Digi- ja väestötietovirasto

Veckan för digital kompetens 20.–26.5.2024: Lösningar för att främja digital delaktighet i det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland

Dela

Digitala färdigheter blir allt viktigare för att sköta vardagliga ärenden och delta i samhällslivet. Finländarna ligger i topp i fråga om sin digitala kompetens i Europa och kompetensen har under årens lopp förbättrats i alla åldersklasser. Den digitala kompetensen börjar dock försämras redan hos 45-åringar och endast hälften av finländarna i åldern 65–74 år har åtminstone grundläggande digitala färdigheter. Det finns behov av digitalt stöd i alla åldersgrupper, men ju äldre grupp det är fråga om, desto mer sannolikt är det att hjälp behövs.

En ikon som förklarar att Veckan för digital kompetensordnas 20-26 maj 2024 och att temat för veckan är "Finland åldras och blir mer mångsidigt - Digi stöder oss alla".
Veckan för digital kompetens ordnas 20.-26.5.2024 med teman "Den åldrande och allt mer mångfaldiga Finland - Digi stödjer oss alla". Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

– Veckan för digital kompetens ordnas för att vi tillsammans ska hitta lösningar på frågor i en digitaliserad vardag och ett digitaliserat samhälle. Utmaningarna med att använda digitala tjänster kan förutom digital kompetens även gälla tjänsternas kvalitet och användbarhet. Till exempel: många invandrare har full kompetens i digital ärendehantering vid myndigheter, men det blir omöjligt att använda tjänsterna till exempel på grund av komplicerat innehåll eller utmaningar i anslutning till identifiering, konstaterar specialsakkunnig Henriikka Eloluoto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dagen för yrkesverksamma under veckan för digital kompetens samlar utvecklare av och lösningar för digitalt stöd

Under dagen för yrkesverksamma under veckan för digital kompetens samlas utvecklare av digitalt stöd, som representerar olika målgrupper, för att lösa de digitaliseringsrelaterade utmaningar som det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland möter. Under dagen diskuteras bland annat megatrender och man funderar på hur artificiell intelligens påverkar vardagen för de äldre och den mångfaldiga gruppen. På utställningstorget finns bl.a. en äldredräkt som kan användas för att testa användningen av digitala tjänster i en typisk 80-årings kropp.

Som avslutning på evenemanget tillkännager vi vinnaren av utmärkelsen Digitukiteko. Utmärkelsen Digitukiteko delas ut för andra gången och dess tema är "Det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland”.

– Behovet av digitalt stöd och dess innehåll förändras med digitaliseringsutvecklingen. Samtidigt behöver det åldrande och allt mer mångfaldiga Finland ett digitalt stöd som utgår från människan och motsvarar behoven, så att alla som vill kan hänga med i digitaliseringen. Till Veckan för digital kompetens vill vi därför bjuda in organisationer som producerar mångsidiga digitala tjänster, såsom kommuner, välfärdsområden, statliga myndigheter och företag, att dela information om det stöd de erbjuder och god praxis i anslutning till det, uppmuntrar ledande sakkunnig Minna Piirainen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Representanter för medierna är välkomna att delta i Veckan för digital kompetens och offentliggörandet av utmärkelsen Digitukiteko vid Helsingfors stadshus torsdagen den 23.5.2024 kl. 9–16.
Förfrågningar: dvv.viestinta@dvv.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En ikon som förklarar att Veckan för digital kompetensordnas 20-26 maj 2024 och att temat för veckan är "Finland åldras och blir mer mångsidigt - Digi stöder oss alla".
Veckan för digital kompetens ordnas 20.-26.5.2024 med teman "Den åldrande och allt mer mångfaldiga Finland - Digi stödjer oss alla".
Ladda ned bild

Länkar

Vad är Veckan för digital kompetens?

Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens. Veckan ordnas nu för femte gången. Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla.

Mer information och anmälan https://dvv.fi/digitaitoviikko.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av det digitala stödet, att utveckla det digitala stödet och fungera som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.

Betydelsen av digitalt stöd har också lyfts fram i Petteri Orpos regeringsprogram. I och med att de digitala tjänsterna och apparaterna ökar har det ansetts viktigt att säkerställa tillgången till tjänsterna och tillräckligt stöd även för dem som har svårare att använda digitala lösningar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

https://dvv.fi/sv

Andra språk

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi:s nya guide stöder föräldrar i att få barn och beaktar mångfalden bland dem som funderar på föräldraskap22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomi.fi:s nya guide om att få barn är avsedd för alla som planerar att bli föräldrar och för dem som håller på att bli föräldrar. Guiden är ett tillförlitligt informationspaket som vägleder läsaren till rätt hjälp. Guiden ger råd i de många alternativa vägarna till föräldraskap. Den har sammanställts av ett brett spektrum av organisationer och partners inom området, tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fin uusi opas tukee lapsen saamiseen liittyvissä kysymyksissä ja huomioi vanhemmuutta harkitsevien moninaisuuden22.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Suomi.fissa juuri julkaistu Lapsen saaminen -opas on suunniteltu kaikille vanhemmuutta suunnitteleville ja vanhemmaksi tuleville. Opas tarjoaa luotettavan tietopaketin ja ohjaa lukijan oikean avun pariin. Opas neuvoo monenlaisissa poluissa vanhemmuuteen. Sen on yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa koonnut laaja joukko alan järjestöjä ja yhteistyökumppaneita.

Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kunde bry dig mindre6.5.2024 09:43:22 EEST | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kampanj I egna händer påminner igen om att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Ämbetsverket utvecklar kontinuerligt nya tjänster för att göra det smidigare att uträtta ärenden åt någon annan, eftersom de behövs när vår befolkning åldras. Det går nu lättare och snabbare att ta i bruk en intressebevakningsfullmakt på nätet. Dessutom blir det snart lättare för intressebevakningsfullmäktige att sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom. Har du redan gjort en intressebevakningsfullmakt?

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye