SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eloranta: Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Jaa

SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta pitää uusimpia PISA-tuloksia, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, erittäin huolestuttavina.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen kuten lukutaidon heikkeneminen. Heikkojen lukijoiden osuus on kolminkertaistunut 2000-luvun alun seitsemästä prosentista 21,4 %:iin, yli viidennekseen. Lukutaidossa muutos on suurempi kuin koskaan aiemmin. Lukutaito on kaiken oppimisen ja jopa yhteiskunnassa toimimisen perusedellytys, joten lukutaidon heikkenemisellä voi olla hyvinkin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, ellei siihen puututa, Eloranta toteaa.

– Jo viime vaalikaudella lukutaidon heikkenemiseen etsittiin keinoja monin tavoin mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan aloitteesta laaditulla lukutaitostrategialla ja lukutaito-ohjelmalla. Vaikka hallitus ohjelmassaan lupaa ohjelmalle jatkoa, tulee se käytännössä ajamaan ohjelmaa alas puolittamalla sen rahoituksen ensi vuodelle 700 000 euroon ja tämän jälkeen 250 000 euroon vuodessa, Eloranta toteaa pettyneenä.

Orpon hallitusohjelmassa vahvistetaan perustaitojen opetusta peruskouluissa. Hallitus on lisäämässä perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 3 vuosiviikkotunnilla, jotka on tarkoitus kohdistaa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Edustaja Eloranta pitää panostuksia perustaitoihin erittäin tervetulleina, mutta on myös huolissaan kuntien taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutuksista koulutuksen resursseihin ja opettajien määriin. Myös Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkausten mukanaan tuoma lapsiperheköyhyyden lisääntyminen voi tuoda mukanaan lisää sosioekonomisen taustan mukaan eriytyneitä laskevia oppimistuloksia.

– Viime vaalikaudella käsitellessään koulutuspoliittista selontekoa sivistysvaliokunta teki 17 kannanottoa, joissa painopisteenä oli osaamistason nostamisen ohella juuri perustaitojen parantaminen. Tässä eduskunnan hyväksymässä kokonaisuudessa keinoiksi on nostettu mm. konkreettinen ja pitkäjänteinen perustaitojen nostamisen toimenpideohjelma, koulutuksen laadun ja tasa-arvon lisääminen, oppimisen tuen järjestelmän kokonaisuudistus, oppilaiden hyvinvoinnin parantaminen, kiusaamisen ehkäisy, segregaation vähentäminen, opettaja- ja henkilökuntamitoitukset, perusopetuksen opetusmäärät, alan veto- ja pitovoimatekijät sekä täydennyskoulutus ja uuden kokonaiskuvan muodostaminen siitä minkälainen on tulevaisuudessa tarvittava koulutusjärjestelmä.  Hallitus on perustamassa peruskoulun tulevaisuustyön parlamentaarista seurantaryhmää. Toivon, että tätä viime vaalikauden parlamentaarista sivistysvaliokunnan pohdintaa hyödynnetään tässä työssä, Eloranta toivoo.

– Viime vaalikaudella Marinin hallitus teki merkittäviä uudistuksia koulutusjärjestelmäämme. Tuolloin toteutettiin muun muassa suuri oppivelvollisuusuudistus ja vahvistettiin monin tavoin varhaiskasvatusta. Nyt tulee keskittyä erityisesti peruskoulun ja perustaitojen oppimisen vahvistamiseen, jotta jokainen lapsi ja nuori oppii kunnolla lukemaan ja laskemaan ja oppimistulosten heikentynyt suunta saadaan käännettyä. Tässä työssä myös opetussuunnitelmia pitää tarkastella uudistaen ja tehden lisää tilaa lukemiselle ja perustaidoille, Eloranta toteaa lopuksi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mika Kari: Lindtmanin esitys EU:n puolustuskomissaarista on kannatettava2.3.2024 15:41:17 EET | Tiedote

EU:n on syvennettävä yhteistyötä puolustuksessa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti, että Suomen on ajettava puolustuskomissaaria seuraavaan komissioon. Samalla puolustukselle tulisi perustaa oma ministerineuvosto (MTV 2.3.2024). – Lindtmanin esitys on erinomainen ja sitä on edistettävä, sillä kovan puolustuksen painoarvo on myös EU:ssa kasvanut. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaarin tehtävä tehostaisivat valmistelukoneistoa ja edistäisivät myös EU:n puolustusteollisuutta, Kari sanoo. Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista. Puolustusteollisuuden vahvistamisella on jo kiire, koska kyseessä on niin Ukrainan suvereniteetti kuin Euroopan turvallisuuden takaaminen. – Kiristyneessä turvallisuustilanteessa puolustusmenoja on nostettu, ja hyvä niin. Nyt puolustushankintoja on koordinoitava paremmin yhdessä. Tätä voidaan tehdä tehokkaasti puolustuksen ministerineuvoston ja komissaarin kautta, Kari toteaa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n Kimmo Kiljunen: Antti Lindtmanin esitys puolustuskomissaarista on perusteltu ja Suomen pitkän linjan mukaista2.3.2024 15:00:48 EET | Tiedote

EU:n puolustusyhteistyötä on syvennettävä. Kiristyneessä turvallisuustilanteessa on edettävä yhdessä nykyistä tehokkaammin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti lauantaina, että Suomi lähtee ajamaan EU:n seuraavaan komissioon puolustuskomissaarin tehtävää sekä omaa ministerineuvostoa (MTV 2.3.2024). – Puheenjohtaja Lindtmanin esitys on perusteltu ja sitä on syytä edistää. Suomen pitkä linja on ollut vahvistaa unionin omaa puolustusulottuvuutta. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaari sekä tarvittaessa Euroopan parlamentin puolustusvaliokunta tulisivat vahvistamaan unionin kyvykkyyttä omaehtoiseen puolustusyhteistyöhön, Kiljunen sanoo. Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja epävarmuus Yhdysvaltojen tuen jatkumisesta Ukrainalle heittävät varjon Ukrainan puolustuskyvyn kestävyydelle. Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista. – EU on kyennyt toimimaan ennenäkemättömän yhtenäisesti Ukrainan tukemisessa ja Venäjän pakotteiden asettamisessa. Puolustusmenoja on nostettu ja on ymmärret

SDP:n Tytti Tuppurainen: Puheenjohtaja Lindtmanin aloite EU:n puolustusyhteistyöstä on otettava Suomen tavoitteeksi2.3.2024 14:07:41 EET | Tiedote

Euroopan puolustus on Suomen asia. Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että SDP:n puoluejohtaja Antti Lindtmanin aloite Suomen päättäväiseksi toimintalinjaksi on perusteltu ja oikea-aikainen. Suomi on korostanut turvallisuutta tärkeänä osana omaa EU-politiikkaansa. Suomi on katsonut saavansa turvaa ja samalla tehnyt vähintään oman osansa Euroopan yhteisen turvallisuuden puolesta. Puheenjohtaja Lindtmanin aloitteen mukaisesti Euroopan komissioon tarvitaan puolustuskomissaarin salkku, neuvostoon puolustusministerien kokoonpano ja parlamenttiin puolustusvaliokunta. EU:n jäsenmaiden on lisättävä puolustuksen voimavaroja ja samalla huolehdittava, että lisävarat käytetään tehokkaasti ja yhdessä määriteltyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Satojen miljardien eurojen käytössä ei ole varaa tuhlata päällekkäisiin hankintoihin ja samalla laiminlyödä todelliset tarpeet. Euroopan unionin puolustusyhteistyö ei ole vaihtoehto Natolle, vaan osa eu

Hallintovaliokunnan demarit: Rajamenettely on tärkeä uusi työkalu itärajan tilanteen hallintaan2.3.2024 09:30:23 EET | Tiedote

Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet Eemeli Peltonen, Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen ja Paula Werning pitävät hallituksen valmistelemaa lakiesitystä rajamenettelystä tervetulleena, vaikka se ei yksin riitä katkaisemaan hybridivaikuttamista Suomen itärajalla. Hallituksen rajamenettelyn käyttöönottoa koskevan lakiesityksen lausuntokierros päättyi tällä viikolla. Eduskuntaan esitys etenee huhtikuussa. Hallituksen esityksen juuret ulottuvat jo edelliselle vaalikaudelle, jolloin rajamenettelyä valmisteltiin. - Tavoite ja perusperiaatteet esityksessä vastaavat pitkälti edellisellä vaalikaudella valmisteltua esitystä rajamenettelystä. Siinä perusteettomaksi arvioituja turvapaikkahakemuksia voidaan käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen tuntumassa. Tavanomaisesta turvapaikkamenettelystä poiketen hakijoiden on rajamenettelyssä pysyttävä rajalla tai sen läheisyydessä hakemuksen käsittelyn ajan. Tämä vahvistaa yleistä järjestystä ja ennaltaehkäisee kauttakulkua Suomesta muualle

SDP:n kansanedustaja Paula Werningin kirjallinen kysymys sopimuspalokuntalaisten työttömyysturvan suojaosan poistosta2.3.2024 09:01:58 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on jättänyt 1.3.2024 kirjallisen kysymyksen koskien sopimuspalokuntalaisten työttömyysturvan suojaosan poistoa. Pelastustoiminta muodostuu yhteensä noin 4 000 vuorotyötä tekevän ammattipelastajan sekä noin 14 000 sopimuspalokuntalaisen tuottamista palveluista, jotka ovat olennainen osa maamme perusturvallisuutta. Sopimushenkilöstön saatavuus on eräs kriittinen tekijä tämän tärkeän palvelun tuottamisessa. – Sopimuspalokuntahenkilöstö toimii oman siviilityönsä ohella vapaaehtoispohjalla, toiset saavat palokuntatyöstä vastiketta ja toiset eivät. Ansiontyön ohella palokuntatyötä tekevien kannalta saatava korvaus ei ole toimeentulon kannalta keskeinen, mutta jos tämä korvaus vaikuttaa työttömän työttömyyskorvaukseen, lopettaminen on luontainen valinta. – Se vaikuttaa kielteisesti koko pelastustoiminnan toimivuuteen ja tehokkuuteen Suomessa. Tästä kärsii ennen kaikkea apua tarvitseva kansalainen, taustoittaa Werning. Sopimuspalokuntalaiset muodostavat merkit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye