Componenta Oyj

Componentan vuosikatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 on julkaistu

15.3.2024 08:00:00 EET | Componenta Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Componenta Oyj, pörssitiedote, 15.3.2024 klo 8.00

Componenta Oyj on julkaissut vuoden 2023 vuosikatsauksen suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.componenta.com. Vuosikatsaus sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.−31.12.2023.

Vuosikatsaus julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Componentan laatimaa ESEF-muotoista tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennus-toimeksiantostandardin mukaisesti vuoden 2023 ESEF-raportoinnin päälaskelmien ja liitetietojen osalta.

Lisäksi Componenta on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa ”Hallinnointi” selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Raportit ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona. Vuosikatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

 

Lisätietoa: 
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

Liitteet: 
Vuosikatsaus 2023
Vuosikatsaus 2023 (European Single Electronic Format, ESEF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Palkitsemisraportti 2023

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye