Finanssivalvonta

Pankkien on tärkeää huolehtia henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuudesta ja kohtuuhintaisista peruspankkipalveluista

Jaa

Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa pääosin hyvin. Finanssivalvonnan arvion mukaan peruspankkipalveluja oli viime vuonna hyvin ja pääosin kohtuuhintaisesti tarjolla, mutta palvelutarjonta painottuu pankkien digitaalisiin palveluihin. Vaikka digitaaliset palvelut ovat valtaosalle asiakkaista pääasiallinen kanava päivittäisen pankkiasioinnin hoitamiseen, pankkien on turvattava myös henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus ja digitaalisia palveluita käyttämättömien asiakkaiden mahdollisuus kohtuuhintaiseen asiointiin.

Digitaalisten palveluiden rinnalla tarvitaan henkilökohtaista palvelua 

Pankkikonttoreiden määrä jatkoi laskuaan vuoden 2022 aikana. Lisäksi henkilökohtaisen palvelun saatavuutta rajoittavat konttoreiden supistetut palveluajat ja ajanvarauskäytännöt. Pankkien asiakkaat ja sidosryhmät antoivat valvoville viranomaisille enenevässä määrin kriittistä palautetta asiakaspalvelun saatavuudesta ja pitkistä jonotusajoista.

”Digitaalisten palvelujen suosiosta huolimatta henkilökohtaisen asiakaspalvelun saaminen kohtuullisessa ajassa on asiakkaille edelleen tärkeää. Finanssivalvonta kehottaakin pankkeja kiinnittämään huomiota asiakaspalvelun tavoitettavuuteen kaikissa pankkien palvelukanavissa”, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa

Konttoripalveluiden saatavuuden muutoksia lukuun ottamatta digitaalisille palveluille vaihtoehtoisissa palveluissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana. Pankit ovat tehneet digitaalisiin palveluihin viime vuosien aikana saavutettavuutta parantavia toimia. Pankit antavat asiakkailleen myös monimuotoista ja pääosin maksutonta digitukea. Näillä toimilla pankit edistävät palveluajoista riippumattomien ja hinnoiltaan edullisempien digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuuksia entistä laajemmalle asiakaskunnalle. 

Peruspankkipalveluiden hinnoissa nousua ja merkittäviä eroja pankkien välillä        

Peruspankkipalveluiden hinnat olivat vuonna 2022 nousussa. Hintojen korotukset olivat kuitenkin pankkikohtaisia, ja hinnoissa on merkittävää ja aikaisempaa suurempaa eroa eri pankkien välillä. 

”Jotta asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, palveluita on oltava saatavilla kaikille asiakasryhmille, mutta samalla palveluista perittävien palvelumaksujen on oltava kohtuullisella tasolla. Näkemyksemme mukaan kaikkein korkeimmat hinnat antavat pankeille aihetta uudelleen arvioida hinnoittelunsa perusteita ja kohtuullisuutta”, Tero Kurenmaa toteaa.      

Peruspankkipalveluita koskevan lainsäädännön uudistustarpeita kartoitetaan 

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt peruspankkipalveluita koskevan sääntelyn muutostarpeiden kartoittamisen osana laajempaa luottolaitoslain muutostarpeiden arviointia. Selvitystyön yhteydessä eri sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiä peruspankkipalveluiden tarjonnasta ja hinnoittelusta sekä sääntelyn kehitystarpeista. 

Finanssivalvonta pitää peruspankkipalveluja koskevan sääntelyn muutostarpeiden arviointia tervetulleena. Lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita on tärkeää tarkastella erityisesti siitä näkökulmasta, että sääntelyllä turvataan kohtuuhintaisten peruspankkipalveluiden tarjonta koko maan laajuisesti myös niissä tilanteissa, kun markkinaehtoinen palveluntarjonta ei riitä kattamaan asiakkaiden tarpeita. 


Kuluttaja-asiakkailla on lakisääteinen oikeus talletuspankkien tarjoamiin peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluiksi luettaviin palveluihin sisältyvät maksutili, tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti), verkkopankkipalvelu ja vahva sähköinen tunnistusväline.

Finanssivalvonta tekee vuosittain selvityksen luottolaitoslaissa määriteltyjen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Vuotta 2022 koskevan selvityksen tiedot perustuvat pääasiassa kuluttajien maksutilivertailusivustolta (www.fine.fi/maksutilivertailu) saatuihin tietoihin pankkipalveluiden hinnoista ja pankkien konttoreista, Suomen Pankin tilastoihin, asiakkaiden ja sidosryhmien palautteisiin sekä selvityksen yhteydessä pankeille tehtyyn kyselyyn.

Katso myös

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta vuonna 2022

Lisätietoja antaa

Osastopäällikkö Samu Kurri 

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Request by the FIN-FSA for police investigation concerning Oma Savings Bank6.5.2024 14:09:42 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has filed a request to the police for criminal investigation concerning suspected securities market offences related to Oma Savings Bank Plc. At the same time, the FIN-FSA is examining the need to impose administrative sanctions on the bank. The FIN-FSA is monitoring the bank's activities closely to ensure the reliable governance of the company. The bank’s financial situation is stable, and it has good liquidity and capital adequacy. The corresponding Finnish-language press release was published on 3 May 2024.

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye