HUS

Nyligen publicerat: Fetma har ett samband med hälso- och sjukvårdskostnader

Dela
En omfattande finländsk befolkningsundersökning visade att fetma och tilläggssjukdomar har ett samband med de direkta totalkostnaderna för hälso- och sjukvården. Kostnaderna för fetmaär 36 procent högre än för gruppen överviktig och normalviktig.
Fetma är  inte ett eget val, utan en komplicerad biologisk process. En nyligen publicerad undersökning visade att det behövs betydligt mer stöd och resurser för behandlingen av fetma än för närvarande. Bild: Mostphotos
Fetma är inte ett eget val, utan en komplicerad biologisk process. En nyligen publicerad undersökning visade att det behövs betydligt mer stöd och resurser för behandlingen av fetma än för närvarande. Bild: Mostphotos

I den nyligen publicerade undersökningen jämförde man kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänster och för användningen av läkemedel mellan två grupper, feta personer samt överviktiga och normalviktiga personer. Dessutom utreddes sambandet mellan metabolt syndrom, det vill säga ämnesomsättningssjukdomar, och direkta hälso- och sjukvårdskostnader. Till dessa sjukdomar hör högt kolesterol, förhöjda fettnivåer i blodet, blodtryckssjukdom och typ 2-diabetes eller dess förstadium.

De direkta kostnaderna för hälso- och sjukvården, det vill säga alla kostnader i anknytning till vården av en patient, var för feta personer 2665 euro per år, medan motsvarande kostnader för normal- och överviktiga var 1799 euro per år. Med beaktande av ålder och kön var de direkta kostnaderna för hälso- och sjukvården för feta 36 procent högre än för kontrollgruppen, och användningskostnaderna för hälsotjänsterna var 27 procent högre.

Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som ersätts var 67 procent högre för de feta personerna än för kontrollgruppen. De största utgiftsposterna för läkemedelskostnaderna för gruppen feta personer kom från diabetesläkemedel, blodtrycksläkemedel, astmaläkemedel och kolesterolläkemedel.

"Undersökningen gjordes för att beslutsfattarna ska få se hur allvarligt problemet med fetma är och kunna styra resurser till förebyggandet och behandlingen av fetma. Vi skuldbelägger absolut inte feta personer, eftersom fetma inte är ett eget val, utan en komplicerad biologisk process", säger professor Kirsi Pietiläinen, överläkare vid HUS.

Ämnesomsättningssjukdomar hos 90 procent av feta personer

Dessutom framkom det i undersökningen att få som lider av fetmar klarar sig undan ämnesomsättningssjukdomar: 90 procent av de feta personerna hade en ämnesomsättningssjukdom. Deras hälso- och sjukvårdskostnader var 2775 euro per år och kostnaderna för feta personer med normal ämnesomsättning var 1699 euro per person.

Fetma leder alltså till betydande hälso- och sjukvårdskostnader huvudsakligen på grund av de tilläggssjukdomar som förknippas med fetma. Av tilläggssjukdomarna orsakades de största kostnaderna inom hälso- och sjukvården av psykiatriska sjukdomar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.

Den primära orsaken till hälso- och sjukvårdsbesök var dock fetma endast bland tre procent av de personer som enligt hälsoundersökningen var feta.

"Vi bevisade att det behövs betydligt mer stöd och resurser för behandlingen av fetma än för närvarande. Hälso- och sjukvården borde ha rätt att behandla fetma", konstaterar Kirsi Pietiläinen.

I tvärsnittsstudiendeltog 5587 vuxna personer som slumpmässigt valts ut till hälsoundersökningen i undersökningen FinHälsa 2017. Viktindexet för gruppen feta personer var över 30 kg/m2 och medelåldern 53 år. Viktindexet för dem som hör till kontrollgruppen var under 30 kg/m2 och medelåldern 49 år. Uppgifter om besök inom hälso- och sjukvården och sjukhusvård, diagnoser och inköp av receptbelagda läkemedel togs från THL:s och Folkhälsoinstitutets register.

Forskningsartikel: Obesity and metabolic state are associated with increased healthcare resource and medication use and costs: a Finnish population-based study 

___

Vid Mejlans campus produceras årligen cirka 2 000 nya vetenskapliga publikationer. I artikelserien Juuri julkaistu visas ett litet urval av dessa artiklar. Målet är att med hjälp av exempel öppna upp det breda spektret av forskning på Mejlans campus och föra den hälsovetenskapliga forskningen närmare människornas vardag.
___

För mera information till medierna:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Nyckelord

Bilder

Fetma är  inte ett eget val, utan en komplicerad biologisk process. En nyligen publicerad undersökning visade att det behövs betydligt mer stöd och resurser för behandlingen av fetma än för närvarande. Bild: Mostphotos
Fetma är inte ett eget val, utan en komplicerad biologisk process. En nyligen publicerad undersökning visade att det behövs betydligt mer stöd och resurser för behandlingen av fetma än för närvarande. Bild: Mostphotos
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum