Työterveyslaitos

Study: Training supervisors can improve attitudes towards older employees

Share
Peer group training strengthened the expertise of supervisors in age management and positive attitudes towards older employees. Better age management also strengthened the supervisors’ work motivation and coping at work.

Finnish Institute of Occupational Health media release, 9 June 2023

Skilled age management helps to retain experienced employees at workplaces. Throughout the 2000s, attention has been paid to supporting the work ability of older employees in Finland. However, there is no prior research data on impactful measures to strengthen supervisors’ age management skills. The Finnish Institute of Occupational Health’s project “Immediate supervisor and working career in an ageing work life environment” addressed the development of age management and shaking up age-related attitudes in work life. 

“Workplace practices and operating principles aloneare not sufficient to support older employees,” says Specialist Researcher Mervi Ruokolainen.

“We need supervisors who want and can support the work ability and working career of older employees. 

Taking part in the training motivated the supervisors in their work 

The research project developed the resource-based “Adopt experience in the work community” group training and examined its impacts in workplaces in different sectors through a field trial. The training included jointly considering supervisors’ skills in encountering and supporting older employees. 

“We wanted to dare the supervisors taking part in the training to consider their personal age-related attitudes and their significance in supervisory work at the workplaces,” Ruokolainen says. 

The training strengthened the age management expertise of the participants and positive attitudes towards older employees. Moreover, the training promoted the supervisors’ motivation and well-being at work. These factors are likely to contribute over the long term both to the supervisors’ willingness to apply for and continue in supervisory positions and the quality and duration of employees’ working careers. 

In particular, the training benefitted supervisors whose workplaces had age management practices that did not consider the situations and needs of employees of different ages. In addition, the benefits were higher for supervisors in the private sector and supervisors with less education.  

“I believe that participating in the training lowers the supervisors’ threshold for hiring older employees for private-sector workplaces as well, Ruokolainen adds.  

Free-of-charge group training for workplaces 

Workplaces can now adopt free-of-charge group training. The Finnish Institute of Occupational Health website includes the coach and participant materials prepared in the research project; they work well in classroom and online training. 

“You should have supervisors with diverse experience and professional backgrounds in the training. This way, the group discussions give rise to diverse considerations and points of view,” Ruokolainen says. 

Research project: Immediate supervisor and working career in an ageing work life environment 

  • The research project developed peer group training for supervisors that strengthens competence in age management. The study also reviewed the impacts of the training on supervisors’ and their employees’ motivation and well-being at work.  
  • The impacts of the training were tested in a randomized controlled field trial at 10 Finnish workplaces. 
  • The study received funding from the Finnish Work Environment Fund, the Finnish Institute of Occupational Health and the workplaces 

Further information

  • Mervi Ruokolainen, Specialist Researcher, the Finnish Institute of Occupational Health, mervi.ruokolainen@ttl.fi +358 50 522 3203 

See also 

Keywords

Contacts

Links

About Työterveyslaitos

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Well-being through work

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. It promotes occupational health and safety and the well-being of workers. It is an independent institution under public law, working under the administrative sector of the Ministry of Social Affairs and Health. It has five regional offices, and its headquarters are in Helsinki. The number of personnel is about 500.

For the media | Finnish Institute of Occupational Health (ttl.fi)

 

Subscribe to releases from Työterveyslaitos

Subscribe to all the latest releases from Työterveyslaitos by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom