Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-mobilappen förnyas – Se hur ändringen påverkar dig!

Dela

De nya Android- och IOS-versionerna av Suomi.fi-mobilappen publiceras våren 2024. I och med förnyelsen förändras appens utseende och funktioner. I den nya Suomi.fi-mobilappen har bland annat appens användbarhet, tillgänglighet och navigationsstruktur förbättrats. När den nya appen har publicerats är det inte längre möjligt att använda gamla versioner av appen.

Kvinnan visar telefonskärmen med Suomi.fi-mobilappen .
Suomi.fi-mobilappen förnyas. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ta hänsyn till dessa om din mobila enhet har ett äldre operativsystem!

Förnyelsen för med sig ändringar i de operativsystemversioner för mobila enheter som Suomi.fi-applikationen kräver.

I fortsättningen kan appen användas med Android-systemets version 11 eller nyare. I IOS-operativsystemet som används i Apples mobiler kan Suomi.fi-mobilappen användas med systemets version 16 eller nyare.

"Ändringen görs eftersom till exempel tillverkaren av Android-operativsystemet inte längre publicerar nya datasäkerhetsuppdateringar för Androids äldre operativsystemversioner. Ändringen säkerställer för sin del att användningen av applikationerna på den mobila enheten är så säkert som möjligt" säger tjänsteägare Maria Juka-Lahdenperä från Myndigheten för digitalisering och befolknngsdata.

Om du använder en äldre operativsystemversion kan du dock fortfarande använda Suomi.fi-meddelanden via Suomi.fi-webbtjänsten genom att identifiera dig på adressen https://suomi.fi. Tjänsten kan användas i webbläsaren både på datorn och den mobila enheten.

Om du vill fortsätta att använda Suomi.fi-meddelanden med Suomi.fi-mobilappen efter förnyelsen, kontrollera att din enhet är kompatibel med den nya applikationen och att du inte använder äldre operativsystemversioner.

I och med ändringen kan era kundrådgivare också få frågor om användningen av mobilappen. Då lönar det sig att först kontrollera om användarens enhet har en operativsystemversion som den nya mobilappen kräver.

Den nya applikationen kräver att man ställer in en ny kod

Den förnyade Suomi.fi-mobilappen kan uppdateras automatiskt på den mobila enheten, men den kan också behöva uppdateras i Google Play- eller Apple Store-appbutiken. 

När du installerar den nya applikationen måste du identifiera dig starkt och välja en ny sexsiffrig kod. Med denna kod får du i fortsättningen tillgång till dina Suomi.fi-meddelanden i mobilappen.

Ändringar i appens funktioner

I den nya Suomi.fi-mobilappen har bland annat appens användbarhet, tillgänglighet och navigationsstruktur förbättrats.

Dessutom bekräftar appen e-postadressen på ett nytt sätt. Suomi.fi-meddelanden meddelar dig per e-post när du har fått ett nytt Suomi.fi-meddelande. Om du byter e-postadress i Suomi.fi-meddelanden ska du i fortsättningen bekräfta ändringen med en bekräftelsekod som skickas till din e-post. Tidigare gjordes bekräftelsen via en länk som skickades till e-posten. Med ändringen har tjänstens säkerhet förbättrats.

I fortsättningen kan halvfärdiga meddelanden inte längre sparas som utkast i appen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har lyssnat på appens användares önskemål i förnyelsen och gjort det möjligt att använda appen även med ett mörkare tema (dark mode).

Ge respons på den nya appen >>

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kvinnan visar telefonskärmen med Suomi.fi-mobilappen .
Suomi.fi-mobilappen förnyas.
Ladda ned bild
Bild av Suomi.fi-mobilappen.
Bild av Suomi.fi-mobilappen.
Ladda ned bild

Vad är Suomi.fi-mobilappen?

  • Med hjälp av Suomi.fi-mobilappen kan du enkelt använda Suomi.fi-meddelanden på din mobila enhet.
  • I tjänsten kan du få myndighetsbeslut, delgivningar och fakturor elektroniskt från flera olika myndigheter.
  • Tjänsten ersätter pappersposten från myndigheterna.
  • Mobilappen meddelar dig om nya Suomi.fi-meddelanden. Dessutom får du en notifikation om ett nytt meddelande per e-post.
  • Den nya Suomi.fi-mobilappen kräver minst version 11 av Android-operativsystemet. För iOS-operativsystemet är minimiversionen i fortsättningen 16.
  • I fortsättningen är det inte möjligt att använda Suomi.fi-mobilappen med Android-operativsystemets versioner 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, eller iOS-systemets versioner 12, 13, 14 eller 15.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

https://dvv.fi/sv

Andra språk

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digihumaus-rapporten 2024: Åldrande och mångfald driver på förvaltningen, men man måste satsa mer på digital infrastruktur än i nuläget11.4.2024 12:15:00 EEST | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har idag publicerat en ny Digihumaus-rapport. I rapporten analyseras förändringar i Finlands befolkning och deras betydelse för den offentliga förvaltningen. Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de fyra senaste åren. I rapporten har temat delats in i fyra undertrender: åldrande, invandring, differentiering av områden och mångfald.

Digihumaus-raportti 2024:  Ikääntyminen ja monimuotoistuminen kirittävät hallintoa, mutta digitaaliseen infrastruktuuriin pitää panostaa nykyistä enemmän11.4.2024 12:15:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on tänään julkaissut uuden Digihumaus-raportin. Raportissa analysoidaan muutoksia Suomen väestössä ja niiden merkitystä julkiselle hallinnolle. Raportti on jatkoa neljänä aiempana vuotena julkaistuille Digihumaus-raporteille. Raportissa aihe on pilkottu neljään alatrendiin: ikääntyminen, maahanmuutto, alueiden eriytyminen sekä monimuotoistuminen.

Digihumaus report 2024: Ageing and increasing diversity are a driving force for public administration, but digital infrastructure requires even more investment11.4.2024 12:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency has published the new Digihumaus report today. The report analyses changes in the Finnish population and their significance for public administration. The report is a continuity of the Digihumaus reports from the four previous years. The report breaks down the topic into four sub-trends: ageing, immigration, regional segregation and increasing diversity.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye