Työterveyslaitos

70 % upplever gemenskap i arbetet – andra har sämre erfarenheter än tidigare

Dela

Upplevelsen av gemenskap bland yrkesverksamma polariseras, berättar undersökningen Hur mår Finland?. Ungefär var fjärde upplever en stark gemenskap i arbetet. Resultaten visade att de främsta bidragande faktorerna var rättvis behandling och tillmötesgående ledarskap, medan den etiska stressen och rollkonflikterna som upplevdes i arbetet var de största riskerna för gemenskapen.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 30.5.2024

Ungefär 70 procent av de yrkesverksamma upplever gemenskap i arbetet. För ungefär var fjärde är upplevelsen av gemenskap på en god nivå.

Gemenskapen skapas av förtroende för arbetskamraterna och av att bli hörd och förstådd i den egna arbetsgemenskapen. I närarbete upplevs lite mindre gemenskap än vid hybridarbete, men i lika hög grad som vid enbart distansarbete. De respondenter som upplevde minst gemenskap är deltidsanställda och de som bor ensamma.

Upplevelsen av gemenskap utreddes i Hur mår Finland?-forskningsprojektets temapublikation. Redan tidigare hade forskningsgruppen upptäckt att den allmänna ensamheten hade ökat vid distansarbete på heltid. Frågor om upplevd gemenskap i arbetet lades till i undersökningen sommaren 2023. 

– Samtidigt som en klart större andel upplever gemenskap i sitt arbete snarare än brist på det, sågs ingen förstärkning av gemenskapen i någon av de undersökta grupperna, konstaterar specialforskaren Janne Kaltiainen från Arbetshälsoinstitutet.

Undersökningen visade att gemenskapen försvagades särskilt i den tredjedel där den redan från början var relativt svag. Dessutom konstaterades en försämring av gemenskapen hos visstidsanställda, chefer och unga vuxna.

Rättvis behandling och tillmötesgående ledarskap bygger gemenskap 

Skillnaderna i arbetsförhållanden kan förklara den sämre upplevelsen av gemenskap bland exempelvis deltidsanställda och unga medarbetare. 

Resultaten visar att särskilt rättvis behandling och tillmötesgående ledarskap kan främja gemenskapen. De största riskerna för gemenskapen konstaterades vara etisk stress och rollkonflikter i arbetet.  

Att stärka gemenskapen i arbetet är viktigt, eftersom det kan främja arbetshälsa, förmåga och engagemang på arbetsplatsen samt motverka allmän ensamhet.

– I utvecklingen av arbetslivet har man under de senaste åren pratat om autonomi och självstyrning. Det är hög tid att lägga lika stor vikt vid gemenskapen och de sociala resurser som ökar den i arbetet, säger forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet.

– Om man upplever brist på gemenskap på arbetsplatsen är stärkandet av gemenskapen enligt oss en viktig möjlighet för arbetsplatserna att öka välbefinnandet, motivationen och därmed engagemanget och produktiviteten på arbetsplatsen, fortsätter Hakanen. 

Undersökningen Hur mår Finland?

  • Forskningsprojektet producerar information om hur arbetshälsan och olika arbetsattityder har utvecklats bland finländska arbetstagare under de senaste åren.
  • Dessa resultat är baserade på material från en befolkningsenkät där man samlade in svaren från samma respondenter i två faser: sommaren 2023 och slutet av 2023.
  • De som svarade på enkäten var i arbetslivet aktiva finländare i åldern 18–65.
  • För tillfället finansieras undersökningen Hur mår Finland? av Arbetshälsoinstitutet och Finlands program för hållbar tillväxt.
  • Se tidigare forskningspublikationer på projektets sida: Hur Mår Finland?
  • Bifogad: resultatsammanställningen (på finska).

Mer information

Kontakter

Dokument

Länkar

MÅ BRA AV JOBBET

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Andra språk

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Väestörakenteen muutosvaikutuksia tutkiva LIFECON-hanke sai jatkorahoituksen14.6.2024 11:59:53 EEST | Uutinen

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutuksia tutkiva LIFECON-hanke sai jatkorahoituksen vuoteen 2027 asti. Jatkokaudella hankkeen tutkimuksen ja vuorovaikutustoiminnan on tarkoitus vastata erityisesti ajankohtaisiin, hallituksen ja ministeriöiden tunnistamiin tarpeisiin. LIFECON-hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) DEMOGRAPHY-ohjelma ja sitä toteuttavat Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye