Työterveyslaitos

Hur fortskrider den gröna omställningen på arbetsplatserna? Enkätundersökningen ger en lägesbild av verksamheten och kunskapsbehoven

Dela
Klimatförändringen orsakar en genomgripande omvälvning i arbetslivet. I sin enkätundersökning samlade Arbetshälsoinstitutet in anställdas uppfattningar om effekterna av den gröna omställningen och klimatförändringen i arbetet. Resultaten lyfter fram de anställdas uppfattningar om hållbarheten på den egna arbetsplatsen och berättar om förekomsten av åtgärder på arbetsplatserna. Enkätmaterialet har nu publicerats i Arbetslivskunskap-tjänsten.

Arbetshälsoinstitutet pressmeddelande 23.5.2023

Arbetsplatserna måste bli hållbarare för att klimatförändringen ska kunna begränsat. Enkätundersökningen om klimatförändringen och arbete samlade in de anställdas uppfattningar om hur åtgärder som påskyndar den gröna omställningen märks på den egna arbetsplatsen.

– Uppgifterna från de anställda synliggör de redan genomförda förändringarna på arbetsplatserna. Genom att höra och delaktiggöra de anställda i beslut som gäller grön omställning ökar den positiva inställningen till förändringsåtgärderna och förenklas genomförandet, säger forskare Fanni Moilanen påArbetshälsoinstitutet.

Hållbarhetsåtgärder på färre än en femtedel av arbetsplatserna

Endast 10–20 procent av respondenterna kände till genomförda hållbarhetsåtgärder på sin egen arbetsplats. Hållbarhetsåtgärderna är vanligare inom industrin, byggverksamhet, energi- och vvs-branscher samt fordons- och fastighetsservice. Färre hållbarhetsåtgärder förekommer inom social- och hälsovården, handelsbranschen och inkvarterings- och serveringssektorn.

Jämfört med andra branscher kan industrin och energibranschen ha större negativa effekter på miljön. Med tanke på klimatet och miljön behövs dock hållbarare sätt för verksamheten inom alla branscher. Det gäller även social- och hälsovården där resurstrycket kan bromsa upp förändringarna som den gröna omställningen kräver. Det behövs att fortsatta undersökningar om möjligheterna för hållbarhetsåtgärder inom olika branscher, säger forskningsprofessor Tuomo Alasoini på Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsplatserna har redan erbjudits vägledning i hållbarare tillvägagångssätt. Tre av fyra respondenter berättade att de fått anvisningar om återvinning, sortering och återanvändning. En tredjedel rapporterade om anvisningar för energibesparing.

Det finns skillnader gällande förväntningarna mellan män och kvinnor

Jämfört med männen rapporterade kvinnorna mer sällan om hållbarhetsåtgärder på den egna arbetsplatsen. Detta trots att en större andel av kvinnorna, jämfört med männen, förväntar sig att arbetsplatsen ska fungera på sätt som begränsar klimatförändringen.

– Även i kvinnodominerade branscher motsvarade en aktivare verksamhet för att främja den gröna omställningen bättre kvinnornas förväntningar om tillvägagångssätt på arbetsplatserna. Det vore även viktigt med bättre kommunikation om redan genomförda åtgärder, eftersom alla respondenter inte kände till de hållbarhetsåtgärder som frågorna gällde, säger forskare Moilanen på Arbetshälsoinstitutet.

Mer kunskap hos chefen eller en positivare syn på arbetsgivaren?

Jämfört med de övriga respondenterna berättade respondenterna i chefsposition oftare om att det på arbetsplatsen förekommer vägledning i hållbar verksamhet.

– Jämfört med övriga anställda har cheferna ofta en bredare kunskap om arbetsplatsens målsättningar och verksamhetsplaner, och det verkar även gälla frågan om verksamhetvägledning i hållbar verksamhet. Nya anvisningar borde nå alla anställda för att de ska kunna förankras i den dagliga verksamheten, säger äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho på Arbetshälsoinstitutet.

Cheferna är även mindre kritiska till sina arbetsgivare än de övriga respondenterna. Drygt en femtedel av cheferna uppskattar att den egna arbetsgivaren är beredd att ingripa i tillvägagångssätt som är skadliga för klimatet. Endast en sjättedel av respondenterna hade samma uppfattning.

Forskningsprojekt: Klimatförändringen och arbete – systematisk insamling av uppgifter om hur arbetslivet påverkas av klimatförändringen

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Virtuell verklighet bidrar till att effektivt utveckla kunskaper om arbetssäkerhet28.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Genom att använda virtuell verklighet i utbildningen i arbetssäkerhet kan arbetssäkerhetsfärdigheterna förbättras. I ett forskningsprojekt mellan Lapplands universitet och Arbetshälsoinstitutet utvecklades en modell för simuleringsbaserad utbildning i arbetssäkerhet som använder sig av virtuell verklighet. Arbetshälsoinstitutets Virtuario™-inlärningsmiljö är en del som ingår i modellen.

Virtual reality helps effectively develop occupational safety skills28.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

Making use of virtual reality in occupational safety training can improve occupational safety skills. In a joint research project, the University of Lapland and the Finnish Institute of Occupational Health developed a model for occupational safety training utilising virtual reality and based on simulation teaching. The model uses the Finnish Institute of Occupational Health’s Virtuario™ learning environment.

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum