Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor fanns 144 300 sökande

Dela

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 144 300, vilket är 2 300 flera än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen den 27.3. Av de sökande ansökte 44,3 % enbart till yrkeshögskolor och 40,3 % enbart till universitet; 15 % sökte till bådadera. Det fanns cirka 51 000 nybörjarplatser inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar, varav 53 % vid yrkeshögskolor och 47 % vid universitet.

Flest antal sökande fanns inom hälsovård och välfärd, handel, administration och juridik samt inom det samhällsvetenskapliga området. Det var möjligt att söka till sammanlagt sex ansökningsmål och medeltalet var 2,8 ansökningsmål per sökande. Det fanns närmare 1 600 ansökningsmål i den gemensamma ansökan.

Utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas huvudsakligen till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Dessa utbildningar lockade 125 700 sökande.

Flertalet av de sökande (96 %) fyllde i sin ansökan med stark identifiering.

Det medicinska utbildningsområdet behöll sin dragningskraft

 Antalet sökande per nybörjarplats varierar enligt utbildningsområde. Konkurrensen är hårdast bland sökande till medicin (9,3 sökande per nybörjarplats). Det fanns mer än fem eller sex sökande per nybörjarplats till de samhällsvetenskapliga områdena (6,5) samt till handel, administration och juridik (5,3).

Färre än fem sökande konkurrerar om en nybörjarplats inom tjänstebranschen (4,8), de konstnärliga och kulturområdena samt lant- och skogsbruk (4,6) samt inom hälso- och välfärd, databehandling och kommunikation samt de humanistiska områdena (4,2).

Antalet sökande per nybörjarplats är lägst inom de naturvetenskapliga områdena (3,4), de tekniska områdena och det pedagogiska området (3,0 sökande/nybörjarplats).

Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5., samtliga resultat ges 4.7.

Resultaten i antagning på basis av betyg publiceras senast måndagen den 27.5. I den betygsbaserade antagningen godkänns sökande till högskola enbart på basis av studentexamensvitsorden, en internationell EB-, IB eller RP/DIA examen eller på basis av en yrkesinriktad grundexamen. Den betygsbaserade antagningen gäller dock bara yrkesinriktade grundexamina som avlagts från och med 1.8.2015. Antagningsresultaten syns i tjänsten Min Studieinfo före urvalsproven.

Samtliga resultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 4.7.

Nyckelord

Kontakter

Specialsakkunnig Minea Wilo-Tanninen minea.wilo-tanninen@oph.fi tfn 029 533 1397
Specialsakkunnig Mikko Eronen mikko.eronen@oph.fi tfn 029 533 1485

Dokument

Länkar

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703 media@oph.fi

Utbildningstyrelsens webplats: Service för media 

Dataskyddsbeskrivning 

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Utredning: Sociala färdigheter allt viktigare i framtiden utöver teknisk kompetens19.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Behovet av kompetens med anknytning till digitalisering och ny teknik fortsätter att öka kraftigt. Utöver detta krävs även färdigheter med koppling till kulturell mångfald och social hållbarhet. Utbildningsstyrelsen har gjort en utredning av förändringar i kompetensbehoven fram till år 2040. Prognostiseringsforum för kunnande har utarbetat en bedömning av inverkan av olika förändringar på behovet av bransch- och yrkesöverskridande kompetens i framtiden.

Selvitys: Sosiaalisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tekniikan osaamisen rinnalla19.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Digitalisaatioon ja teknologiseen muutokseen liittyvien osaamisten tarve kasvaa yhä voimakkaasti. Niiden lisäksi korostuvat monikulttuurisuustaidot ja sosiaalisen kestävyyden ymmärrys. Opetushallitus selvitti osaamistarpeiden muutosta vuoteen 2040 mennessä. Osaamisen ennakointifoorumi arvioi muutosilmiöiden vaikutusta toimiala- ja ammattialarajat ylittäviin osaamisiin tulevaisuudessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye