Hjälp till husbolag med att överföra aktieböcker – en klinikturné startar från Rovaniemi

Dela

Lantmäteriverket, som för bostadsdatasystemet, ordnar riksomfattande kliniker för överföring av aktiebok för husbolag och ger därigenom stöd vid överföringarna. Alla husbolag som är bildade före 2019 ska föra över aktieboken till det elektroniska bostadsdatasystemet före utgången av detta år. Vid ingången av 2024 blir överföringen avgiftsbelagd. I början av september hade endast 44,3 procent av aktieböckerna överförts i hela landet.

Två glada människor som sitter bakom en dator
Bild: Anriika Kauppi

Överföringsklinikerna är riktade till styrelseordföranden och disponenter i husbolag. På kliniken visas konkret hur aktieboken överförs. Lantmäteriverkets experter erbjuder också personlig handledning och rådgivning. Kliniken är särskilt nyttig för små husbolag.

Den riksomfattande klinikturnén startar från Rovaniemi. Tidsplanen för klinikerna är följande:

9.10. Rovaniemi

10.10. Uleåborg

10.10. Hyvinge

11–12.10. Helsingfors

31.10. Tammerfors

1.11. Åbo

2.11. Tavastehus

2.11. Jyväskylä

8.11. Lahtis

9.11.  Vasa

15.11. Villmanstrand

15.11. Mariehamn

20.11. Kuopio

21.11. Joensuu

22.11. S:t Michel 

Svenskspråkig rådgivning tillhandahålls också på klinikerna på följande orter: Hyvinge, Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Tavastehus, Vasa och Mariehamn.

Utöver klinikerna ordnas två webbutbildningar med likalydande innehåll i temat överföring av aktiebok. Utbildningarna hålls den 17 oktober och den 14 november

Det finns förhandsanmälning till utbildningarna. Mer information finns på https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/evenemang

Välkommen till kliniken!

Mer information

Suvi Väärälä servicechef, Lantmäteriverket, 050 568 0990, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Nyckelord

Kontakter

Mera information

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

Statistik över fastighetsköp: Fastighetshandeln avtog och priserna fortsatte att sjunka28.9.2023 09:36:07 EEST | Tiedote

Färsk statistik visar att det har skett över 16 procent färre fastighetsköp än i fjol mellan början av januari och mitten av september. Handeln med och priserna på egnahemshus sjönk klart. Priset på skog steg däremot. Handeln med stugor med egen strand inom detaljplaneområden fortsatte att avmattas, men populära områden och objekt finner en ny ägare oberoende av konjunktursvängningar. I Nyland till och med steg priserna på stugor, även om de genomsnittliga priserna sjönk.

Kiinteistökauppatilasto: Kiinteistökauppojen määrät ja hinnat laskivat edelleen28.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Tuore tilasto kertoo, että kiinteistökauppoja on tehty yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammikuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Omakotitalokauppojen määrät ja hinnat laskivat selvästi. Metsän hinta sen sijaan nousi. Rantamökkien kauppa asemakaava-alueilla hiljeni edelleen, mutta suositut alueet ja kohteet löytävät uuden omistajan suhdannevaihteluista huolimatta. Uudellamaalla mökkien hinnat jopa nousivat, vaikka keskimäärin kauppahinnat laskivat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum