Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Muutoksia Tornion tehtaiden tehdasalueelle sijoittuvien toimintojen ympäristö- ja vesitalouslupiin

Jaa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Outokumpu Chrome Oy:lle ja Outokumpu Stainless Oy:lle antamallaan päätöksellä tarkistanut ja muuttanut lainvoimaisia ympäristö- ja vesitalouslupia, myöntänyt ympäristöluvat jäähdytysvesien uudelle purkupaikalle, kaasunpuhdistuspölyjen stabilointilaitoksen, briketointilaitoksen ja useista varavoimayksiköistä muodostuvan energiantuotantolaitoksen toimintaan, hyväksynyt toimintaa koskevia selvityksiä sekä muuttanut Röyttän sataman ympäristölupaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään nro 27/2023 tarkistanut Outokumpu Chrome Oy:n ja Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden toimintaa koskevat aluehallintoviraston sekä Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission myöntämät ympäristö- ja vesitalousluvat ja niissä annetut lupamääräykset. Päätöksellä annetut uudet lupamääräykset koskevat aluehallintoviraston antaman ympäristölupapäätöksen nro 83/12/1 laajuista teräksen tuotantoa (2 Mt/v), ferrokromin tuotantoa (570 000 t/v), tuotetun teräksen kuuma- ja kylmävalssausta, jätevesien käsittelyä ja käsiteltyjen jätevesien johtamista mereen, jäähdytysvesien johtamista mereen, kuonien käsittelyä, jätteen käsittelyä ja kaatopaikkatoimintaa sekä muita teräksen ja ferrokromin valmistusta palvelevia aputoimintoja.

Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen mukaisesti Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ei toimi enää lupaviranomaisena Tornion tehtailta vesiin johdettavien päästöjen osalta. Annetussa päätöksessä onkin ensimmäisen kerran toiminnan historiassa koottu kaikki toiminnan päästöjen ja pilaantumisen rajoittamista koskevat lupamääräykset yhteen päätökseen. Valtion rajat ylittävien vaikutusten vuoksi hakemus on kuulutettu myös Ruotsissa, ja ruotsalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua lupaprosessiin vastaavasti kuin Suomen kansalaisilla.

Toiminnan muutoksena aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt ympäristöluvan puhtaiden jäähdytysvesien uudelle purkupaikalle, joka sijaitsee ferrokromitehtaan maa-altaan eteläpuolella. Uusi purkupaikka aiheuttaa uuden talviaikaisen sula-alueen muodostumisen alueelle.

Aluehallintovirasto on samalla päätöksellä myöntänyt ympäristöluvan uusina toimintoina kaasunpuhdistuspölyjen stabilointilaitokselle, briketointilaitokselle ja useista varavoimayksiköistä muodostuvalle energiantuotantolaitokselle sekä hyväksynyt toimintaa koskevat selvitykset ja muuttanut Röyttän sataman ympäristölupaa.

Päätöksessä on annettu 137 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa vesiin ja ilmaan johdettavien päästöjen, hajapölypäästöjen sekä melupäästöjen rajoittamista, jätteiden käsittelyä ja niiden hyödyntämistä, kaatopaikkoja, energiatehokkuutta sekä toiminnan ja siitä aiheutuvien päästöjen ja vaikutusten tarkkailua. Päästöjen rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat pääosin sovellettuihin EU:n antamiin parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeviin BAT-päätelmiin. Lupamääräysten tarkistamisen jälkeen toiminnan päästöjen arvioidaan pienenevän.

Päätöksessä on aiemmasta rajajokikomission päätöksestä poiketen annettu erilliset osastokohtaiset pitoisuusraja-arvot (µg/l, mg/l) ferrokromitehtaalla, terässulatolla, kuumavalssaamolla sekä kylmävalssaamolla ja Hietainpään kaatopaikan reaktiivisella puhdistamolla muodostuville käsitellyille jätevesille. Lisäksi päätöksessä on annettu kuormitusraja-arvot (kg/vrk) mereen johdettaville käsitellyille prosessijätevesille sekä likaantuneille hule-, sade- ja sulamisvesille P3-näytteenottopisteellä mitattuna. Ennalta arvioiden osastokohtaiset raja-arvot tulevat johtamaan puhdistinlaitteiden tehostuvaan käyttöön ja puhdistustuloksen paranemiseen sekä kuormituksen ja aiheutuvan pilaantumisen vähenemiseen.

Pölypäästöjä aiheuttava terässulattokuonan kippauspaikka ja -alue on määrätty sijoitettavaksi suljettuun halliin tai terässulattokuonan käsittely järjestettäväksi muulla vastaavan tehoisella hajapölyämistä rajoittavalla menetelmällä 1.10.2025 mennessä. Luvan saajat on velvoitettu 15.9.2024 mennessä toimittamaan aluehallintovirastoon suunnitelmat halliin sijoitettavista toiminnoista ja ilmaan johdettavien hiukkaspäästöjen käsittelystä tai muista vastaavan tehoisista hajapölyämistä rajoittavista menetelmistä ja niiden toteuttamisesta.

Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi luvan saaja on määrätty asettamaan 9 832 000 euron suuruinen vakuus. Luvan saajat on määrätty maksamaan kalatalousmaksua Lapin ELY-keskukselle 20 000 euroa vuodessa.

Aluehallintovirasto on samalla asiakirjalla antamillaan erillisillä lupapäätöksillä myöntänyt lisäksi Outokumpu Chrome Oy:lle ja Outokumpu Stainless Oy:lle ympäristöluvan ferrokromi- ja terästehtaan kuonien käsittelyyn sekä mineraalituotteiden valmistamiseen Tornion tehtaiden tehdasalueelle sijoittuvalla uudella kuonankäsittelylaitoksella (päätös nro 28/2023) ja vesilain mukaisen vesitalousluvan jälkiselkeytysaltaan (imuruoppausaltaan) jäljellä olevien vesialueiden (C alue) täyttöön (päätös nro 29/2023), Norex Service Finland Oy:lle ympäristöluvan romumetallin ja kierrätysteräksen murskaukseen (päätös nro 30/2023) ja Tapojärvi Oy:lle ympäristöluvan ferrokromi- ja terästehtaan kuonien käsittelyyn ferrokromikuonan käsittelyalueella ja terässulattokuonien käsittelyalueella sekä mineraalituotteiden valmistamiseen erillisissä ferrokromikuonan ja terässulattokuonan käsittelylaitoksissa (päätös nro 31/2023).

Näissä päätöksissä on annettu määräykset ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Tapojärvi Oy:n terässulattokuonan ulkona sijaitseva käsittelyalue on määrätty sijoitettavaksi suljettuun halliin tai terässulattokuonan käsittely järjestettäväksi muulla vastaavan tehoisella hajapölyämistä rajoittavalla menetelmällä 1.10.2025 mennessä.

Kaikki päätökset sisältävä asiakirja on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi/. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 29.5.2023 saakka. Myös ruotsalaisilla on oikeus hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Anni Hälikkä, puh. 0295 017 693

Johtaja Sami Koivula, puh. 0295 017 651

Lappi

Pohjois-Suomi
Vesi ja ympäristö

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketPohjois-Suomen aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I kommunerna i Västra och Inre Finland är strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet rätt oförändrade4.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd gjorde i april-maj en riksomfattande enkät om förebyggande rusmedelsarbete. Inom Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland finns de starkaste strukturerna för förebyggande rusmedelsarbete i kommunerna i Österbottens välfärdsområde. I kommunerna i Mellersta Österbottens välfärdsområde finns mest att utveckla när det gäller strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet.

Kuntien lakisääteiset ehkäisevän päihdetyön rakenteet pysyneet melko ennallaan Länsi- ja Sisä-Suomessa4.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot ja THL tekivät huhti-toukokuussa valtakunnallisen kyselyn ehkäisevästä päihdetyöstä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vahvimmat ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa. Eniten kehitettävää ehkäisevän päihdetyön rakenteissa on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa.

I kommunerna i Sydvästra Finland har strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet delvis försvagats4.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde i april-maj 2023 en riksomfattande enkät om kommunernas förebyggande rusmedelsarbete. Enligt resultatet har strukturerna för det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna Satakunta och Egentliga Finland delvis försämrats. Orsaken till försämringen är social - och hälsovårdsreformen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme