Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on akavalainen etu- ja palvelujärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvojana työmarkkinoilla. Liiton nimi oli aiemmin Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry. Liittoon kuuluu yli 12 000 korkeakoulutettua jäsentä, jotka työskentelevät hallinnon, talouden, tutkimuksen, koulutuksen sekä viestinnän esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM. Lisätietoja www.yhteiskunta-ala.fi.
Tiedotteet
34
Valikko

Muistutuskutsu: Kansanedustaja Antero Vartia ja mediatutkija Anu Koivunen ay-aamiaisella 18.4.10.4.2018 14:53 | Kutsu

Median edustaja, tervetuloa murtamaan työelämän ja ay-liikkeen myyttejä! Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) järjestää ke 18.4. klo 9-10.30 toimistollaan (Mikonkatu 8 A, 9. kerros) medialle suunnatun tilaisuuden "Työelämän kehittäjät? - Kaikki mitä olet aina halunnut kysyä ammattiliitolta". Kansanedustaja Antero Vartia ja mediatutkija Anu Koivunen ovat keskustelemassa YKAn aamiaisella ay-liikkeen ja työelämän myyteistä. Pysyykö ay-liike työn muutoksessa mukana? Kenen etua ammattiliitot ajavat? Onko ay-liike kehittäjä vai jarru? Myyttejä murtavat ay-liikkeen etujoukoissa YKAn palvelujohtaja Maria Teikari ja erityisasiantuntija Piritta Jokelainen. Tilaisuus koostuu lyhyistä alkupuheenvuoroista sekä yhteisestä keskustelusta. Media voi esittää kysymyksiä vapaasti keskustelun aikana ja sen jälkeen. Tarjolla on pientä aamupalaa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.4. osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/DA1624E5763E099D.par Tervetuloa! Lisätietoja: palvelujohtaja Maria Teikari, ma

Työpaikan tasa-arvo tehdään yhdessä!8.11.2017 09:12 | Tiedote

Keskustelussa työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta korostuu usein yhteiskunnallinen taso – esimerkiksi lainsäädäntöön, työsuojeluun, työnantajan velvollisuuksiin tai perhevapaajärjestelmään liittyvät kysymykset. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA) haluaa #työpaikantasaarvo-kampanjassa sosiaalisessa mediassa korostaa työyhteisön merkitystä arjen tasa-arvon toteutumisessa. - Haluamme somekampanjassa haastaa ihmiset pohtimaan, kuinka jokainen meistä voi yksilöinä ja yhdessä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikalla. Yhteiskunnallinen ja rakenteellinen keskustelu sekä keinot edistää syrjimätöntä työelämää ovat kiistattomasti elintärkeitä, mutta arjen tasa-arvokokemukset tapahtuvat työpaikalla ja osana työyhteisöä, sanoo YKAn asiantuntija Piritta Jokelainen. YKAn julkaisemassa työkalupakissa on vinkkejä pienistä arjen huomaavaisuuksista rohkeaan puuttumiseen. - Kampanja on YKAn panos 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen, jossa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-

YKA ja Specia: Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle30.10.2017 12:22 | Tiedote

Aihetunnisteella #MeToo on viime viikkoina tehty näkyväksi seksuaalista häirintää työpaikoilla niin maailmalla kuin Suomessa. Ammattijärjestöt Specia ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) tuomitsevat ehdottomasti kaiken häirinnän. Seksuaalinen häirintä on kaikissa muodoissaan laitonta ja aina työsuojeluasia. - #MeToo on nostanut esille, kuinka laajasta ilmiöstä on kyse ja rohkaissut häirintää kokeneita kertomaan asiasta, sanoo YKAn vt. toiminnanjohtaja Maria Teikari. Yhteiskunnassamme on paljon rakenteellista häirintää ja syrjintää, johon pitää puuttua. Mitä enemmän aiheesta keskustellaan, sitä paremmin siihen voidaan vaikuttaa. - Häirinnässä on usein kyse valta-aseman väärinkäytöstä. Jos häiritsijä on työyhteisössä valta-asemassa, hänen käytökseensä ei uskalleta puuttua. Samalla muu työyhteisö mahdollistaa häirinnän, sanoo Specian toiminnanjohtaja Saara Paavola. Euroopan unionin perusoikeusviraston mukaan 34 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Nai

Työttömyys kääntyi laskuun yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilla3.7.2017 09:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan pahin työttömyyskausi näyttää olevan takanapäin ja työllisyys on paranemassa jopa odotettua nopeammin. Työmarkkinatutkimuksen kyselyyn vastanneista oli työttömänä vajaat 6 prosenttia. Korkeimmillaan yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työttömyys oli viime vuonna. Silloin työttömyysprosentti oli kahdeksan. Yli 20 vuoden tarkastelujaksolla työttömyys on ollut alalla matalimmillaan vuonna 2008, jolloin työttömiä oli alle kaksi prosenttia. Työttömyyttä on kahden viime vuoden aikana kokenut 18 prosenttia vastaajista. Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 23 prosenttia. -Työmarkkinatutkimuksen monet tunnusluvut osoittavat, että suunta on ylöspäin ja työttömyyden kurimus helpottamassa. Myös Akavan tuoreen työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen toteaa. Myös vastavalmistunei

Kunnon loma myös määräaikaiselle – YKAn kolme ratkaisua26.6.2017 09:00 | Tiedote

Juhannuksena Suomi hiljenee, kun suuri osa työntekijöistä vetäytyy viettämään kesälomaa. Loman suhteen kaikki eivät kuitenkaan ole samassa tilanteessa. Erityisesti lyhytaikaisissa määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa työskentelevät ovat vuosiloman osalta heikommassa asemassa kuin vakituiset. Lomapäiviä kertyy vuosilomalain mukaan alle vuoden mittaisessa palvelussuhteessa kaksi päivää kuukaudessa, kun muilla lomakertymä on kaksi ja puoli päivää kuukaudessa. - Jaottelu alle vuoden ja yli vuoden mittaisiin työ- ja virkasuhteisiin ei ole vuosilomien kertymisen osalta enää tätä päivää. Kaikista palvelussuhteista tulisi kertyä vuosilomaa vähintään 2,5 päivää kuukaudessa, sanoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. Työpaikkojen vaihtuessa tiuhaan ei lomaa välttämättä saa pidettyä juuri koskaan. Ongelma koskee pätkätyöläisten lisäksi myös muita työpaikan vaihtajia, sillä ensimmäinen kesä uudessa työpaikassa voi kulua vailla yhtään lomapäivää. - Työpaik

Menestyvän kunnan takana on osaava henkilöstö31.3.2017 10:32 | Tiedote

Kuntavaaleissa 9. huhtikuuta valitaan lähes 9000 kunnanvaltuutettua päättämään kuntien asioista seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Valtuusto tekee päätökset, mutta toimiva hallinto on kunnan keskushermosto, joka valmistelee ja toteuttaa poliitikkojen päätökset sekä huolehtii kuntalaisten sujuvasta arjesta ja palveluista. - Hallinnon asiantuntijoiden osaamisesta on erityisen tärkeä huolehtia tulevalla valtuustokaudella, kun kuntakenttä on myllerryksessä, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen toteaa. Maakunta- ja soteuudistus muokkaavat kuntien tehtäväkenttää uusiksi. Lisäksi kuntalaisten lisääntyvä valinnanvapaus sekä palveluiden hankinta yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta vaikuttavat olennaisesti henkilöstön osaamistarpeisiin. YKA on ollut mukana kehittämässä kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutusta yhteistyössä hallintotieteitä kouluttavien yliopistojen kanssa. Uudista ja vaikuta palveluosaamisella –koulutus alkaa vuoden 2018

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja kehitettävä kokonaisuutena27.1.2017 12:37 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) on 27.1. jättänyt lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän ehdotuksista ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa (Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa).Työryhmä esittää, että pääosa opiskelijoista valittaisiin jatkossa korkeakouluihin ylioppilastutkinnon koetuloksien perusteella. YKA toivoo malttia tarkastella opiskelijavalintojen kehittämistä kokonaisuutena. - Nyt valmistunut selvitys käsittelee tarkemmin vain ylioppilastutkinnon hyödyntämistä opiskelijavalinnoissa. Valintajärjestelmän kokonaisuutta kehitettäessä tulee huomioida laajasti kaikki eri hakijaryhmät - esimerkiksi myöhemmin erilaisissa elämäntilanteissa korkeakouluihin hakeutuvat sekä toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, sanoo YKAn koulutuspolitiikan asiantuntija Piritta Jokelainen. YKA ei tässä vaiheessa ole valmis kannattamaan opiskelijavalintajärjest

Menestys yhteiskuntaopin kirjoituksissa huomioitiin stipendillä5.12.2016 12:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on palkinnut tänä syksynä ylioppilaskokeissa hyvin menestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Stipendi myönnettiin kahdeksalle lukiolaiselle: Sauli Havu Tammerkosken lukio Niko Kajala Luostarivuoren lukio Vera Kettunen Arkadian yhteislyseo Noora Nieminen Ressun lukio Stella Roos Gymnasiet Lärkan Henrik Ruska Luostarivuoren lukio Kalle Savolainen Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Toni Takala Etelä-Tapiolan lukio - Ilman yleissivistävän yhteiskuntaopin opetusta tärkeä osa kansalaistaidoista jäisi oppimatta. Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa myös perusvalmiuksia työelämää varten, puheenjohtaja Mikko Eskola sanoo. - Automatisoituvassa työelämässä yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan jatkossakin selittämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ratkaisemaan ongelmia. Kun robotit vastaavat kaavallisiin ongelmiin, yhteiskuntatieteilijät osaavat vastata ongelmiin, joihin ei ole mahdollista

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen puheenjohtajaksi nousee Antton Rönnholm19.11.2016 13:29 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) liittovaltuusto valitsi syyskokouksessaan Helsingissä lauantaina 19.11.2016 liitolle uuden hallituksen. Liiton puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2018 valittiin valtiotieteiden maisteri M.A. Antton Rönnholm. Rönnholm on toiminut liiton hallituksessa vuodesta 2015. Hänet valittiin valtuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2010. YKA on määritellyt strategiassaan itsensä uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijäksi. -YKA haluaa olla akavalaisen kentän huippu jäsenien osallistamisessa ja kokoaan suurempi vaikuttaja. Rakennamme uutta toimintakulttuuria ja tuomme omia ratkaisuja perhevapaista aina laajempiin aikamme haasteisiin, sanoo Antton Rönnholm. Antton Rönnholm työskentelee Miltton Brusselsin johtavana asiantuntijana. Puheenjohtajaksi haki myös Arto Aniluoto. Varapuheenjohtajana jatkaa VTM Sarianne Karikko. Liittoa neljä vuotta johtanut VTM Mikko Eskola ei enää asettunut ehdolle. Hallituksen muut jäsenet (varajäsenet suluissa) ovat: VTM Ar

Yrittäjä Pauliina Seppälä on Vuoden yhteiskuntatieteilijä18.11.2016 17:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi yrittäjä, VTM Pauliina Seppälän. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä perjantaina 18.11.2016. Tämänvuotisella valinnallaan liitto haluaa antaa tunnustusta yhteiskuntatieteilijälle, joka on tuonut luovasti yhteisöllisyyden osaksi nykyihmisen arkea. Pauliina Seppälä on onnistunut ennakkoluulottomasti yhdistämään sosiaalisen median ja yhteisöllisyyden. Vuoden yhteiskuntatieteilijä on perustaja yleishyödyllisessä Yhteismaa ry:ssä, joka suunnittelee ja toteuttaa yhteiskunnallisesti merkityksellisiä projekteja, tapahtumia ja palveluja. Hän on visioinut mm. valtakunnallisen Siivouspäivän ja Nappi naapuri –sovelluksen ja ollut mukana ideoimassa Illallinen taivaan alla –tapahtumaa. Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy:ssä Seppälä on osakkaana, suunnittelijana ja tuottajana. Valtioneuvoston kanslia on tänä syksynä valinnut Mesenaatin rakentamaan Kokeilevan Suomen digialustan. Seppälän t

Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu –palkinto myönnettiin Laura Saloselle18.11.2016 17:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteelliseksi pro graduksi Laura Salosen sosiologian tutkielman Sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen. Tarkastelussa sosioekonomiset erot. Salonen teki pro gradu –tutkielmansa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle. Valinnan perusteluissa kiinnitettiin huomiota tutkielman korkeatasoisuuteen ja aiheen ajankohtaisuuteen. -Hyvin valittu pro gradu -tutkielman aihe voi helpottaa ja nopeuttaa vastavalmistuneen maisterin pääsyä työmarkkinoille. Palkinnolla haluamme nostaa esiin pro gradu -tutkielmien merkitystä ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tutkimusaiheita, puheenjohtaja Mikko Eskola sanoo. Vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu –palkinto on suuruudeltaan 1500 euroa, ja se myönnettiin nyt toista kertaa. Esityksiä tuli Turun yliopiston lisäksi Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Vaasan yliopistoista yhteensä 11 kappaletta. Valinta julkistettiin Yhteisk

Yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta ei saa rangaista6.10.2016 13:55 | Tiedote

Vanhempainpäivärahoja koskevat säännökset hankaloittavat pienten lasten vanhempien osallistumista poliittiseen toimintaan. Jos äitiys- tai vanhempainvapaalla oleva osallistuu luottamustoimen hoitamiseen, hän saa kokouspäiviltä vain vanhempainpäivärahan vähimmäistason. Päiväraha putoaa minimitasolle, vaikka kokouspalkkion jättäisi hakematta. Isyyspäivärahaa saava menettää kokouspäiviltä päivärahan kokonaan. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) mielestä tilanne ei ole hyväksyttävä. - Laintulkinnassa luottamustoimen hoitaminen rinnastetaan ansiotyöhön riippumatta kokouspalkkion suuruudesta tai kokouksen kestosta. Nykymuodossaan sairausvakuutuslaki ja Kelan tulkintaohjeet rankaisevat pienen lapsen vanhempia yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, sanoo YKAn asiantuntija Piritta Jokelainen. - Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Onkin kyseenalaista, onko vanhempainpäivärahoja koskeva sääntely linjassa perustus

Lakimuutos saattaa pahentaa sosiaalityöntekijäpulaa19.8.2016 14:35 | Tiedote

Julkisia työvoima- ja yrityspalveluita koskeva lakimuutos on tuomassa uudistuksia työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun ehtoihin. - Uusien yliopisto-opintojen suorittaminen vaikeutuu. Työvoimaviranomainen ei voi enää edes erityisestä syystä myöntää työttömyysturvaa sellaisiin opintoihin, joita ei ole aloitettu ennen työttömäksi jäämistä tai irtisanomispaketin jaksotuskauden loppumista, sanoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. - Mahdollisuus myös uusien yliopisto-opintojen suorittamiseen pitäisi turvata lainsäädännössä jatkossakin. Yliopisto-opinnot voivat parantaa työllistymismahdollisuuksia huomattavasti esimerkiksi johtaessaan ammattipätevyyden saavuttamiseen, sanoo YKAn koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Piritta Jokelainen. Lakimuutos saattaa entisestään vaikeuttaa pätevien työntekijöiden saamista työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle. Sosiaalityön ylempi korkeakoulututkinto pätevöittää sosiaalityöntekijän tehtävii

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut palkitsi menestyksestä yhteiskuntaopissa4.6.2016 13:00 | Tiedote

Yhteiskunta-alan osaajien edunvalvoja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on tänä keväänä palkinnut ylioppilaskokeissa hyvin menestyneitä yhteiskuntaopin kirjoittajia. Stipendi myönnettiin viidelle lukiolaiselle: Outi Jurvanen, Ressun lukio Aleksi Löytynoja, Mäkelänrinteen lukio Anni Syväkuru, Oulun lyseon lukio Max Toikka, Ressun lukio Johanna Vihtonen, Kimpisen lukio - Yhteiskuntaoppi on tärkeä osa yleissivistävää opetusta ja kansalaistaitoja, joita tarvitaan ympäröivän maailman ymmärtämisessä, puheenjohtaja Mikko Eskola sanoo. Liitto rohkaisee uusia ylioppilaita yhteiskuntatieteellisiin opintoihin, sillä tutkinto avaa mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä ja työllisyysnäkymät ovat keskimääräistä valoisammat. - Yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan tulevaisuudessakin muuttuvien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäjinä, kehittäjinä ja selittäjinä. Yhteiskuntatieteet antavat valmiuksia analysoida yhteiskuntaa monipuolisesti ja tuottaa sitä koskevaa kriittistä ja innovatiivista tie

Hallitus lisää työntekijöiden epävarmuutta ja epätasa-arvoa12.2.2016 14:27 | Tiedote

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on antanut tänään lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta koskien hallituksen esitystä työsopimuslain muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan koeajan pidentämistä, työnantajan takaisinottovelvoitteen joustavoittamista sekä alle vuoden määräaikaisen työsuhteen mahdollistamista ilman perusteltua syytä. - Ehdotettuja toimenpiteitä perustellaan työllisyyden nostamistavoitteella. Työllisyysvaikutusten arviointi perustuu kuitenkin pitkälti oletuksiin tai ristiriitaiseen tutkimustietoon, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen huomauttaa. Luonnoksessa ehdotetaan, että määräaikaisen työsopimuksen voisi jatkossa tehdä vuoden aikana enintään kolmesti ilman perusteltua syytä, jos työntekijä ei olisi edeltäneen kahden vuoden aikana ollut työsuhteessa kyseiseen työnantajaan. Myös koeaika pitenisi nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen. - Työllisyyden nostamistavoitteiden sivutuotteena työntekijään kohdistuva epävarmuus lisääntyy ja työnantajan liiketoiminta
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on akavalainen etu- ja palvelujärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvojana työmarkkinoilla. Liiton nimi oli aiemmin Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry. Liittoon kuuluu yli 12 000 korkeakoulutettua jäsentä, jotka työskentelevät hallinnon, talouden, tutkimuksen, koulutuksen sekä viestinnän esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, YTM ja HTM. Lisätietoja www.yhteiskunta-ala.fi.