Kontiotuote Oy

KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2023

Jaa
Haastava markkinatilanne näkyi liikevaihdossa ja tuloksessa

Huhti-kesäkuu 2023

  • Liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa ja laski 33,2 % (29,3 miljoonaa euroa)
  • liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (Q2 2022: 2,2 miljoonaa euroa) vastaten 6,0 % liikevaihdosta (7,4 %).
  • Konsernin rahoitusasema kehittyi ennakoidusti positiivisempaan suuntaan katsauskauden aikana. Konsernilla on käytössä viiden miljoonan euron shekkitililimiitti.

Kontiotuote Oy -konsernin tammi-kesäkuu 2023:

  • Liikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (H1 2022: 49,2 miljoonaa euroa) ja laski 37,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat talven aikana käynnissä ollut energiakriisi, korkea inflaatio sekä sitä seurannut merkittävä korkotason nousu. Lisäksi kuluttaja-asiakkaiden oman lainan saanti sekä edellisen asunnon myynti ovat vaikeutuneet.
  • Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 78,0 %, julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 2,9 %, vienti 7,8 % ja muu liikevaihto 11,3 %.
  • Liikevoitto oli -1,6 miljoonaa euroa (H1 2022: 2,5 miljoonaa euroa) vastaten -5,3 %:a liikevaihdosta (5,0 %).
  • Liikevoiton heikentymiseen vaikuttivat heikentyneen kysynnän lisäksi muun muassa ensimmäisen puolen vuoden aikana loppuun saatetut modernisointi-investoinnit, joita tehtiin oman henkilöstön voimin sekä toiminnanohjausjärjestelmäprojekti.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 30.6.2023 41,4 % ja nettovelkaantumisaste 57,0 %.
  • Yhtiön tilauskanta oli kauden lopussa 20,7 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa)

Konsernin muodostavat Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab.

KONSERNIN AVAINLUVUT (TILINTARKASTAMATON)

AVAINLUVUT, 1 000 €

1.1.-30.6.2023

1.1.-30.6.2022

1.1.-31.12.2022

Liikevaihto

30 653

49 180

95 277 

Liikevaihdon kasvu, %

-37,7 %

38,0 %

29,6 % 

Käyttökate (EBITDA)

-402

3 718

5 559 

   % liikevaihdosta

-1,3 %

7,6 %

5,8 % 

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

-1 627

2 460

2 991 

   % liikevaihdosta

-5,3 %

5,0 %

3,1 % 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-1 848

2 360

2 790 

   % liikevaihdosta

-6,0 %

4,8 %

2,9 % 

Taseen loppusumma

35 611

43 878

34 281 

Omavaraisuusaste, %

41,4 %

42,7 %

51,6 % 

Nettovelkaantumisaste, %

57,0 %

18,4 %

39,1 % 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

262

288

284 

Henkilöstömäärä keskimäärin

275

278

284 

KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RYTKY:

Konsernin liikevaihto laski merkittävästi tammi-kesäkuussa 2023 edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat voimakkaana jatkuva inflaatio sekä korkojen nousu, jotka heikentävät kuluttajien kykyä ostaa esimerkiksi uusia asuntoja tai autoja. Lisäksi kuluttaja-asiakkaiden lainojen saantiehtoja on tiukennettu ja kauppaehtona olevan oman asunnon myyntiehdon poistuminen on hidastunut. Julkisissa hankinnoissa ja projektihankkeissa päätöksenteko on hidastunut ja projekteja on siirretty eteenpäin tai jäädytetty kohonneiden kustannusten sekä taloudellisen epävarmuuden vuoksi.

Kotimaan kuluttajamyynnissä sekä omakotitalojen, että vapaa-ajan asuntojen myynti on pudonnut merkittävästi ja koko vuoden toimitusmäärä tulee todennäköisesti olemaan ennätyksellisen alhainen. Heikosta kysyntätilanteesta huolimatta muuttovalmisliiketoiminnassa kauppoja on tehty lähes tavoitetulla tasolla katsauskauden aikana. Asiakkaat arvostavat Kontion omakotitaloissa erityisesti mallivalikoimaa, laatua, luotettavuutta, myyjien ammattitaitoa ja palvelua. Omakotirakentajien kokonaiskuvassa 2022 Kontio oli sijalla 1. (RTS Omakotirakentajatutkimus 2022/23 RV)

Hiilineutraali rakentaminen on kasvussa ja hirsi yksiaineisena materiaalina tarjoaa luotettavan ja toimivan ratkaisun. Hirsi rakennusmateriaalina kiinnostaa vapaa-ajan kohteiden ja omakotitalojen lisäksi entistä enemmän hoiva-, päiväkoti- ja koulurakentamisessa kuin myös suuremmissa asunto- ja aluerakentamiskohteissa. Julkis- ja projektirakentamisessa hirren aseman ennakoidaan vahvistuvan.

Viennin osalta keskitymme valittuihin markkina-alueisiin sekä suurempiin projektikohteisiin, lisäksi selvityksessä on useita vientimaita, joissa hirren tekniset ominaisuudet täyttävät kohdemaan rakennusmääräykset.

Katsauskaudella (H1 2023) Kontiotuote Oy on käynyt kahdet muutosneuvottelut, joiden seurauksena on toteutettu kapasiteetin ja kulurakenteen sopeuttamista vastaamaan kysyntätilannetta. Toimenpiteet ovat olleet pääsääntöisesti alihankintaresurssien vähentämistä sekä lomautuksia, mutta irtisanomisiltakaan ei ole vältytty. Lisäksi organisaatiorakennetta on selkeytetty vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.

Ruotsin osalta tehtiin kevään aikana liiketoimintamallin muutos, jolla keskitytään tiukemmin Kontion vahvuusalueelle. Samalla Ruotsin toimintoja sopeutettiin vastaamaan kysyntätilannetta.

Rakennusmateriaalien hintakehitys tasaantui, mutta hinnat ovat säilyneet edelleen korkealla tasolla. Tietyissä materiaaleissa, kuten sahatavarassa, hinta on lähtenyt selkeään laskuun kysynnän hiipumisen myötä. Liiketoiminnan muut kiinteät kulut säilyivät edelleen korkealla tasolla, merkittävimpänä eränä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon liittyvät kulut. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kuluvan vuoden lokakuun alussa, jonka jälkeen siihen projektiin liittyvän kulukuorman ennakoidaan laskevan merkittävästi.

Kevään aikana saatettiin loppuun merkittävät tuotantoinvestoinnit mm. sahan rimottamoon sekä uuteen hirrentyöstölinjaan.

Myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Bau irtisanoutui yhtiön palveluksesta 30.6.2023. Myynti- ja markkinointivastuu on siirretty toistaiseksi toimitusjohtaja Mika Rytkylle.

KONTIOTUOTE OY

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mika Rytky, puh. 040 687 8449, mika.rytky@kontio.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Mika Rytky
puh. 040 687 8449
mika.rytky@kontio.fi

Kuvat

Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Mika Rytky (kuva: Patrik Pesonen)
Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Mika Rytky (kuva: Patrik Pesonen)
Lataa
Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Mika Rytky (kuva: Patrik Pesonen)
Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Mika Rytky (kuva: Patrik Pesonen)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

http://www.kontio.fi

Kontiotuote Oy, yleisesti tunnettu Kontiona, on maailman suurin hirsirakennusten valmistaja. Kontion liikevaihto vuonna 2022 oli 95,3 miljoonaa euroa, henkilöstön määrä 284. Kontiolla oli vuonna 2022 vientiä 17 eri maahan.

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kontiotuote Oy

Kontiotuote-konsernin vuosikatsaus 1.1.–31.12.20221.3.2023 10:15:38 EET | Tiedote

Tässä vuosikatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. VAHVAA LIIKEVAIHDON KASVUA, IRTAANTUMINEN PRT-FOREST -KONSERNISTA Kontiotuote-konsernin vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 29,6 % ja oli 95,3 (73,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain oli seuraava: kuluttajamyynti Suomessa 72,1 % (69,5 %), julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 10,5 % (5,0 %), vienti 10,5 % (12,5 %) ja muu liikevaihto 6,8 % (13,0 %). Vientiä oli kuluneena vuonna 17 (19) maahan. Konsernin käyttökate oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa eli 5,8 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökatteen kehitykseen vaikuttivat muun muassa poikkeuksellisen voimakas materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyksiin. Konsernin liikevoitto oli 3,0 (5,0) miljoonaa euroa vastaten 3,1 % (6,8 %) liikevaihdosta. Konsernin rahavarat olivat

KONTIOTUOTE OY:N MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN10.11.2022 14:15:56 EET | Tiedote

Yleinen taloudellinen tilanne on koko Euroopassa haasteellinen. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousemassa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan. Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen Kontiotuote Oy on käynyt muutosneuvottelut, jotka ovat koskeneet yhtiön koko henkilöstöä. Pienentyneen kapasiteettitarpeen johdosta toteutetaan tuotannon työntekijätehtävien osalta määräaikaisia lomautuksia ja muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisia lomautuksia ja enintään 5 irtisanomista. Kontion johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja, pitävät vähintään yhden viikon ylimääräisen palkattoman loman. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,5 m€ säästöjä. Toimitusjohtaja Mika Rytky: ”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta pudotusta viime vuoden h

Kontiotuote Oy -konsernin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.20221.11.2022 12:36:11 EET | Tiedote

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, SULAUTUMINEN TOTEUTUNUT Tarkastelujakson (Q1-Q3/2022) liikevaihto kasvoi 30,2 % ja oli 75,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 58,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021: 5,6 miljoonaa euroa), vastaten 5,0 % liikevaihdosta. Konsernin rahoitusasema oli katsauskauden konsernilimiitti huomioiden hyvä. Kontiotuote holding Oy ja Kontiotuote Oy sulautuivat Kontiotuote Oy:ksi 30.9.2022.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye