Talotekniikka-ala: Hankealoitusten viivästyminen, tilauskannan heikkeneminen sekä korjausrakentamisen laskuvire vaativat välittömiä tukitoimia

Jaa

Asuntorakentamisen hyytyminen jatkuu ja asuntoaloitukset ovat jäämässä historiallisen alhaiselle tasolle huolimatta mm. hallituksen lisäämistä korkotukivaltuuksista Ara-asuntotuotannolle. Alan pinnalla pitäminen jää korjausrakentamisen harteille, jotka ilman tarvittavia tukitoimia, ovat vaarassa kaventua. Nyt tarvitaan hallitukselta konkreettisia tukitoimia huhtikuun kehysriihestä, jotta korjausrakentaminen kantaa ja työllistää.

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan uudistuotannon arvioidaan laskevan kaikilla osa-alueilla, vaikkakin saldoluvuilla mitattaessa näkymät näyttäisivät kääntyneen hieman positiivisemmiksi (ka. -51,2 vs. -67,0/syksy 2023). Voimakkainta lasku on asuntotuotannossa sekä toimisto- ja liiketilarakentami-sessa. Sen sijaan yli 5 miljoonan euron liikevaihdon toimijat odottavat kasvua julkisten tilojen rakentamisessa.


Korjausrakentamisen laskuvire huolestuttava

Korjausrakentaminen vähenee edelleen kaikilla osa-alueilla, vaikka saldoluvuilla mitattuna tilanne on jonkin verran parantunut syksystä (ka. -29,7 vs. -43,5/syksy 2023). Alueittain ja liikevaihdoilla tarkasteltuna suhdannetilanne vaihtelee merkittävästi. Liikevaihdolla mitattuna positiivisimmat odotukset asuntokorjauksissa ovat pienimmillä toimijoilla.

  • Korjausrakentamisen laskuvire ja korjausvelan kiihtyvä kasvu on äärimmäisen huolestuttavaa. Olemmekin viestineet vahvasti tukitoimien tarpeellisuudesta päättäjätapaamisissamme. Keskusteluissa tuomme esille mm. kotitalousvähennyksen laajentamisen koskemaan taloyhtiöitä, Talotekniikkaliiton ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.


Kiristyneessä taloustilanteessa riskinä on, että taloyhtiöt siirtävät tarpeellisia remontteja, eikä kansallisia ilmastotavoitteita saavuteta ilman olemassa olevan rakennuskannan systemaattista remontointia energiatehokkaaksi. 

  • Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut, että energiatukea annetaan tänä vuonna mm. energiajärjestelmän muuttamiseen vähähiiliseksi. On harmillista, että tuen ulkopuolelle on jätetty toimia, joilla on merkittävä vaikutus energiankulutukseen ja tiukkojen energiasäästötavoitteiden saavuttamiseen. Teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että energia-avustus koskisi jatkossa myös olemassa olevien talotekniikkajärjestelmien korjauksia ja säätöjä, Hokkanen toteaa.


Tilauskanta heikentyy edelleen – Isommilla valoisaa, pienemmillä pimeää


Tilauskanta on heikentynyt syksystä. Tulevalla vuosipuoliskolla laskun odotetaan jatkuvan, mutta huomattavasti pienempänä. Hiukan valoisampana tilanteen näkevät isot toimijat. Täystyöllistävän tilauskannan mediaani on pysynyt kolmessa kuukaudessa. 

Tarjouspyynnötkin ovat vähentyneet kautta linjan, mutta kehityksessä on tapahtunut pieni positiivinen muutos (-38,6 vs. -51,1/syksy 2023). Talotekniikkasuunnittelijoiden pöydällä on nyt tarjouspyyntöjä enemmän kuin syksyllä, mikä ehkä ennakoi positiivista kehitystä myös urakointiin.

Liikevaihdosta uudisrakentamisen osuus on 31 %, korjausrakentaminen 46 % ja huoltotoiminnan 22 %. Peräti joka toinen vastaaja arvioi liikevaihtonsa laskevan tänä vuonna. Isoimmista toimijoista kaksi viidestä odottaa kasvua. Heikoin tilanne on liikevaihdoltaan pienimmillä toimijoilla, joista neljä viidestä odottaa liikevaihtonsa laskevan edellisvuodesta. 

  • Urakoinnin siivu on jo valmiiksi ohut, ja kun rakentamisen tilanne on mikä on, varsinkin pienten toimijoiden ahdinko on käsinkosketeltavaa. Heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia päästä osaksi esimerkiksi isompia julkisia hankkeita, joissa isommat toimijat näkevät heikon kasvun mahdollisuuden, Talotekniikkaliiton varatoimitusjohtaja ja Sähkö- ja Teleurakoitsijoiden liiton toimitusjohtaja Marko Utriainen huomauttaa.


Kannattavuus heikkenee edelleen

Saldoluvulla mitattuna odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet syksystä. Puolet vastaajista arvioi kannattavuutensa laskevan tänä vuonna, ja lähes puolet arvioi sen pysyvän ennallaan. Heikennystä ennustavia on edelleen enemmän kuin parannusta odottavia. 

Suuria irtisanomisia talotekniikka-alalla ei kuitenkaan odoteta, sillä henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % syksyä kohden. Haastava suhdannetilanne näkyy kuitenkin lomautuksissa: tällä hetkellä lomautettuna on 6,4 % alan henkilöstöstä kun lukema syksyllä oli 2,7 %.

  • Suhdannekyselyn tulos ei varmasti yllätä ketään. Näkymät talotekniikka-alalla ovat kokonaisuutena todella haastavat, alueellisesti ja yrityskohtaisesti on toki isojakin eroja. Vastaajien näkemys tilanteesta etenkin uudistuotannon osalta on hyvin pessimistinen, mutta korjausrakentamisen ja huoltotoiminnan osalta uskoa edelleen löytyy ja siihen on hyvä nyt panostaa, summaa Talotekniikkaliiton hallituksen puheenjohtaja, LSK Electrics Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs.


Poimintoja kommenteista

  • Vaikeita aikoja yrittäjillä on nyt menossa.
  • Markkinakorkojen pysyminen käytännössä ennallaan vaikeuttaa huomattavasti uudis- ja korjaus-/saneeraushankkeiden aloittamista.
  • Korjausrakentamisen (putkiremontit pääurakointina) tarjouspyynnöt vähentyneet 2024 tammikuussa verrattuna vuoteen 2023.
  • Korjausrakentamiseen ja etenkin energiatehokkuushankkeisiin tulisi saada pientä buustausta, jotta edes suunnittelu- ja hankintaprosessit nytkähtäisivät eteenpäin.
  • Korjausrakentaminen hyytyy kasvavasta korjausvelasta huolimatta. Jotain olisi pikaisesti tehtävä, että kohteet saataisiin liikkeelle. 10 % korjausavustus kuten finanssikriisin aikaan olisi hyvä. Eikä maksaisi valtiolle mitään, kun pelkät alv:t tuo sen takaisin ja vielä 14 % ylikin.
  • Kevään näkymät ovat mielestäni yleisesti omalla toiminta alueella hyvät!


Yhteyshenkilöt
Talotekniikkaliitto ry/LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Marko Utriainen, p. 050 335 4236, marko.utriainen@stul.fi 

NSS Sähkösuunnittelijat ry
Toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 2232 428, markku.sako@nssoy.fi

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa.Lisätietoja talotekniikkaliitto.fi 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Liitolla on kaikkiaan noin 2 800 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja ne työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä. Lisätietoja stul.fi 

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,8 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 8 600 henkilöä.Lisätietoja lvi-tu.fi 

Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin sadasta yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia. Lisätietoja nssoy.fi 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Talotekniikkaliitto ry/LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Marko Utriainen, p. 050 335 4236, marko.utriainen@stul.fi 

NSS Sähkösuunnittelijat ry
Toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 2232 428, markku.sako@nssoy.fi

Kuvat

- Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Lisätietoja talotekniikkaliitto.fi - https://www.talotekniikkaliitto.fi/ - Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Liitolla on kaikkiaan noin 2 800 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardia euroa ja ne työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä. Lisätietoja stul.fi - http://www.stul.fi/ - LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,6 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 8 500 henkilöä. Lisätietoja lvi-tu.fi - http://www.lvi-tu.fi/ - Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin sadasta yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia. Lisätietoja nssoy.fi - http://www.nssoy.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Talotekniikkaliitto vaatii EU:lta panostuksia energiatehokkuuteen, sähköistymiseen ja korjausrakentamiseen6.5.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

9. kesäkuuta pidettävissä eurovaaleissa äänestetään uudet Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat tehtävässään vuoteen 2029 asti. Tämän vuosikymmenen aikana Euroopan unionissa ratkaistaan useita ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyviä haasteita. Talotekniikkaliitto osallistuu keskusteluun ja tarjoaa eväitä päätöksentekoon julkaisemalla eurovaalitavoitteensa. Talotekniikkaliitto on myös esitellyt tavoitteitaan puolueiden eurovaaliehdokkaille kuten Susanne Päivärinnalle (kok), Katri Kulmunille (kesk) ja Ari Koposelle (ps).

Kehysriihessä voidaan tukea talotekniikan uutta kasvua12.4.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Rakennus- ja talotekniikka-alan taloudellinen potentiaali on merkittävä. Esimerkiksi talotekniikka-ala on markkina-arvoltaan vuositasolla noin 6,5 miljardia euroa. Talotekniikkaliiton toteuttaman kevään suhdannekyselyn mukaan tällä hetkellä hankealoitukset viivästyvät, tilauskannat laskevat, tarjouspyynnöt vähenevät ja kannattavuudet heikkenevät. Suhdannekyselyn perusteella uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen vajoavat molemmat samaan aikaan. Sähkö- ja lvi-urakoitsijat sekä sähkösuunnittelijat pelkäävät, että vaikein aika on vielä edessä.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin hyväksyminen on voitto modernille talotekniikalle13.3.2024 13:01:39 EET | Tiedote

Talotekniikkaliitto on tyytyväinen, että EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on hyväksytty europarlamentissa 12.3.2024 äänin 370 puolesta, 199 vastaan. Olimme yhteydessä suomalaisiin meppeihin siitä, että esitys direktiivistä kannattaa hyväksyä. Euroopan neuvosto hyväksyy vielä muodollisesti rakennusten energiatehokkuusdirektiivin laiksi huhtikuussa ja direktiivin kahden vuoden saattamisaika osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä käynnistyy kesällä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye