Suomen Omakotiliitto ry

Porvoo ja Kaarina ovat vuoden pientalomyönteisimmät kunnat 2023 - Borgå och S:t Karins är mest småhusvänliga 2023

Jaa
Porvoo ja Kaarina on valittu vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi. Niitä kiitetään erityisesti runsaasta pientalotonttien kaavoituksesta.
Porvoon Haikkoon on rakennettu paljon uusia pientaloja.
Porvoon Haikkoon on rakennettu paljon uusia pientaloja.

** Julkaisuvapaa 10.5.2023 klo 11.00 **

Tämän vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi valittiin suurempien kuntien sarjassa Porvoo ja pienempien kuntien sarjassa Kaarina. Sekä Porvoossa että Kaarinassa pientaloille kaavoitetaan runsaasti tontteja, kiitetään Omakotiliiton palkintoperusteissa. Se ei ole itsestäänselvyys, sillä useissa kunnissa tontteja kaavoitetaan kerrostaloille, mutta ei riittävästi pientaloille. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että suomalaisista suurimman osan asumistoiveena on omakotitalo. Molemmissa kunnissa myös lupaprosessit hoituvat sujuvasti.

Omakotiliitto valitsi vuoden pientalomyönteisimmät kunnat nyt seitsemättä kertaa yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa. Selvityksessä kartoitettiin, mikä kunta Suomessa on asukkaiden, rakentajien ja talontoimittajien mielestä erityisen pientaloystävällinen paikka elää ja rakentaa uutta. Tunnustuksia myönnetään kaksi, sekä yli että alle 50 000 asukkaan kunnalle.


Pientaloasumista palvelujen äärellä

Hieman yli 50 000 asukkaan Porvoossa on paljon koteja pientaloissa. Isojen kaupunkien joukossa Porvoo loistaa erityisesti asumisen maksutasollaan ja infrastruktuurin hoidollaan. Tutkimusten mukaan Porvoota pidetään vetovoimaisena, viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo Porvoon tarjoavan monenlaisia asumisen mahdollisuuksia sopivan kokoisessa kaupungissa, kattavien palvelujen sekä hyvien harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Kaupunkiin kaavoitetaan omakotitontteja viihtyisille alueille hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen.

”Porvoon tavoitteena on saada markkinoille noin 40 omakotitonttia vuosittain. Tontit ovat pääsääntöisesti riittäneet, mutta viime vuosina tonttien kysyntä on ollut suurta ja ylittänyt tarjonnan. Tavoitteita tuetaan maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin”, Ujula kertoo.

Hieman yli 35 000 asukkaan Kaarina Turun lähellä saa kiitosta maltillisista asumisen maksuista ja asukkaiden näkemysten kuuntelemisesta. Myös viheralueiden ja teiden kunnossapito toimii hyvin.

”Todella mukava nähdä tuloksista, että Kaarinassa ja Porvoossa päättäjät ymmärtävät asukkaiden toiveet ja panostavat pientalokaavoitukseen”, toteaa Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen. ”Vastausten perusteella voi päätellä, että myös lupaprosessit ovat toimivia, vaikka pientalojen rakentamisen määrä on molempien kaupunkien kokoon suhteutettuna todella korkealla tasolla”, hän jatkaa. 

Myös Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen kehuu Kaarinan ja Porvoon pitkäjänteistä työtä omakotiasumisen eteen.

”Omakotiasuminen on asumistoiveiden kärjessä vuodesta toiseen. Kaarina ja Porvoo ovat pystyneet vastaamaan niin omakotirakentajien kuin -asujienkin tarpeisiin selvästi monia muita kuntia paremmin. Kannustamme jatkamaan hyvää työtä!”


Asumiskustannukset keskitasoa

Porvoo ja Kaarina sijoittuivat keskivaiheille Omakotiliiton maaliskuussa julkaisemassa asumismenotutkimuksessa, jossa vertailtiin sadan kunnan asumismenoja, kuten sähkö-, vesi-, jäte- ja kiinteistöveromaksuja.

Sekä Porvoossa että Kaarinassa asumismenot olivat vuodessa hieman yli 6 000 euroa, kun vertailun kalleimmassa kunnassa menot olivat liki 8 500 euroa ja halvimmassa vajaat 4 700 euroa.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa, että on ilo olla onnittelemassa kuntia, joissa kuunnellaan ja toteutetaan ihmisten asumistoiveita.

”Eri kyselyiden mukaan edelleen lähes kolme neljäsosaa vastaa asumistoiveekseen omakotitalon tai pientalon, mutta vain reilu neljännes asuntorakentamisesta on pientaloja. Tässä on suuri ristiriita valtakunnallisesti. Kannustankin kaikkia kuntia entistä parempaan ja pientalomyönteisempään toimintamalliin”, hän sanoo.

Omakotiliitto on esittänyt myös hallitusneuvotteluihin, että valtion asuntokehittämisohjelmaa tulee päivittää vastaamaan ihmisten asumistoiveisiin.

Omakotiliitto luovutti tunnustukset 10.5., ja ne otettiin tyytyväisinä vastaan molemmissa kunnissa.

Yhteystiedot
Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja
Marju Silander
p. 0400 89 35 83

* * * * *

På svenska:

Egnahemsförbundet, Pientaloteollisuus och Hirsitaloteollisuus informerar

Får publiceras 10.5.2023 klockan 11

 

Borgå och S:t Karins är mest småhusvänliga 2023

Borgå och S:t Karins har valts till Finlands mest småhusvänliga kommuner. Kommunerna får beröm speciellt för den rikliga mängden småhustomter i planläggningen.

I år valdes Borgå i kategorin större kommuner, och S:t Karins i kategorin mindre kommuner, som landets mest småhusvänliga. Egnahemsförbundet säger i prismotiveringen att både Borgå och S:t Karins planlägger rikligt med tomter till småhus. Det är ingen självklarhet, för medan flera kommuner planlägger rikligt med tomter för höghus, så blir antalet tomter för småhus lågt. Detta trots att största delen av finländare drömmer om att bo i egnahemshus. I båda kommunerna fungerar också lovprocesserna smidigt.

Egnahemsförbundet valde de mest småhusvänliga kommunerna för sjunde gången tillsammans med sina intressenter Pientaloteollisuus och Hirsitaloteollisuus. Utredningen kartlagde vilken finsk kommun anses vara särskilt småhusvänlig både av invånare, byggherrar och husleverantörer. Både levande och byggande togs i beaktan. Det finns två priskategorier, både för kommuner med under och över 50 000 invånare.

 

Småhus nära tjänster

Borgå, med drygt 50 000 invånare, har många småhushem. Bland de stora städerna briljerar Borgå särskilt med boendets kostnadsnivå och infrastruktur. Enligt undersökningar anses Borgå ha en dragkraftig, trivsam och säker stadsmiljö.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att Borgå erbjuder mångsidiga möjligheter för boende och att staden är lämpligt stor. Han säger också att staden erbjuder bra service och bra möjligheter för fritid och friluftsliv. Staden planlägger egnahemstomter på trivsamma områden med bra service och trafikförbindelser nära.

’’Borgå vill få ut ca. 40 egnahemstomter till marknaden årligen. Tomterna brukar räcka till, men under de senaste åren har efterfrågan på tomter varit stor, större än utbudet. Vi stöder målsättningarna genom markpolitik och planläggning’’, säger Ujula.

S:t Karins, som ligger nära Åbo och har drygt 35 000 invånare, får beröm för de rimliga kostnaderna för boendet och för att kommunen lyssna på invånarnas åsikter. Grönområden och vägarna sköts också bra.

’’Det är trevligt att resultaten visar att beslutsfattarna i S:t Karins och Borgå förstår sig på invånarnas önskningar och satsar på småhus inom planläggningen’, konstaterar Hirsiteollisuus rf:s verkställande direktör Seppo Romppainen. ’’På basen av svaren kan vi också anta att lovprocesserna funkar, fastän det byggs ett stor antal småhus i båda kommunerna, i relation till kommunernas storlek’’, fortsätter han.  

Också direktören för Pientaloteollisuus Kimmo Rautiainen berömmer S:t Karins och Borgå för kommunernas långsiktiga arbete för egnahemsboende.

’’Egnahemsboende är den mest önskade boendeformen årligen. S:t Karins och Borgå har kunnat uppfylla önskningarna hos både dem som bor i och bygger egnahemshus, bättre än många andra kommuner. Vi uppmanar dem att fortsätta det goda arbetet!’’

Boendekostnaderna ligger på medelnivå

I Borgå och S:t Karins ligger boendekostnaderna på medelnivå enligt en undersökning som Egnahemsförbundet genomförde. I undersökningen jämfördes boendekostnaderna i hundra kommuner. Man beaktade avgifter och kostnader för bland annat el, vatten, avfall och fastighetsskatter.

Både i Borgå och S:t Karins låg boendekostnaderna på drygt 6 000 euro. I den dyraste kommunen uppgick kostnaderna till 8 500 euro och i den billigaste var kostnaderna ungefär 4 700 euro.

Egnahemsförbundets verksamhetsledare Marju Silander konstaterar att det gläder henne att få gratulera kommuner där man lyssnar på invånare och uppfyller deras önskningar.

’’Olika enkäter visar att nästan tre fjärdedelar som svarat vill bo i egnahemshus eller småhus, men ändå utgör småhus endast en fjärdedel av nya bostäder. Den här motstridigheten finns i hela landet. Jag vill uppmuntra alla kommuner till att verka bättre och mer småhusvänligt’’, säger hon.

Egnahemsförbundet har också under regeringshandlingarna fört fram att staten ska utveckla sin bostadspolitik så att den bättre motsvarar invånarnas önskemål.

Egnahemsförbundet delade ut erkännanden 10.5 till de nöjda mottagarkommunerna.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsledare för Finlands Egnahemsförbund
Marju Silander
tfn 0400 89 35 83

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Porvoon Haikkoon on rakennettu paljon uusia pientaloja.
Porvoon Haikkoon on rakennettu paljon uusia pientaloja.
Lataa
Pientaloja Kaarinan Rauhalinnassa.
Pientaloja Kaarinan Rauhalinnassa.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki

09 680 3710https://www.omakotiliitto.fi

Omakotiliitto on Suomessa alan ainoa valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Olemme yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, ja meillä on noin 230 jäsenyhdistystä, joissa yhteensä yli 70 000 henkilöjäsentä (kotitaloutta). Suomessa on noin 1,2 miljoonaa pientaloa, joissa asuu lähes 2,7 miljoonaa ihmistä, ja noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää noin 2,4–2,9 miljoonaa mökkiläistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Omakotiliitto ry

Omakotiliitto ruoti hallitusohjelman vaikutuksia asumiseen20.6.2023 10:09:59 EEST | Tiedote

Omakotiliitto ruoti läpi uuden hallitusohjelman valossa tavoitteitaan asumiskustannuksista, pientaloasumisen edistämisestä ja sääntelystä. Alustavasti Omakotiliitto arvioi ohjelmaa varovaisen positiivisesti, mutta esityksessä oli myös tyrmistystä herättänyt kiinteistöverouudistus. Kirjauksia oli muun muassa sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseen, kiinteistö- ja varainsiirtoveron uudistukseen, kevennyksiä asumista koskevaan sääntelyyn ja kannustusta energiatehokkuusremontteihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme