Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Studieplats för 9 950, det vill säga 18 % av de sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Dela

I höstens gemensamma ansökan till högskolorna deltog 55 420 sökande, av vilka 9 950, dvs. 18 % fick en studieplats. Antalet sökande var rekordstort.

Antagningsresultaten av höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan ansökte man om studieplats till utbildning som inleds i januari 2024.

I den gemensamma ansökan deltog 55 420 sökande, av vilka 9 950, dvs. 18 %, fick studieplats. Vid yrkeshögskolorna antogs 9 750 studerande och vid universiteten 200 studerande.

Utbildningsutbudet i ansökan bestod huvudsakligen av yrkeshögskoleutbildningar: det gick att ansöka till 20 yrkeshögskolor och fem universitet. Av ansökningsmålen var 295 till yrkeshögskola och 27 till universitet. 96 % av de sökande ansökte till en yrkeshögskola, 2 % till ett universitet och 2 % till båda.

Antalet sökande var rekordstort i höstens gemensamma ansökan. Ökningen av antalet sökande förklaras särskilt av de engelskspråkiga ansökningsmålen.

– Ungefär 12 500 fler sökte än i förra höstens gemensamma ansökan. Särskilt mängden sökande till examen som ges på främmande språk ger en förklaring till den snabbt ökade mängden sökande under de senaste två åren. Största delen av ansökningarna till de här ansökningsmålen är från utlandet, säger specialsakkunnig Topias Kähärä från Utbildningsstyrelsen.

Över hälften kommer in på sitt första ansökningsönskemål

Av de som nu erbjöds en studieplats fick 66 % en plats på sitt första utbildningsönskemål. Av de som sökte till en yrkeshögskola antogs 66 % och av sökande till ett universitet 95 %. I genomsnitt valde sökande 2,6 ansökningsmål på ansökningsblanketten. I högskolornas gemensamma ansökan går det att söka till sammanlagt sex utbildningar.

Till utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet, det vill säga utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen eller kandidat- och magisterexamen, ansökte 43 350 sökande. Av dem antogs 8 090 studerande. Av alla de antagna fick 44 % en studieplats på basis av betyg och 52 % på basis av urvalsprov. Antagning på basis av betyg gäller de utbildningar riktade till sökande som avlagt examen på andra stadiet. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier.

Av dem som erbjöds en studieplats vid en yrkeshögskola antogs 44 % på basis av betyg och 52 % på basis av urvalsprov. Vid universiteten antogs endast 31 % på basis av betyg, vilket bland annat beror på att en stor andel nybörjarplatser vid universiteten var reserverade för sökande som genomfört öppna högskolestudier.

19 % (1 860) av dem som fick studieplats i höstens gemensamma ansökan antogs till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar 14 280.

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i höstens gemensamma ansökan omkring 61 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 80 % och av de antagna 73 %. Ifjol var motsvarande andel 78 % av de sökande och 74 % av de antagna. Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 74 % av de antagna och vid universiteten 28 %.

Antagning från reservplats möjlig fram till mitten av december

Sökande har denna vecka per e-post fått information om de slutliga antagningsresultaten i Studieinfo. Studieplatsen ska tas emot senast fredagen 1.12 före klockan 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till 12.12.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar oftast i månadsskiftet november-december till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna finns i portalen Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan.

Vårens första gemensamma ansökan ordnas 3–17.1.2024 och vårens andra gemensamma ansökan ordnas 13–27.3.2024. I den första gemensamma ansökan kan man söka till engelskspråkiga utbildningar och till utbildningar vid Konstuniversitetet oberoende av språk. I den andra gemensamma ansökan kan man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703 media@oph.fi

Utbildningstyrelsens webplats: Service för media 

Dataskyddsbeskrivning 

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Grunderna för läroplanen för B1-språket har reviderats – en timme mer tid att undervisa och lära sig språk i skolorna12.2.2024 14:50:00 EET | Tiedote

Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanen för B1-språket. Grunderna tas i bruk i skolorna 1.8.2024. Efter detta datum studerar eleverna i den grundläggande utbildningen enligt de nya grunderna för läroplanen för B1-språket och den nya timfördelningen som träder i kraft samtidigt. B1-språk i den grundläggande utbildningen är finska eller svenska som det andra inhemska språket och främmande språk. I fortsättningen bekantar man sig med den finlandssvenska och svenska språkliga miljön och kulturen samt de nordiska länderna i undervisningen i B1-svenska redan i årskurs 6.

B1-kielen opetussuunnitelman perusteet uudistuivat – kouluihin yksi tunti lisää opettaa ja oppia kieliä12.2.2024 14:50:00 EET | Tiedote

Opetushallitus on julkaissut uudistetut B1-kielen opetussuunnitelman perusteet. Perusteet otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2024, josta lähtien perusopetuksen oppilaat opiskelevat uusien B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden ja samalla voimaan tulevan uuden tuntijaon mukaan. B1-kieliä ovat perusopetuksessa toisena kotimaisena kielenä opiskeltavat ruotsi tai suomi ja vieras kieli. Jatkossa B1-ruotsin opetuksessa suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kieliympäristöön ja kulttuuriin sekä Pohjoismaihin tutustutaan jo 6. luokalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye