 9.6.

Vid Lillholmens brobygge tas en tillfällig gång- och cykelled och en öppning för båttrafiken i bruk31.5.2021 15:20:50 EEST | Tiedote

Byggandet av Lillholmens klaffbro, som NTM-centralen i Egentliga Finland låtit göra och som utförts av Kreate Oy, har framskridit enligt entreprenadavtalet. Enligt tidtabellen öppnas en belyst öppning för båttrafiken i arbetsbron 28.5.2021. Båtöppningen öppnas vid den slutliga vattenleden och den är i bruk ända tills byggnadsarbetet slutförts. Byggandet av arbetsbron blir i sin helhet klart 4.6.2021, då en tillfällig gång- och cykelled öppnas vid kanten av arbetsbron. Den möjliggör gång- och cykeltrafik genom byggplatsen, men det var inte möjligt att bygga en tillfällig trafikförbindelse utan hinder.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.