Finanssivalvonta

Companies granting consumer credit to be supervised by the Financial Supervisory Authority from 1 July 2023

Share
Supervision of companies granting consumer credit will be transferred to the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) from 1 July 2023. Currently, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland is responsible for this task. In the future, the operating practices of such companies will be monitored by the FIN-FSA in the same way as other lenders.

Finnish households’ indebtedness, in terms of both housing loans and consumer credit, is at a high level. As part of the effort to curb household over-indebtedness, legislation has been enacted which centralises credit supervision in one authority. Supervision of consumer lending and peer-to-peer loan brokers will be transferred from the Regional State Administrative Agency of Southern Finland to the FIN-FSA from the beginning of July 2023.

Companies granting consumer credit are required to register with the supervising authority and must meet the requirements for registration throughout the duration of their operations. In the future, the companies’ operating practices, such as sales, marketing and lending principles, will be supervised by the FIN-FSA in the same way as other lenders. The FIN-FSA will conduct regular inspections of the supervised entities and, where necessary, impose administrative sanctions for any perceived omissions. There are currently 45 registered credit providers in Finland.

“The FIN-FSA welcomes the new supervised entities within the scope of our proactive and predictable supervision. We will engage with entities by assessing, among other things, their compliance with information according to registration requirements, their fulfilment of obligations under the Money Laundering Act as well as their management of insolvency risks. The review will provide us with a comprehensive picture of the current state of supervised entities and help us to target risk-based supervision in the future,” says Samu Kurri, Head of Department.

The Consumer Ombudsman also has the power to supervise companies operating in the consumer credit market.

At the end of 2022, the stock of consumer credit granted by consumer credit and microloan companies to Finnish households stood at, according to the Bank of Finland, EUR 154 million, with an average interest rate of 35%.

Contact information

Samu Kurri, Head of Department, Digitalisation and Analysis. Requests for interviews are coordinated by FIN-FSA Communications, tel. +358 9 183 5030, Mon-Fri 9.00-16.00.

Keywords

Contacts

Media phone service numbercan be contacted on weekdays 9–16, except on Holy Thursday and New Year’s Eve on 9–13

Tel:+358 9 183 5030

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

Request by the FIN-FSA for police investigation concerning Oma Savings Bank6.5.2024 14:09:42 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has filed a request to the police for criminal investigation concerning suspected securities market offences related to Oma Savings Bank Plc. At the same time, the FIN-FSA is examining the need to impose administrative sanctions on the bank. The FIN-FSA is monitoring the bank's activities closely to ensure the reliable governance of the company. The bank’s financial situation is stable, and it has good liquidity and capital adequacy. The corresponding Finnish-language press release was published on 3 May 2024.

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye