Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

I höstens gemensamma ansökan strävar 55 930 sökande efter att få studieplats vid en högskola

Dela

I höstens gemensamma ansökan ansökte sammanlagt 55 930 personer till yrkeshögskolor och universitet. Det här är cirka 12 500 fler sökande än i fjolårets motsvarande ansökan. Det fanns över 9 400 nybörjarplatser att söka till vid utbildningar som börjar i januari 2024. 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på torsdagen 14.9. Största delen av utbildningarna som deltog i höstens gemensamma ansökan var till yrkeshögskolor, och av de sökande ansökte 96 % till en yrkeshögskola. 2 % ansökte till både och, och 2 % sökte enbart till ett universitet. Flest antal sökande fanns inom området hälsovård och välfärd, området handel, administration och juridik, och området databehandling och kommunikation (IKT). 

I ansökan kunde en enskild sökare söka till sex ansökningsmål. I medeltal ansökte de sökande till 2,6 ansökningsmål. 

Största delen av de utbildningar gick att söka till riktades till sökande som avlagt en examen på andra stadiet. Till dessa utbildningar sökte sammanlagt cirka 43 790 personer. Därtill erbjuds drygt 1 800 studieplatser vid yrkeshögskolornas utbildningar som leder till en högre yrkeshögskoleexamen samt vid universitetens magisterutbildningar. 

Antagningarna genomförs i oktober och november 

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 % och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för sådana sökande som ansöker om sin första studieplats vid en högskola.

Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 18.10.2023 i Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo.

Till näst behandlar högskolorna sina ansökningar och den sökande har tid att lämna in de bilagor som behövs ännu efter att ansökningstiden gått ut. Urvalsprov arrangeras längs hösten. Yrkeshögskolornas gemensamma urvalsprov ordnas 30.10–1.11.2023 vid yrkeshögskolorna runtom i Finland. 

Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan publiceras 24.11.2023 i Studieinfo. Sökande kan granska sina egna resultat och ta emot en studieplats i tjänsten Min Studieinfo. Den sökande får ett meddelande från Studieinfo till sin e-post om hen erbjuds en studieplats med information on hur platsen kan tas emot. Dessutom får alla sökande ett resultatbrev efter att resultaten har publicerats. I brevet finns närmare information on framgången i antagningarna. 

Nyckelord

Kontakter

• Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara@oph.fi, tfn 029 533 1758
• Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen@oph.fi, tfn 029 533 1485

Dokument

Länkar

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7. betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703 media@oph.fi

Utbildningstyrelsens webplats: Service för media 

Dataskyddsbeskrivning 

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens rapport indikerar brist på arbetskraft och överutbud av arbetskraft i olika branscher i framtiden28.11.2023 10:11:46 EET | Tiedote

Brist på arbetskraft kommer i framtiden att vara ett faktum inom många branscher på grund av ett ökat behov av arbetskraft eller på grund av att en stor del av de yrkesverksamma inom branschen går i pension. Brist på arbetskraft drabbar flera branscher inom naturbruk och social- och hälsovården och till exempel energibranschen. Inom andra branscher kommer behovet av arbetskraft tvärtom att minska. Ny arbetskraft fås främst som ett resultat av utbildning, men branscherna får även arbetskraft från andra branscher – och förlorar arbetskraft till andra branscher.

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa28.11.2023 10:10:58 EET | Tiedote

Työvoimapulaa syntyy tulevaisuudessa monella alalla, kun työvoiman tarve kasvaa tai iso osa työntekijöistä eläköityy. Työvoimapulaa esiintyy monilla luonnonvara- ja soteammattialoilla sekä esimerkiksi energia-alalla. Toisilla aloilla työvoiman tarve taas vähenee. Uutta työvoimaa saadaan eniten koulutuksen kautta, mutta ammattialat saavat työvoimaa myös toisiltaan – ja vastaavasti myös menettävät sitä toisilleen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum