Suomen riistakeskus – Pohjanmaa

Impediment blir våtmarker för sjöfåglar längs västkusten – nya objekt söks

Dela
I vår väntar 43 restaurerade våtmarker runtom i Finland på sjöfåglarna. I takt med att våtmarksprojektet SOTKA fortsätter utvidgas livsmiljöarbetet. Nu söks nya objekt för planering av restaurering.

Ett gammalt åkerområde i Vörå, en före detta torvtäkt i Ähtäri, Båtviken i Pedersöre och många andra objekt har med hjälp av våtmarksprojektet SOTKA gjorts om till utmärkta våtmarksmiljöer för sjöfåglar inom loppet av ett par år.

- På en del av objekten har sjöfåglar vistats redan innan restaureringarna.Vi har strävat efter att skapa en livsmiljö för sjöfåglarna som är optimal i synnerhet med tanke på häckningen.Samtidigt gynnas många andra arter, berättar Holtti Hakonen, som är planerare inom våtmarksprojektet SOTKA.

Majoriteten av objekten ägs av privata markägare, som av olika orsaker har velat anlägga en våtmark.Målet för våtmarksprojektet SOTKA, som leds av Finlands viltcentral, är att främja sjöfågelstammar på tillbakagång genom att hjälpa markägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta objekt som är lämpliga häckningsmiljöer för sjöfåglar.Restaureringarna har huvudsakligen utförts genom fördämningar.

- Lokalinvånarna har visat stort intresse.En våtmark bidrar med skönhet i lanskapet och ger rekreationsmöjligheter.På många objekt har markägarna byggt vindskydd, fågeltorn och spångar, säger Hakonen.

Fågelskådare och jägare kan samsas i samma område.Med hjälp av ett projektavtal säkerställs att sjöfågeljakten är hållbar och att våtmarken sköts aktivt.

Förslag på nya objekt tas emot

Nu får man ge förslag på nya objekt till våtmarksprojektet SOTKA. Egen finansiering och sponsorer har en viktig roll i uppföljningsprojektet:Projektet står för planeringen, men medel för genomförandet måste fås genom andra finansieringskällor.

Våtmarksprojektet SOTKA finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och hör till livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland.Inom projektet skapades under åren 2020–2022 över 630 hektar livsmiljöer för sjöfågelkullar.Målet för uppföljningsprojektet åren 2023–2024 är att planera minst 40 vidsträckta häckningsmiljöer samt främja genomförandet av enkla och förmånliga livsmiljörestaureringar.

Bilder: Den mindre delen av våtmarken Vitmossen i Vörå före och efter restaureringen, en bulldozer i gång på våtmarken Vitmossen, den färdiga våtmarken Gorrfjärden i Närpes, våtmarken Båtviken i Pedersöre före och efter restaureringarna, våtmarken Mustasuo i Ähtäri före och efter restaureringarna.

Bilderna får användas vid nyhetsrapportering om SOTKA-våtmarker.Bilderna ska märkas Holtti Hakonen / Finlands viltcentral eller Elina Sorvali / Finlands viltcentral.Fotografen framgår av filnamnet.

Nyckelord

Kontakter

Holtti Hakonen, våtmarksplanerare, Finlands viltcentral
tfn 029 431 2268, holtti.hakonen@riista.fi
kosteikko.fi

Bilder

Länkar

Om

Suomen riistakeskus – Pohjanmaa
Suomen riistakeskus – PohjanmaaSuomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Följ Suomen riistakeskus – Pohjanmaa

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus – Pohjanmaa

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye