Huoltovarmuusorganisaatio

Sjötransportersaktorerna stärkte beredskap genom gemensam övning

Dela

Försörjningsberedskapsorganisationens Sjötransportpool ordnade i Helsingfors en två dagar lång övning för aktörer inom sjöfarten. På drygt två år har säkerhetsläget i Östersjöregionen förändrats avsevärt och risken för allvarliga störningar har ökat. Övningarna är en del av det regelbundna samarbetet mellan försörjningsberedskapskritiska aktörer. Övningarnas syfte är att  stärka beredskap och informationsutbytet. I övningen deltog cirka 60 representanter för rederier och andra centrala aktörer inom sjöfarten samt sjöfatsmyndigheter.

Finlands beroende av sjöfarten har ökat ytterligare på grund av det utrikes- och säkerhetspolitiska läget. Enligt Tullens statistik transporterades cirka 96 procent av Finlands utrikeshandel sjövägen och nästan 98 procent av importen år 2023. I övningen konkretiserades hur olika lagar, förordningar och beredskapsplaner tillämpas i olika störningar och undantagssituationer, både för hela branschen och för rederierna.    

− Beredskapen för undantagsförhållanden och störningar har redan i årtionden bedrivits långsiktigt i Försörjningsberedskaporganisationen i samarbete med företag och myndigheter. Övningen var mycket nyttig och bidrar till att utveckla beredskapen för att säkerställa kontinuiteten i sjötransporterna, säger Tiina Tuurnala, ordförande för Sjötransportpoolen. 

Sjötransportpoolens uppgift är att följa upp, planera och bereda åtgärder för att utveckla försörjningsberedskapen tillsammans med företag och myndigheter inom branschen. Poolen bereder anvisningar och rekommendationer för beredskapen för sjötrafiken. 

− Det är fint att övningen intresserade olika aktörer så mycket. Under övningen framkom mycket konkret information om det aktuella läget för beredskapsåtgärderna. Ett annat viktigt resultat var en bedömning av de frågor som ska utvecklas, säger Juha Savisaari, poolsekreterare för Sjötransportpoolen.

Övningsverksamheten är en central del av både Finlands beredskap och Försörjningsberedskapsorganisationens uppgifter, eftersom den kan användas för att identifiera svagheter som kräver utveckling. Samarbetsövningarna främjar också samarbetet mellan olika aktörer och förbättrar deras förmåga att agera i en krissituation. Tematiskt växlande övningar är en del av poolens årliga verksamhet.

Nyckelord

Kontakter

Sjötransportpoolens poolsekreterare Juha Savisaari, juha.savisaari@shipowners.fi, tlf. 040 5201694

Andra språk

Följ Huoltovarmuusorganisaatio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huoltovarmuusorganisaatio

Toimialojen kybervarautuminen hyvää perustasoa14.3.2023 14:00:00 EET | Tiedote

Yritysten kybervarautuminen Suomessa on keskimäärin hyvää perustasoa, selviää tuoreesta Kansallisen kyberturvallisuuden kypsyystason selvityksestä. Tietoisuus kyberuhkista ja varautumisen merkityksestä on parantunut. Keskeisiä haasteita ovat pula kyberturvallisuuden osaajista sekä puutteet kumppaniverkoston hallinnassa. Vaihtelua varautumisen tasossa eri toimialojen välillä ja toimialojen sisällä eri yritysten välillä on runsaasti.

Report on maritime security: need for a functional market and more Finnish experts28.2.2023 10:18:20 EET | Press release

Almost 90 per cent of Finland’s exports and imports are transported by sea. Sea transport and the logistics related to it are vital to the functioning of society. The report ‘Security Capacity of Finland’s Sea Transports’, commissioned by the Maritime Transport Pool of the National Emergency Supply Organisation, estimates the current sea transport capacity sufficient for Finland’s security of supply. This estimate is based on actual traffic volumes and scenarios of emergency conditions.

Utredning om försörjningsberedskapen inom sjöfarten: en fungerande marknad och fler finländska experter behövs28.2.2023 10:09:46 EET | Tiedote

Nära 90 procent av Finlands varuexport och varuimport sker sjövägen. Sjötransporterna och den relaterade logistiken är ett livsvillkor för samhällsfunktionen. I utredningen ”Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti” som Sjötransportpoolen inom Försörjningsberedskapsorganisationen har tagit fram görs en bedömning av vad som är en tillräcklig sjötransportkapacitet för Finlands försörjningsberedskap i nuläget. Bedömningen baserar sig på verkliga trafikmängder och scenarier byggda på undantagsförhållanden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye